změněno 27. 10. 2008 13:19 nové
Ostatní týkající se příjímacího řízení
Věra Tomanová
21. 3. 2014 18:11nové
Percentil OSP
Dobrý den, mohu nějak zjistit, jaký je přibližný požadovaný percentil ke přijetí
na obor Sociální práce - žurnalistika?
21. 3. 2014 18:27nové

Dobrý deň,

uvedené nie je možné zistiť.

Fakulta neurčuje percentilové hranice pre prijatie vopred.
Z povahy veci (tzn. výsledok prijímacej skúšky hodnotený percentilom) to ani nie
je dosť dobre možné.
Fakulta chce napr. prijať 30 študentov, ale nemá ako vedieť, ako sa títo
uchádzači umiestnia, a teda aký výsledok bude mať záujemca o štúdium, ktorý sa
umiestni na 30. mieste. Mohla by to jednak preceniť, príp. aj podceniť.

Poradie a percentil posledného prijatého tak môže byť známy až po zasadnutí
prijímacej komisie fakulty. V prípade FSS to bude koniec mája (května).