26. 10. 2008 21:44nové
Analytické myšlení a úsudky
Andrea Čechmánková
4. 4. 2014 15:58nové
TSP 2013 - variantq 3 příklad 50
můžu se zeptat, jak se vyřeší příklad číslo 50?
Tvrzení X: "Prší". Ze které z následujících dvojic vyplývá tvrzení X?
a) Jestliže prší, je mokrá zem. Je mokrá zem.
b) Jestliže není mokrá zem, neprší. Je mokrá zem.
c)Svítí slunce nebo prší. Nesvítí-li slunce, prší.
d) Jestliže neprší, není mokrá zem. Je mokrá zem.
e) Neprší nebo svítí slunce. Svítí slunce.