26. 10. 2008 21:44nové
Analytické myšlení a úsudky
Lucie Horáková
změněno 27. 3. 2014 08:25 nové
TSP 2013 - varianta 01
kompresor
TSP 2013 - varianta 01
Dobrý den, mohl by mi někdo prosím vysvětlit otázky č. 46, 47, varianta 01 TSP
2013 - elektronická forma. Děkuji
23. 3. 2014 09:30.07, , učo

Re: TSP 2013 - varianta 01
Ahoj,

nejdříve si rozepíšu varianty, které mohou nastat. Jelikož nikdo nesmí mít
hvězdu, která začíná stejným písmenem jako jméno, tak jsou následující možnosti:

Petr: Vega, Alcyone
Vojta: Pollux, Alcyone
Adam: Pollux, Vega

Dále víme, že Vega je nejjasnější a Petr pozoroval nejméně jasnou hvězdu, nemohl
tedy pozorovat Vegu a pozoroval Alcyone. Vojta tedy pozoroval Pollux a Adam
Vegu.
Vega je nejjasnější hvězda, nejméně jasná hvězda je Alcyone.

A jdeme k tvrzením :

a) Alcyone je nejméně jasná z hvězd. ANO
b) Vojta pozoroval jasnější hvězdu než Adam. NE (Pollux není jasnější než Vega,
protože Vega je nejjasnější hvězda)
c) Vojta pozoroval Pollux. ANO
d) Pollux je druhá nejjasnější z hvězd. ANO
e) Adam pozoroval Vegu. ANO

správná odpověď: b)
29. 3. 2014 15:26.39, Jana Juřicová, učo 409097

Re: TSP 2013 - varianta 01
Děkuji, ale já myslela otázky
č. 46
Porovnejte pravděpodobnost Pa,Pb, Pc jevů A, B, C.
a- Při současném hodu třemi mincemi padne alespoň 2x orel.
b- Při třech po sobě následujících hodech mincí padne alespoň 2x panna.
c- Při současném hodu třemi mincemi padne nejvýše 2x orel.č. 47
Marťanští muži v létě mluví pravdu, po zbytek roku lžou. Marťanské ženy mluví
pravdu ve středu, ostatní dny v týdnu lžou. Dva obyvatelé Marsu Hélo a Kélo ve
stejný den řekli:
Hélo: Kélo je žena a dnes lže.
Kélo: Oba jsme stejného pohlaví.
Vyberte pravdivé tvrzení:
a- není středa
b- Kélo je žena a Hélo je muž.
c- Hélo je žena a Kélo je muž.
d- Není léto.
e- Je léto.
2. 4. 2014 09:08.56, , učo

Re: TSP 2013 - varianta 01
č.46: současný hod = následující hody; alespoň 2x orel = alespoň 2x panna;
3 hody o 2 stranách nabízí 2^3=8 možností počtu výskytů {1x 0, 3x 1, 3x 2, 1x 3}
požadované strany, takže a) 4/8, b) 4/8, c) 7/8 => Pa=Pb<Pc
2. 4. 2014 19:31.48, Bc. Milan Malý (stud FSS MU), učo 273299

Lucie Horáková
4. 4. 2014 08:23nové
děkuji, prosím o ještě vysvětlení co znamená 1x 0, 3x ... a 4/8,4/8,7/8 :-(
Děkuji moc
4. 4. 2014 23:02nové

násobení a zlomky =)

(tedy "jeden případ s nula výskyty požadované strany, atd"
a "čtyři osminy = čtyři z osmi možností, atd")