26/10/2008 21:44new
Kritické myšlení
Iveta Beštová
10/4/2014 11:01new
tsp2013 var. 01 ot. c. 65,66,67 tistena verze
Dobry den, chtela jsem se zeptat jestli je nejaky figl jak resit tyto otazky. U
verze 2012 jakakoliv varianta jsem s temito otazkami taky mela problem. Prosim
tedy o radu. Dekuji moc
last modified 16/4/2014 14:25 new
Přidej mi sem nějaké příklady, které neumíš vyřešit. Mohu ti nastínit pár
postupů.
Iveta Beštová
18/4/2014 09:31new

Dobrý den, děkuji za reakci. Přikládám tedy některé otázky v roku 2013 var. 01.
Otázka č. 65 Ve vaší školní třídě je 30 studentů, tj. máte 29 spolužáků. Ve
třídě nejsou žádná
dvojčata, nikdo se nenarodil v přestupném roce a můžete předpokládat, že
porodnost
je v průběhu roku rozložena rovnoměrně. Vyberte správné tvrzení.
a) Pravděpodobnost, že dva lidé ze třídymají narozeniny ve stejný den, je větší
než pravděpodobnost, že jeden ze spolužáků má narozeniny ve stejný den
jako vy, 9. června.
b) Pravděpodobnost, že dva lidé ze třídy mají narozeniny ve stejný den, je
menší než pravděpodobnost, že jeden ze spolužákůmá narozeniny ve stejný
den jako vy, 9. června.
c) Pravděpodobnost, že někdo ze spolužákůmá narozeniny 2. června, je stejná
jako pravděpodobnost, že dva lidé ze třídy mají narozeniny ve stejný den.
d) Pravděpodobnost, že dva lidé ze třídy mají narozeniny ve stejný den, je
stejná jako pravděpodobnost, že jeden ze spolužáků má narozeniny ve
stejný den jako vy, 9. června.
e) Pravděpodobnost, že někdo ze spolužáků má narozeniny 2. června, je větší
než pravděpodobnost, že dva lidé ze třídy mají narozeniny ve stejný den.

Otázka č.66 Klesající porodnost je považována za závažný celospolečenský
problém. Vláda
se proto rozhodla, že s platností od 1. ledna příštího roku zvýší o 70%porodné,
rodičovský příspěvek a přídavky na děti. Očekává, že míra porodnosti v
následujících
letech výrazně vzroste. Na jakém předpokladu je toto očekávání založeno?
a) Nízká porodnost je způsobena především narůstajícím podílem žen s
vysokoškolským
vzděláním ve společnosti.
b) Ženy odkládají mateřství do vyššího věku, protože se chtějí věnovat své
kariéře.
c) K nízké porodnosti významně přispívá špatná finanční situace potencionálních
rodičů.
d) Nízká porodnost je problémem především ve vyspělých západních státech.
e) Většina rodičů chce mít jedináčka, aby se mu mohla co nejvíce věnovat.

otázka č.67
Ve výzkumu na 5000 osobách z běžné dospělé populace bylo zjištěno, že pokud
lidé jedí více než tři porce ovoce a zeleniny denně, mají o čtyři pětiny nižší
pravděpodobnost, že onemocní rakovinou plic, oproti těmosobám, které snědí
zeleniny a ovoce méně. Výzkumníci proto došli k závěru, že konzumace zeleniny
a ovocemá výrazný protektivní účinek před vznikemrakoviny plic. Které
z následujících zjištění nejvíce oslabuje závěr výzkumníků?
a) Konzumace více než tří porcí ovoce a zeleniny nijak nesnižuje pravděpodobnost
výskytu jiných typů rakoviny.
b) V sousední zemi, kde jsou ceny ovoce a zeleniny v posledních letech výrazně
dotovány, je nižší výskyt všech typů rakoviny.
c) U osob, které rakovinou plic onemocněly, nebyl žádný rozdíl v konzumaci
ovoce a zeleniny mezi těmi, u kterých byla léčba úspěšná, a těmi, u nichž
léčba neuspěla.
d) Mezi lidmi, kteří jedí více než tři porce ovoce a zeleniny denně, je více než
50% s nadváhou či obézních.
e) Mezi lidmi, kteří jedí více než tři porce ovoce a zeleniny denně, jsou pouze
4% kuřáků.

děkuji ještě do dalšího vlíkna přidám nějaké z roku 2012. Díky moc za pomoc
Iveta Beštová
18/4/2014 09:36new

Tady jsou nějaké z roku 2012 varianta 02 všechno je tištěná verze
otázka č. 65 V období leden až bˇrezen letošního roku se v ˇCR prodalo více než
55 tisíc
balení opalovacích krém° u. Jde však pouze o 5% z celkového množství opalovacího
krému prodaného v roce 2011. Z toho plyne, že prodané množství
opalovacího krému za rok 2012 bude výraznˇe nižší než v roce 2011.
Pokud by následující tvrzení byla pravdivá, které z nich nejvíce oslabuje
výše uvedený závˇer?
a) V období leden až bˇrezen 2011 se prodalo 85 tisíc opalovacích krém° u.
b) Pro prodej opalovacích krém°u je typické, že pˇribližnˇe 90% se prodává v
období ˇcerven až srpen.
c) Ekonomická krize zp° usobila, že lidé nemají peníze na dovolenou u moˇre.
d) Cena opalovacích krém°u z ° ustává stejná jako loni.
e) V roce 2011 panovalo po vˇetšinu léta sluneˇcné poˇcasí.

otázka č. 66
Lékaˇr má podezˇrení, že u urˇcitého typu chronického zánˇetu stˇreva hraje roli
spouštˇeˇce choroby nadmˇerný pˇríjem tuku a soli v potravˇe. Shromáždí proto
údaje o 29 pacientech, kteˇrí tímto zánˇetem už nejménˇe 6 mˇesíc °u trpí, a
zjistí, že až na jednoho pacienta pˇrijímají všichni v souˇcasné dobˇe pr
°umˇerné množství tuku a soli. Jaká data bymˇel lékaˇr ještˇe získat, abymohl
nadmˇerný pˇríjemtuku a soli coby prvotní spouštˇeˇc zánˇetu vylouˇcit?
a) Mˇel by zjistit, zda ti pacienti, kteˇrí pijí nejvíce alkoholu,mají vážnˇejší
obtíže.
b) Mˇel by zjistit, zda ti pacienti, kteˇrí aktuálnˇe pˇrijímají nejvíce tuku z
celé skupiny, mají nejvážnˇejší obtíže.
c) Mˇel by zjistit, zda zvýšení pˇríjmu tuku povede ke zhoršení obtíží.
d) Mˇel by zjistit, zda vylouˇcení tuku a soli z potravy povede ke zmírnˇení
potíží.
e) Mˇel by zjistit, jak se pacienti stravovali pˇred vypuknutím choroby.

otázka č. 67
Ministerstvo zemˇedˇelství zjistí, že pouze tˇretina kuˇrecího masa
spotˇrebovaného v ˇCR v loˇnském roce pocházela z domácí produkce. Pˇredpokládá,
že v letošním roce spotˇreba tuzemského kuˇrecího pˇrevýší spotˇrebu
importovaného kuˇrecího. Spotˇreba importovaného kuˇrecího souˇcasnˇe vzroste.
Pokud má být pˇredpovˇed’ ministerstva správná, která z následujících
pˇredpovˇedí musí rovnˇež platit?
a) Celková spotˇreba kuˇrecího z ° ustane stejná jako v roce 2011.
b) Spotˇreba tuzemského kuˇrecího v roce 2012 mírnˇe klesne.
c) Celková spotˇreba kuˇrecího vzroste, ale maximálnˇe o pˇetinu oproti roku
2011.
d) Spotˇreba tuzemského kuˇrecího vzroste nejménˇe dvojnásobnˇe oproti roku
2011.
e) Spotˇreba tuzemského kuˇrecího v roce 2012 vzroste, ale ne více než o
polovinu oproti roku 2011.
Děkuji moc za radu. Iveta