26/10/2008 21:44new
Kritické myšlení
Martin Novák
1/5/2014 09:37new
TSP 2013 var.02 př.65 - PDF
Prosím o vysvětlení tohoto příkladu. Děkuji