26/10/2008 21:44new
Kritické myšlení
Martin Novák
2/5/2014 07:53new
TSP 2012 var 04 př 70 - PDF verze
Ahoj,
může mi nekdo prosím pomoci s tímto příkladem.Díky
last modified 2/5/2014 09:41 new

Ahoj,

zadanie (kopírované z el. precvičovania, možnosti sú poprehadzované voči .pdf, pozor na to).Riešenie je v tomto prípade možnost d.

Chyba nastala práve v okruhu respondentov.
Respondentni boli VŠ vzdelaní (spolužiaci a priatelia) mladí ľudia (priatelia a spolužiaci), primárne využívajúci k sociálnej interakcii sociálne siete na internet (dotazník na FB).
Tým si vlastne definovala len úzku skupinku voličov, ktorí majú často značne odlišné prefrenecie a požiadavky na volebný program než priemerný volič, ev. než väčšinový elekorát.

Podpora napr. Pirátskej strany bude značne odlišná medzi študentami VŠ, vo veku 18-25, než medzi staršími pracujúcimi/dôchodcami, z menších miest

Možnosti a), b), c) a e) sú v kontexte tohto zadania a najm§a položenej otázky irelevantné a nie sú spôsobilé viesť k takto výraznej odchýlke.