26. 10. 2008 21:45nové
Numerické myšlení
1. 3. 2014 18:08nové
TSP 2013 / varianta 01 / elektronické procvičování

Dobrý den,

chtěla bych poprosit o vysvětlení otázek 14, 17, 19 a 20 z výše uvedené
varianty.

Děkuji moc předem.
změněno 15. 3. 2014 12:27 nové

Otázka č. 19
1) platí pro jediné x
2) platí pro každé x
3) neplatí pro žádné x

Cyklus A si můžeme po šipce vyjádřit takto (((x+3)-5)*1)+2)
upravit takto: (((x+3)-5)*1)+2) = ((x-2)*1)+2 = (x-2)+2 = x
tzn. že toto platí pro každé x (každé x se rovná samo sobě)

Cyklus B si můžeme po šipce vyjádřit takto: ((4x)-2)/2)+4
upravit takto: ((4x)-2)/2)+4 = ((2*(2x-1)/2)+4 = (2x-1)+4 = 2x+3
tzn. hledáme takové x, kde x = 2x+3
což je lineární rovnice s jedním řešením (konkrétně -3)

správná odpověď je tedy b) A2, B1
13. 3. 2014 22:25nové

Děkuji moc, už je mi to jasné.

Jen asi máte v poslední větě překlep, správná odpověď by měla být c)A2, B1, což
výsledku rovnic lépe odpovídá.
15. 3. 2014 12:27nové
Děkuji za korekci. Opravil jsem to. Překlep, stane se.