26. 10. 2008 21:45nové
Symbolické myšlení
Karolína Ježková
27. 4. 2014 11:59nové
TSP 2011/ varianta 01/ 32,33,35/pdf
Prosím o vysvětlení příkladů 32,33 a 35 z 2011. Děkuji.
změněno 27. 4. 2014 12:13 nové

Dobrý deň,

32.
Zo zadaných údajov sa dá príklad rýchlo vyriešiť.

- Vieme, že hodiny sú pootočené, tzn. hviezda sa nerovná 12 atď.
Ale podľa zadania nie sú prevrátené, tzn. by číslice mali za sebou nasledovať
tak, ako na klasických hodinách, od 1 po 12, normálne po smere hodinových
ručičiek.

- Vieme, že srdce je sudé.

- Poďla pozície srdca určíme, že trojuholník bude tiež sudé číslo.
Vieme, že trojuholník je vyššie číslo, než polmesiac (tiež sudé číslo, takže ak
sme na hodinách, ktoré sú regulérne po smere, tak to môže byť len 12 vs. 2), a z
opačnej strany zase krížik je väčší než slnko.

Jediné usporiadanie, ktoré zodpovedá zadaniu je:
- trojuholník predstavuje číslo 12.
Ak by to bolo akékoľvek iné sudé číslo, neplatila by podmienka, že o dve
políčka vpred je menšie číslo (8 k 10, 10 k 12 -> nie. Ale 12 ku 2 áno)

Taktiež sedí aj posledná podmienka, a to, že krížik (č. 4) je viac, než slnko
(č. 3).

Dosadíme čísla, hodinky otočíme správne, a čas, ktorý ukazujú je...?

33.
Ide o dve rady symbolov (nie jednu, nie tri, viď možnosti riešenia, kde sú
ponúkané dva symboly).
V každej dvojici je prvý symbol z prvej rady, druhý z druhej. Na kruhu sa obe
rady pohybujú po smere hodinových ručičiek, podľa systému, na ktorý musíš prísť.

Ak vyselektuješ prvú radu symbolov, dostaneš:
päťuholník, polmesiac, kosoštvorec, päťuholník... ?
Medzi týmito symbolmi je vzťah klesajúcej číselnej rady - sú od seba vzdialené
navzájom o 5 (päťuholník k polmesiacu), 4 (od polmesiaca ku kosoštvorcu), 3 (od
kosoštvroca k päťuholníku) a o 2 k hľadanému riešeniu (hviezda).

Na rovnakom princípe funguje aj druhá rada, po smere hodinových ručičiek, vždy o
dve políčka.

35.
Stačí vypozorovať postupnosť.
Písmená sa striedajú v rytme VEĽKÉ - malé.
Vždy 2x B a 1x A.
Dve nepodčiarknuté, dve podčiarknuté, dve nepodčiarknuté...
Každé štvrté v zátvorke.

Hľadáme teda malé, podčiarknuté, bez zátvorky a "a".