26. 10. 2008 21:45nové
Symbolické myšlení
Karla Kuželová
změněno 30. 4. 2014 17:47 nové
TSP 2013 var. 06: příklad 21,30 - elekt.verze

Dobrý den
Mohu se Vás zeptat na řešení- postup u těchto příkladu?

Děkuji:-)
30. 4. 2014 18:00nové

Dobrý deň,

príklad 21.

Stačí riešiť zadanie, poznajúc aplikačnú prednosť matematických operácií - ktorá zátvorka sa rieši ako prvá a pod.
Vzájomná interakcia znakov A a B je potom podľa typu  ~ alebo @ naznačená v tabuľke.
Neoznačuje to žiadne matematické úpravy výrazov.


Príklad vľavo:
Najprv riešime hranatú zátvorku, a to tak, že v nej začneme vyriešením guľatej zátvorky.
B ~ A = B (viď pravá tabuľka a priesečník riadku B a stĺpca A)
V hranatej zátvorke tak máme B @ A = A (ľavá tabuľka a priesečník riadku B a stĺpca A)
Výsledok hranatej zátvorky je A.
Za zátvorkou výraz pokračuje, a máme teda A @ B = A (ľavá tabuľka)

Rovnako riešime aj ďalšie zadania. Nie je to nič náročné, žiadne matematické úpravy rovníc a výrazov :)


30.
Úloha nie je nijak náročná, je zameraná najmä na starostlivé prečítanie zadania, pokynov a ich aplikáciu.
Máte robota, ktorý štartuje z políčka C1. Začína s číslom 0 a postupuje podľa kľúču vedľa tabuľky a v zadaní.

My máme zistiť, aké číslo (hodnotu) bude mať po tom, čo sa dostane na políčko B2 a vykoná zmenu podľa zadania.
Začíname: C1 - biely päťuholník a hodnota 0. Pripočítame 1 a posunieme sa o jedno pole vpravo na C2 - hodnota 1, pripočítame 1 a posunieme sa o dve polia vpravo na C4... Až pokým nepristaneme na políčku B2 a neupravíme hodnotu podľa zadania (+1). To bude náš výsledok.