26. 10. 2008 21:45nové
Symbolické myšlení
Renata Horáková
1. 5. 2014 18:02nové
Otázka č. 19 varianta 1 rok 2013, papírová verze
Dobrý den prosím o vysvětlení př. 19 varianta 1 (2013) symbolické myšlení.
Děkuji.
1. 5. 2014 19:05nové

Dobrý deň,

trojuholník smerujúci nahor označuje kladné číslo, trojuholník nadol záporné
číslo.
Hodnotu v trojuholníku vynásobíte číslom nad riadkami (1-5) a navzájom
spočítate.

Prvý riadok teda vyzerá:
2+4+6+8+5=25
Druhý:
1-2+3-4+5=3