změněno 27. 10. 2008 13:18 nové
Ostatní týkající se TSP
7. 5. 2014 12:15nové
Dozor u TSP

Dobrý den,

Mám zkušenosti s TSP již z předchozích let, ale letos mne poprvé zarazilo čtení
instrukcí dozorovou komisí. Přestože jsem znala instrukce téměř zpaměti,
přečetla jsem si je ještě před začátkem a poté byla ještě jednou vyzvána k tomu,
abych si v šesti minutách pokyny opět prostudovala, musela jsem se velmi
soustředit na mluvené slovo členky dozorující komise. Instrukce, a vlastně
veškerý mluvený projev byl velmi nezřetelně a velmi rychle "odhuhlán". (Výraz mi
promiňte, ale nemohu najít správné slovo pro to, co chci vyjádřit). To, že nám
dozorující zapomněla dát čas na zkontrolování kvality a úplnosti testu, na který
jsem musela ještě upozornit, bych jí odpustila, za celý den už toho musí mít
opravdu dost, ale to, že samotné čtení instrukcí komisí již bylo tedy naprosto
zbytečné a nesrozumitelné jsem již přecházela velice nelehce.

Během rozloučení jsem nestačila ani zachytit datum, do kdy budou výsledky
zveřejněny, protože po rychlém a kvapném rozloučení se kolegové začali sbírat z
lavic a dělali přitom slušný hluk, ani nenechali paní dozorující domluvit.

Můj návrh pro další přijímací řízení? Prosím dozorovou komisi, trénujte hlasité
čtení, tak pomalu, jak jen to jde, jinak je to skutečně zbytečné, sami jsme si
instrukce několikrát prostudovali.
7. 5. 2014 16:08nové

Dobrý den,

děkujeme za zpětnou vazbu a omlouváme se, pokud instrukce nebyly čteny vhodným
tempem a dostatečně srozumitelně. Vynasnažíme se, aby se v budoucnu již podobná
situace neopakovala.