last modified 27/10/2008 13:18 new
Ostatní týkající se TSP
7/5/2014 12:15new
Dozor u TSP

Dobrý den,

Mám zkušenosti s TSP již z předchozích let, ale letos mne poprvé zarazilo čtení
instrukcí dozorovou komisí. Přestože jsem znala instrukce téměř zpaměti,
přečetla jsem si je ještě před začátkem a poté byla ještě jednou vyzvána k tomu,
abych si v šesti minutách pokyny opět prostudovala, musela jsem se velmi
soustředit na mluvené slovo členky dozorující komise. Instrukce, a vlastně
veškerý mluvený projev byl velmi nezřetelně a velmi rychle "odhuhlán". (Výraz mi
promiňte, ale nemohu najít správné slovo pro to, co chci vyjádřit). To, že nám
dozorující zapomněla dát čas na zkontrolování kvality a úplnosti testu, na který
jsem musela ještě upozornit, bych jí odpustila, za celý den už toho musí mít
opravdu dost, ale to, že samotné čtení instrukcí komisí již bylo tedy naprosto
zbytečné a nesrozumitelné jsem již přecházela velice nelehce.

Během rozloučení jsem nestačila ani zachytit datum, do kdy budou výsledky
zveřejněny, protože po rychlém a kvapném rozloučení se kolegové začali sbírat z
lavic a dělali přitom slušný hluk, ani nenechali paní dozorující domluvit.

Můj návrh pro další přijímací řízení? Prosím dozorovou komisi, trénujte hlasité
čtení, tak pomalu, jak jen to jde, jinak je to skutečně zbytečné, sami jsme si
instrukce několikrát prostudovali.
7/5/2014 16:08new

Dobrý den,

děkujeme za zpětnou vazbu a omlouváme se, pokud instrukce nebyly čteny vhodným
tempem a dostatečně srozumitelně. Vynasnažíme se, aby se v budoucnu již podobná
situace neopakovala.
11/5/2014 14:54new
Chybně vyhodnocené otázky č. 40 a 41 u letošní verze 08?

Dobrý den,

chtěl bych se jen zeptat, zda v letošní verzi TSP č. 08 nejsou špatně
vyhodnoceny konkrétně otázky č. 40 a 41. Možná se mýlím, ale chci se pro jistotu
zeptat - pokud by to tak opravdu bylo, třeba by následná korekce mohla někomu,
kdo se pohybuje na hranici přijetí, pomoci.

Přeji pěkný den ;)
11/5/2014 16:19new

Dobrý deň,

ak máte pochybnosti o správnosti ev. vyhodnotení, obráťte sa na nás priamo na
prihlaska@muni.cz
12/5/2014 16:44new
a co ti tam vychází za odpovědi? resp. jaké myslíš, že by měly být a jak jsou
vyhodnoceny?
12/5/2014 17:16new

K tomu příkladu 40 - Mám-li útvary přibity hřebíkem na zeď, pak gravitační síla
působí kolmo dolů. Aby byl útvar vyvážen, musí být obě poloviny útvarů plochou
stejně velké :-) mě osobně tak vychází útvar A, tedy odpověď d) :-)

http://www.2imgs.com/84493e14c7
13/5/2014 11:54new
Jo, u té 41 jsem asi padesátkrát chybně četl zadání. Tam je to nakonec bez
problémů. :)) A u té 40 to bylo asi také správně vyhodnocené. Já jsem na
prostorovou představivost v podstatě dřevo. :) Podle mě však nejde jen o
velikost ploch, ale také o délku ramena (prostě o vzdálenost krajních bodů od
středu otáčení - jako na houpačce), takže správně opravdu asi bude možnost b)
(tzn. obrázek C). Já osobně uvažoval nad možnostmi d) - obrázek A - a e) -
obrázek D -, ale asi je skutečně správně obrázek C. Omlouvám se proto za
zbytečně vznesenou pochybnost. :( Chyba byla na mojí straně... Příště musím být
méně ukvapený a více rozvážný. :) ;)