Oficiální sdělení - Diskusní fórum k přijímacímu řízení 2015 - Diskuse

nové
Oficiální sdělení
nové
Podoba Testu studijních předpokladů v roce 2015
Test studijních předpokladů (TSP) se v roce 2015 skládá ze 60 položek členěných
do 6 subtestů. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a
kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu. Každý
subtest obsahuje 9 položek. Výjimkou je subtest Kritické myšlení, který obsahuje
9 položek v češtině a 6 položek zadávaných v cizím jazyce. Každá položka se
skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě
jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď
se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená nula bodů. Délka trvání TSP
je 100 minut.

Cizojazyčné položky v subtestu Kritické myšlení jsou prezentovány v anglickém,
německém, španělském a francouzském jazyce. Uchazeč o studium si zvolí
preferovanou jazykovou variantu v rámci elektronické přihlášky ke studiu.
nové
Zveřejnění rozhodnutí o přijetí v e-přihlášce

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

konečné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu do Bc. a 5letých Mgr. oborů naleznete ve vašich e-přihláškách,
v případě jednotlivých fakult, nejpozději do:

Ekonomicko-správní fakulta - 22. 5. 2015 (datum zasedání komise, export následuje)

Fakulta informatiky - 22. 5. 2015

Fakulta sportovních studií - 5. 6. 2015

Fakulta sociálních studií - 29. 5. 2015  /obory s oborovým testem 22. 6. 2015

Filozofická fakulta – 28. 5. 2015 /obory s oborovým testem 20. 6. 2015

Lékařská fakulta - 16. 6. 2015 (Mgr. obory) 23. 6. 2015 (Bc. obory)

Pedagogická fakulta - 1. 6. 2015 /obory s oborovým testem 29. 6 .2015

Právnická fakulta - 21. 5. 2015 (datum zasedání komise, export následuje)

Přírodovědecká fakulta - 29. 5 .2015 (datum zasedání komise, export do 5. 6. 2015)