Studium na MU - Diskusní fórum k přijímacímu řízení 2015 - Diskuse

Vlákno: Studium na MU
nové
nové
Sabína Tomašcová
Telesná Výchova a oslobodenie
Dobrý deň,
chcem sa spýtať, ak mám oslobodenie od telesnej výchovy stačí potvrdenie podať
na študijné oddelenie raz za štúdium alebo každý ročník či semester?

Ďakujem za odpoveď
nové
Dobrý deň,

dokladáte ho len v tom semestri, kedy máte zapísaný predmet P999 - oslobodenie
od TV.
Predmet si zapíšete max. 2x (mát epovinnosť splniť 2 predmety povinnej TV).
Detaily viď aj http://www.fsps.muni.cz/cus/osvobozeni-tv-230.html
nové
Uznání kreditů z předchozího studia
kompresor
Uznání kreditů z předchozího studia
Dobrý den,

studuji 1. ročník na FF MUNI. Ráda bych se v tomto roce hlásila na Prf MUNI,
proto bych se chtěla zeptat, jak by to bylo s dosud získanými kredity v případě,
že bych studovala:
1) Prf v řádném studiu a studium na FF ukončila
2) Prf v CŽV a na FF pokračovala
3) Prf v CŽV a na FF skončila

Zda se uznají nebo ne?

Děkuji za odpověď.
Hezký den
Tereza Jelínková
3. 2. 2015 11:53.18, Tereza Jelínková (stud FF MU), učo 432896

Re: Uznání kreditů z předchozího studia
Dobrý deň,

nie som si istá, že obe používame "uznanie kreditov z předchozího studia" v
rovnakom význame.
Kredity z předchozího studia sa typicky uznávajú, ak ste ukončili štúdium XY
(obvykle neúspešne), znovu sa tam prihlásite a po prijatí si necháte uznať
odštudované predmety (aby ste ich nemuseli robiť znovu). príp. jemožné aj
uznanie predmetov z predošlého XY do novéhoštúdia WZ, pokiaľ sa predmety
prekrývajú.
Platí totiž, že absolvované predmety, ktoré chcete uznať, musia mať pre štúdium,
do ktorého sa teraz uznávajú, status povinných (A) či povinne voliteľných(B)
kreditov.

Z toho dôvodu nie je možné uznanie kreditov zo štúdia na FF do štúdia na PrF
(proste sa množiny predmetov absolútne neprekýrvajú).
Iné by bolo, ak by ste si vo svojom štúdiu na FF zapísala nejaký prdmet z práv a
riadne ho v rámci FF dokončila - ten vám uznaný byť môže.

Príp. ma opravte, ak som vašu otázku nepochopila správne.
3. 2. 2015 12:57.36, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Uznání kreditů z předchozího studia
Tělocvik by se uznat dal, ale do CŽV ne, až po přestupu na řádné studium. A mně
uznali na FF i předmět z práv (a to takový, který je i v CŽV), ale to je oborově
specifické (v plánu němčiny nevidím žádný ekvivalent).
3. 2. 2015 16:59.09, Petra Kočišová (stud FF MU), učo 369559

nové
Já bych měl zase dotaz, jestli se mi kredity získané v neúspěšném studiu, které
si nechám uznat na jiné fakultě příští rok (za předpokladu že úspěšně vykonám
přijímací zkoušku a předmět půjde uznat) počítají do postupu do dalšího
semestru? Vím, že se počítají do celkového počtu kreditů, ale nevím, jestli i
pro postup :-) díky!
nové
Nepočítajú.
Viď čl. 14 SZŘ odst. 6
https://is.muni.cz/auth/napoveda/szr#szr_14

"Kreditová hodnota předmětů uznaných podle ustanovení čl. 14 odst. 1 se
nezapočítává do počtu kreditů rozhodujícího pro posouzení splnění podmínek pro
zápis do následujícího semestru podle čl. 12 odst. 2 písm. a), b) a d),
započítává se však pro účely posouzení, zda bylo dosaženo minimální kreditové
hodnoty studia, a to i z hlediska posouzení podmínky pro zápis do následujícího
semestru podle čl. 12 odst. 2 písm. c). "
nové
Přestup na jiný obor
Dobrý den, studuji na PdF obor Sociální pedagogika v kombinované formě (v
současnosti mám úspěšně ukončený 1. semestr). Již v loňském roce jsem ale
zkoušela obor Speciální pedagogika (bohužel neúspěšně, perc. 68) Je možné
"přestoupit" od přístího roku na tento obor? Nebo musím znovu zkusit přijímací
řízení a doufat.
Děkuji velmi moc za odpověď
nové
Dobrý den,

"přestup" tímto způsobem není možný.
Musíte si podat přihlášku a být řádně přijata ke studiu.
nové
Andrej Trtala
Poplatky za studium
kompresor
Poplatky za studium
Dobrý deň,
chcel by som sa informovať, aká je výška poplatku za štúdium na Lekárskej
fakulte MU, odbor Všeobecné lekárstvo, keď už mám absolvovaný magisterský
štúdijný odbor na vysokej škole v SR?
Vopred ďakujem za odpoveď.

S pozdravom
2. 3. 2015 16:26.41, , učo

Re: Poplatky za studium
VŠ navštěvované mimo ČR se do systému sankčních poplatků předepsaných českým
vysokoškolským zákonem nezapočítávají. Aktuální výše poplatků i jejich
historie (vyhlašují se pro každý akademický rok nové) je k nahlédnutí na webu
MU: http://www.muni.cz/study/attributes/tuition_fees/info
Jiné, než sankční poplatky, nemáme.
2. 3. 2015 18:18.02, Mgr. Milan Malý (stud FSS MU), učo 273299

Re: Poplatky za studium
Dobrý den,

chtěla bych se ujistit, jak to je s poplatky za studium. Momentálně jsem v 6.
semestru na magisterském oboru právo a právní věda a chtěla bych si ještě přidat
jeden bakalářský obor na FF.

Děkuji
28. 5. 2015 08:49.36, Anežka Satorová (stud PrF MU), učo 407841

Re: Poplatky za studium
A o čem přesně by ses chtěla ujistit?
Aktuálně platí stále to, co je uvedeno v odkazu předchozího příspěvku.

Je pravda, že se plánuje změna zákona, která pravidla pro vyměřování poplatku
pravděpodobně zmírní, ale ačkoliv původní plán platnosti byl od září 2015, stále
to není schváleno parlamentem (takže nemáme jistou ani platnost ani znění).
28. 5. 2015 11:25.34, Mgr. Milan Malý (stud FSS MU), učo 273299

Re: Poplatky za studium
Dobrý den,

chtěla jsem se ujistit, že chápu správně, že budu mít placený poslední rok
studia na FF.

Děkuji
28. 5. 2015 13:07.42, Anežka Satorová (stud PrF MU), učo 407841

Re: Poplatky za studium
No to ale právě záleží na průběhu všech studií (a bohužel i změny znění zákona).

Např. podle aktuálního znění, pokud Mgr právo stihneš úspěšně dokončit během
5*365 dní od data zápisu, další Bc stineš úspěšně dokončit během 3*365 dní od
data zápisu, a přitom nebudeš mít ve studijní historii žádné jiné studium na VŠ
v ČR, pak Ti nehrozí žádný poplatek.
Pokud některou z podmínek porušíš, může to dopadnout jinak... těch možností je
docela dost, ale vznikají vždy aplikací dvou odstavců zákona na každé studium
(§58 odst.3+4 ZVŠ, http://poradci.muni.cz/dokumenty/poplatky/v-kostce, nebo
přímo http://www.muni.cz/general/legal_standards/higher_education_act?#58).

Mimochodem, právě prodloužení lhůt a zrušení poplatku za "další" studium má být
předmětem oné změny zákona.
28. 5. 2015 14:06.03, Mgr. Milan Malý (stud FSS MU), učo 273299

nové
Tereza Válková
Akademický rok 2015/16
kompresor
Akademický rok 2015/16
Dobrý den,

z důvodu plánování zahraniční cesty prosím o sdělení termínu zahájení
akademického roku 2015/16 na LF a PřF Vaší univerzity.

Děkuji za brzkou odpověď
Válková
11. 3. 2015 16:46.03, , učo

Re: Akademický rok 2015/16
Dobrý den,

semestr začíná na celé univerzitě ve stejný termín.
Harmonogram pro období podzim 2015 zatím nebyl zveřejněn (je příliš brzo). S
ohledem na roky minulé to bude ale nejspíš termín 14.9.2015.
12. 3. 2015 13:46.11, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Akademický rok 2015/16
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak velký je problém pokud zameškám první týden výuky na
PřF,
popř. jestli se to dá nějak individuálně domluvit. Děkuji
10. 7. 2015 15:16.38, , učo

nové
Dobrý den,

semestr začíná v týdnu od 21. 9. 2015.
Zmeškání výuky je v zásadě problémem - jak velkým, záleží na fakultě a oboru.
Určitě je ale vhodné se domluvit předem. Někde může být vyžadována 100% docházka
(pro udělení zápočtu třeba), takže tyto věci je lepší řešit v předstihu.
nové
Lenka Novosadová
Přestup na prezenční studium
Dobrý den, mám otázku. Předpokládejme, že se dostanu na kombinovanou formu
studia a na prezenční ne, a v průběhu někdo vypadne (zkouškové, ukončení). Je
možnost přestoupit na prezenční, nebo to nelze? Děkuji.

(mám na mysli přestup na totožný obor, pouze z kombinovaného na prezenční).
nové
Dobrý den,

žádost si každopádně podat můžete.

Většina fakult ale zohledňuje Váš výsledek v přijímacím řízení (zda-li by sám o
sobě byl býval stačil k přijetí na požadovanou formu studia).
V opačném případě to totiž většina fakult považuje za obcházení přijímacího
řízení (dostat se na "lehčí" kombi formu studia a pak si prostě jen přestoupit).

V potaz se také berou důvody Vaší žádosti (proč najednou chcete změnit formu
studia etc.) a žádosti se posuzují individuálně.
nové
Lenka Novosadová
Děkuji za odpověď.
nové
Veronika Rejkubová
Status studenta při kombinovaném studiu
Dobrý den,
zajímalo by mě, zda při kombinovaném studium (dálkovém) jsem pořád student?
Děkuji za odpověď.

S pozdravem
Veronika Rejkubová
nové

Dobrý den,

de lege jste student, bez ohledu na formu studia na VŠ.  Podmínkou je pouze mít aktivní studium (ne přerušené).
Tzn. bude za vás "státem" placeno zdravotní pojištění (až do dosáhnutí 26. let).

Zákon č. 27/1998 o zdravotním pojištění -> §7 odst. 1 písm. a):
"(1) Státními pojištěnci jsou: a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře"

Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře -> §11 odst. 1 písm. a):
"Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání..."

K tomuto subsidiárně ten samý předpis a §12 odst. 1 písm. a):
"Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje:
a) studium na středních a vysokých školách v České republice,"
odst. 3
"(3) Studiem na vysokých školách podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu."

Zákon č. 111/1998 Sb. o VŠ -> §44, odst. 1 a zejména odst. 4
"(1) Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia.
(4) Forma studia vyjadřuje, zda jde o studium prezenční, distanční nebo o jejich kombinaci."

nové
Pavlína Kubíčková
Dobrý deň,

chcem sa spýtať či náhodou neviete, či tieto isté podmienky platia aj u nás v
SR, ak nastupujem na MUNI na PrF odbor mezinárodněprávní obchodní studia.

Ďakujem za skorú odpoveď.
nové
Dobrý deň,

v akom slova zmysle to teraz myslíte?
Ak sa zapíšete ku štúdiu v kombinovanej forme v ČR, tak sa v SR nemusíte hlásiť
na ÚP, ani si platiť odvody na zdravotné poistenie...
nové
jen pozor, některé třetí strany kombinovanou (dálkovou) formu studia neuznávají
(např. sleva na jízdné).
nové
Jana Regásková
Kombinované studium
Dobrý den,
chci se zeptat, jak často se při kombinovaném studiu musí dojíždět na univerzitu
a zda je to stejné pro všechny fakulty a obory.

Děkuji za odpověď
Jana Regásková
nové
Dobrý den,

frekvence výuky v podstatě celá realizace kombinované formy studia se velice
liší v závislosti na fakultě ale poté i na oboru.
Jsou fakulty s nepovinnou docházkou, které mají 3-5 přednáškových bloků o
víkendech za celý semestr a jsou fakulty, kde je nutná účast i každý týden, v
pátek.
nové
Michal Štětina
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli se změní seznam předmětů na obor Fyzika (PřF)
oproti loňskému roku? Pokud ano, kdy budeme znát aktuální seznam předmětů pro
letošní rok? Je seznam předmětů stejný i pro kombinované studium?

Děkuji za odpověď,
Michal Štětina
nové
Dobrý den,

studijní katalog pro nadcházející akademický rok 2015/2016 naleznete na
http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Studijni-katalogy
nové
Eliška Hvězdová
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak často probíhá výuka a který den v týdnu (pátek nebo
sobota, či jiný?) v oboru Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a JŠ a to
navazující kombinovaná forma. Lze na tento obor najít někde na stránkách rozvrh,
klidně i z letošního školního roku. Abych měla hrubou představu, jak asi výuka
probíhá. Děkuji.
nové
Kristýna Klímová
Studium dvou oborů na FF
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jestli lze studovat dva obory na jedné fakultě. Dávala
jsem si přihlášky na Český jazyk a literatura a Anglický jazyk a literatura.
Obory jsem si chtěla spojit, jelikož jde však o jednoobory, nešlo to. Pokud bych
se však dostala na oba dva, lze je studovat oba současně?
nové
Spojení do dvouoboru se na FF uskutečňuje až po přijetí (umožňují-li to obory).
Ve Tvém případě je tedy možné buďto studovat dva jednoobory, anebo je spojit do
jednoho dvouoboru.
nové
Kristýna Klímová
Moc Vám děkuji. :) Pročítala jsem to a nebyla jsem z toho moc moudrá. Teď už
jsem chápu. :D :)
nové
Dobrý den,

doplním, že Bc. obory v prezenční formě studia je možno do dvouoboru spojit
úplně libovolně. S malou výhradou. Do dvouoborového studia nelze zapsat
následující obory, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové:
Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační
studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a
cestovního ruchu, Psychologie, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe,
služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství.
nové
Stela Tvrdá
Prestup na iny odbor 2
kompresor
Prestup na iny odbor 2
Dobry den,

hlasim sa na studium informatiky (zac. 2015/16) a chcela by som sa spytat, ci by
bolo mozne po absolvovani prijimacich skusok zmenit odbor, na ktory som sa
hlasila.
V pripade ze novy odbor by pozadoval rovnake prijimacie skusky.

Dakujem velmi pekne za odpoved.
9. 5. 2015 17:40.25, , učo

Re: Prestup na iny odbor 2
Dobrý deň,

zmena v rámci FI možná je, medzifakultne nie.
10. 5. 2015 15:43.46, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Prestup na iny odbor 2
Dobrý deň, chcela by som len uistiť ako to vlastne je, lebo v tom mám zmätok.

Hlásim sa na FF na filológiu a teda v prípade že ma prijímu na môj odbor, ale
chcela by som ho zmeniť je to možné v rámci fakulty, ano?
Znamená to teda, že ak by mi percentil, ktorý dosiahnem v TSP stačil na prijatie
na ten druhý odbor, na ktorý by som chcela prestúpiť môžem o to požiadať už pri
zápise, respektíve po prijatí, alebo musím odštudovať nejakú dobu, napr. jeden
semester?
Na ten druhý odbor sa hlási menej ľudí, ako je plánovaný počet prijatých..
Ďakujem pekne za odpoveď, a prajem pekný zvyšok dňa.
15. 5. 2015 21:59.26, , učo

nové
Dobrý deň,

zmena odboru nie je možná (FI je v tomto veľká výnimka a jediná).
Môžete byť prijatá len na ten odbor, kam sa explicitne hlásite.
Takže ak máte záujem o odbor B, ale nemáte naň podanú prihlášku, tak sa obávam,
že si budete musieť rok počkať (o rok si podať prihlášku, riadne absolvovať
prijímačky a byť prijatá).
nové
Monika Jungová
Tak to je škoda, nevadí no, mala som si to lepšie premyslieť :(
Ďakujem pekne za odpoveď.
nové
Božena Juhaňáková
Dobrý den,

mám podobný dotaz, ale jedná se o jinou fakultu - pedagogickou, uč. pro 2.
stupeň. TSP nedopadly a chtěla bych se zeptat, zda mohu být přijata na jinou
kombinaci oborů, př. kam se hlásilo méně uchazečů, popřípadě kde mám zažádat a
do kdy. Děkuji
nové
Dobrý den,

tento postup je zcela vyloučen (plaí to pro všechny fakulty).
Není možné být přijat ke studiu oboru, na který jste neměla explicitně podanou
přihlášku ke studiu.
nové
Nikola Kubešová
Ukončení studia a přestup na jiný obor
kompresor
Ukončení studia a přestup na jiný obor
Dobrý den, jsem ve druhém semestru a chtěla bych ukončit studium a přestoupit na
jiný obor znovu od prvního semestru. Co vše mám pro to udělat, zařídit? Děkuji
za odpověď.
10. 5. 2015 17:08.32, , učo

Re: Ukončení studia a přestup na jiný obor
Dobrý den,

přestup tak, jak si jej představujete, neexistuje a není možný.
V případě, že o studium A nemáte zájem, měla byste jej zanechat a podat si
řádnou přihlášku ke studiu oboru B, absolvovat přijímací řízení a splnit
podmínky pro přijetí.
10. 5. 2015 18:45.50, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Ukončení studia a přestup na jiný obor
Omlouvám se, špatně jsem to napsala :) Měla jsem namysli přesně to, co píšete
(absolvovala jsem přijímací řízení a splnila bych podmínky pro přijetí). Pokud
se tak stane, stačí zanést na studijní oddělení Oznámení o zanechání studia a
poté znovu absolvovat zápis ke studiu? A budu mít nový ISIC, UČO a heslo?
11. 5. 2015 10:41.59, , učo

Re: Ukončení studia a přestup na jiný obor
A, tak to mění situaci :)
Studium A můžete zanechat kdykoliv, i nyní. Alespoň vám nebudou dál přibývat dny
do neulspěšné doby studia (později mohou vést k vyměření poplatku za delší
studium).
Přihlašovací údaje do IS se nemění, také ISIC si ponecháte původní. Zápis na FF
nemusíte již absolvovat osobně, stačí na SO doručit vyplněný zápisový list (viz
instrukce k zápisu, které vám budou doručeny).
11. 5. 2015 10:53.44, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

nové
Nikola Kubešová
Děkuji za odpověď :) Ještě bych měla poslední otázku. Pokud mi na začátku června
dojde dopis s přijetím ke studiu a já toto aktuální studium ukončím, zůstane mi
i nadále platný ISIC? Nebo mi ho seberou?