Oficiální sdělení - Diskusní fórum k přijímacímu řízení 2017 - Diskuse

nové
Oficiální sdělení
nové
Zveřejnění rozhodnutí o přijetí v e-přihlášce
Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

konečné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu do Bc. a 5letých Mgr. oborů
naleznete ve vašich e-přihláškách, v případě jednotlivých fakult, nejdříve od:

Ekonomicko-správní fakulta - 18. 5. 2017 (datum zasedání komise, export následuje)

Fakulta informatiky - 18. 5. 2017 (datum zasedání komise, export následuje)

Fakulta sportovních studií - 31. 5. 2017 (datum zasedání komise, export následuje)

Fakulta sociálních studií - 19. 5. 2017 (datum zasedání komise, export následuje)

Filozofická fakulta – 29. 5. 2017 (export následuje) /obory s oborovým testem 20. 6. 2017

Pedagogická fakulta - 24. 5. 2017 (zasedání komise, export následuje)

Právnická fakulta - 18. 5. 2017 (zasedání komise, export následuje)

Přírodovědecká fakulta - 19. 5 .2017 (datum zasedání komise, export následuje)

Lékařská fakulta - 19. 6. (Mgr) a 26. 6. 2017 (Bc.) - datum zasedání komise, export následuje