Specifické dotazy - Fakulta sociálních studií - Diskusní fórum k přijímacímu řízení 2018 - Diskuse

nové
Dotazy specifické pro fakultu sociálních studií.
nové
Jessica Kapetanović
Minimum získaných bodů pro přijetí
Dobrý den, měla bych otázku ohledně minima získaných bodů pro přijetí. Na stránkách jsem se dočetla, že je všeobecně dán minimální počet získaných bodů pro přijetí 120. Těch 120 bodů by mělo tedy být, pokud to správně chápu, počítáno jako (0,8*percentil OSP)+(1,2*percentil ZSV). Pokud to je tedy tak jak jsem napsala, nechápu počet bodů posledních přijatých z minulého roku v souboru https://is.muni.cz/do/rect/metodika/stud/prijriz/zpravy/podminky/Prijimaci_rizeni_FSS-Bc_-_zprava-podminky.pdf, kde se hranice pohybuje kolem cca 50-70 bodů. Nevím, o jaké body se tedy jedná (případně jak se počítaly) a jaký je tedy minimální percentil pro přijetí na konkrétní obor (např. Mediální studia a žurnalistika a Sociologie). Předem Vám moc děkuji za odpověď.
nové
Ve zprávě jsou zřejmě uvedeny výsledky posledního přijatého přes TSP
(uchazeči se mohou hlásit přes OSP, nebo TSP).

Minimální percentil pro přijetí se stanovuje zpětně podle výsledků uchazečů.

Je totiž rozdíl mezi
- limitem pro přijetí (každý obor stanovuje vlastní až po naplnění požadovaného počtu míst nejlepšími uchazeči) a
- limitem neúspěchu (celofakultně <120) = kdo ho nepřekročí, nesmí být přijat ani při nedostatku studentů.
nové
Ludmila Rozsypalová
sociální práce, kombinované studium
Dobrý den,
zvažuji navazující kombinované studium oboru sociální práce. Jak často do měsíce bývá vyučovací blok a kolik je hodin povinné praxe? Děkuji.
nové
Dobrý den,

výuka NMgr. studia v oboru Sociální práce probíhá cca 3x za semestr formou celodenních výukových bloků. Podrobný harmonogram semestru najdete na https://www.fss.muni.cz/students/bachelor_and_master_studies/schedule_and_timetable.

Ohledně hodin povinné praxe se prosím obraťte na studijní oddělení FSS (studijni@fss.muni.cz).

S pozdravem a přáním pěkného dne
Anna Kyselová
nové
Alice Kučerová
Minimum získaných bodů pro přijetí
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jaký byl v loňském roce percentil pro přijetí na mezifakultní dvouobor Francouzský jazyk a literatura - Evropská studia? V dokumentu o loňském přijímacím řízení se mi tuto informaci bohužel nepodařilo nalézt.

Předem děkuji za odpověď,

AK
nové
Dobrý den,

veškeré dostupné statistiky, které MU uveřejňuje, jsou dostupné na https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/zprava-o-vysledku-prijimaciho-rizeni-do-bakalarskeho-a-magisterskeho-pomaturitniho-studia. Pro kombinaci oborů Fr. jazyk a literatura + Evropská studia bohužel statistika není uveřejněna. Jak ale na výše zmíněném odkazu můžete dohledat, na tuto kombinaci se hlásili pouze 3 uchazeči, z nichž 2 byli přijati.
nové
Anita Hofmannová
Počet bodů posledního přijatého
Zdravím,
jen bych se ráda ujistila:
https://is.muni.cz/do/rect/metodika/stud/prijriz/zpravy/podminky/Prijimaci_rizeni_FSS-Bc_-_zprava-podminky.pdf

Chápu správně, že "Body posledního přijatého" zde znamenají součet percentilu, kterého poslední přijatý uchazeč dosáhl? Tudíž pokud u mého oboru je číslo 120 a já mám součty percentilů v hodnotách nad 140, TEORETICKY (vím, že to nikdy není stoprocentní) se nemusím bát? Mate mě rozdíl mezi "body" a "percentil", pokud vůbec nějaký je.

Děkuji za odpověď.
nové
Dobrý den,

body posledního přijatého nejsou vypočteny jako pouhý součet Vašich percentilů z testů ZSV + OSP/TSP, ale jedná se o přepočet s následujícími vahami: ZSV tvoří 60% a test OSP (případně TSP) 40% výsledného přepočteného percentilu (viz https://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/bc). Jinými slovy: výsledek ZSV násobený 1,2 + výsledek OSP/TSP násobený 0,8 = výsledek pro přijímací řízení.
nové
Anna Marie Slobodová
Způsob hodnocení v případě dvouoborů
Dobrý den,
na mysl mi neustále vyvstává nezodpovězená otázka. Nejsem si jistá, jestli není náhodou způsobena špatným pochopením mechanismu percentilu a celkového hodnocení. Nicméně to já posoudit zatím nedokážu.
Má otázka tedy zní:
Když se hlásím na dvouobor, je tento dvouobor definován jako samostatná jednotka? Řeším totiž následující problém. Když se budu hlásit např na: Mediální studia a žurnalistika, spojené s Teorií a dějinami divadla, percentil se mi počítá jednotně bez ohledu na obory, a POTÉ se porovnává s konkrétními zájemci o STEJNOU KOMBINACI oborů jako já? Nebo se počítá v každém oboru zvlášť (například v MSaŽ, se porovnává se všemi přihlášenými konkrétně na tento obor a poté taky zvlášť s přihlášenými na TaDD, a poté se to dohromady nějak hodnotí? + má také nějaký vliv ta skutečnost, že by byly obory z jiných fakult?)
nové
Dobrý den,

Váš percentil se porovnává s percentilem uchazečů, kteří se hlásí na stejnou studijní kombinaci jako Vy.
nové
Tereza Šejdová
Výsledky o přijetí/nepřijetí
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na zjištění výsledků o přijetí či nepřijetí. Hlásím se na pedagogickou fakultu a na kombinaci Mediální studia a žurnalistika (FSS) + Anglický jazyk a literatura (FF). Oborový test z angličtiny na FF se bude konat 7.-8. června. Chtěla jsem vědět, jestli je vůbec možné, abych zjistila přijetí/nepřijetí na tyto fakulty (Ped a Fss) zároveň? Děkuji předem za odpověď
nové
Dobrý den,

vyrozumění o přijetí či nepřijetí zveřejňuje každá fakulta zvlášť podle vlastního harmonogramu a v závislosti na oboru. Je tedy poměrně nepravděpodobné, že byste se výsledky dozvěděla zároveň.
nové
Dominika Tomšíková
Dodatečné přijetí ke studiu
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak mám postupovat v případě, kdy bych chtěla počkat, zda-li se nebude dobírat na jednooborovou psychologii. Mám si v řádném termínu zapsat nějaký jiný obor, na který budu přijatá a pak se popřípadě nějak odhlásit a příhlásit se na tu jednooborovou psychologii? Děkuji předem za odpověď.
nové
Dobrý den,

pokud se zapíšete v řádném termínu zápisu ke studiu nějakého oboru a pak se po případném dobírání rozhodnete zapsat na obor jiný (např. psychologie), a přejete si studovat pouze v tomto druhém oboru, pak první studium ukončíte podáním oznámení o zanechání studia (viz https://www.muni.cz/studenti/zanechani-studia).
nové
Kateřina Kučerová
Minimum získaných bodů přijatého
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaký byl percentil posledního přijatého u jednooborové psychologie na FSS, a stejně tak kolik uchazečů bylo přijato, jelikož tuto zprávu ve výsledcích nemám a chtěla bych vědět jaká je pravděpodobnost, že by mě mohli vzít, kdyby nějaké studenty dobírali.
Děkuji za odpověď
nové
Martina Byrtusová
Dobrý den, přidávám se k příspěvku, rovněž mě to zajímá. Také bych se chtěla zeptat, zvýhodňuje se pořadí, v jakém studenti podají odvolání? Četla jsem podmínky o procesním postupu, ale není mi z něj jasné, zda-li fakulta spíše přijme účastníky pod čarou (pokud tak učiní, protože vím, že to není její povinností), nebo ty účastníky, kteří se odvolali.

Děkuji předem za odpověď
nové
Dobrý den,

pokud se fakulta rozhodne obnovit přijímací řízení a přijmout další uchazeče, přijati budou další uchazeči v pořadí, a to bez ohledu na podané odvolání nebo jeho pořadí. Na základě odvolání mohou být přijati pouze ti uchazeči, v jejichž případě došlo během přijímacího řízení k nějakému procesnímu pochybení. Více o odvolání najdete na https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/odvolani-proti-rozhodnuti-o-prijetineprijeti-ke-studiu?.
nové
Dobrý den,

vyčkejte prosím na písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, tam budete mít veškeré potřebné informace.
nové
Kristýna Svobodová
Nepřijetí pro nedostačující kapacitu oboru
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co znamená, když mám v přihlášce ve výsledcích rozhodnutí o přijetí "nepřijata pro nedostačující kapacitu oboru"? Znamená to, že se na tento obor respektive kombinaci oborů nepřihlásilo dostatečné množství lidí pro to, aby se celý obor otevřel? Je možné proti tomu podat nějaké odvolání?
nové
Dobrý den,

rozhodnutí "nepřijat(a) pro nedostačující kapacitu oboru" znamená, že jste sice splnila požadavky přijetí na daný obor, nicméně jste nemohla být přijata, protože kapacitu oboru zaplnili uchazeči, kteří v přijímacím řízení dosáhli lepších výsledků než Vy.

O možnostech podání odvolání si můžete přečíst na https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/odvolani-proti-rozhodnuti-o-prijetineprijeti-ke-studiu.
nové
Dominik Krejčí
Počet lidí přijatých na obor Mezinárodní vztahy (denní)?
Dobrý den.

Dnes jsem se koukl do e-prihlasky a vybaflo na me nasledujici:
Nepřijat(a) pro nedostačující kapacitu oboru
Body 148,1
Základy společenských věd 66,67
Obecné studijní předpoklady
Vaše pořadí 79
Percentil v TSP 85,13

Loni bylo přijatých 81 lidí, chápu správně že jsem 79 a jsem tedy někde u té bodové čáry? Rád bych věděl, kolik lidí bylo přijato, protože na stránkách FSS jsem informaci o plánovaném počtu přijatých nikde nedohledal, a jestli má smysl čekat na dodatečné přijetí/odvolat se.
nové
Dobrý den,

vyčkejte prosím na písemné rozhodnutí o nepřijetí, tam budete mít veškeré potřebné informace.
nové
Lucie Syrovatková
Počet přijatých na Žurnalistiku+Mezinárodní vztahy
Dobrý den, zajímalo by mě kolik uchazečů bylo přijato na kombinaci žurnalistika+mezinárodní vztahy.
nové
Dobrý den,

vyčkejte prosím na písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, tam budete mít veškeré potřebné informace.
nové
Kateřina Milotová
Zápis ke studiu
Dobrý den,
v době zápisu ke studiu na Fakultě sociálních studií budu bohužel mimo republiku. Chtěla bych se proto zeptat, zda je možné si vyřídit plnou moc a pověřit tímto jinou osobu?

Děkuji,
Kateřina Milotová
nové
Ano, anebo požádat o náhradní termín zápisu (proběhne v září).
nové
Dobrý den,

můžete buď e-mailem na studijním oddělení FSS (studijni@fss.muni.cz) zažádat o náhradní termín zápisu anebo můžete k zápisu zplnomocnit jinou osobu. Podrobnosti najdete v dokumentu "Zápisy nově přijatých uchazečů" na https://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/bc.
nové
Kateřina Milotová
A jak se postupuje dále s focením na kartu Isic v případě, že zplnomocním jinou osobu? Je možné svou vlastní fotku poslat v elektronické podobě nebo donést průkazové foto?

Děkuji,
K. Milotová
nové
Dobrý den,

k fotografování se musíte dostavit osobně. Fotografování probíhá celoročně, více informací včetně možných termínů najdete na https://it.muni.cz/sluzby/fotografovani-osob.
nové
Tereza Stejskalová
Dodatecne prijeti
Dobry den, casto jsem se zde docetla, ze je mozne dodatecne prijeti, pokud vsichni kandidati prede mnou se nezapisi ke studiu. Mohla bych vedet do kdy je mozne toto vedet? Ci se podava odvolani proti takovemu vysledku? Z informaci ze stranek mi neni jasne, zda se v takovem pripade poda odvolani a pote teprve ceka na dodatecne prijeti.

Mockrat Vam dekuji za odpoved. Krasny den
nové
Žádné "odvolávání" nehraje roli, ostatně odvolání se proti nějakému rozhodnutí znamená, že dané rozhodnutí bude přezkoumáno, zda splňuje formálně a věcně zákon a případné další předpisy. Pokud tedy Tvé nepřijetí neporušuje nějaký předpis, není se proti čemu odvolávat.

Dodatečné přijetí je postup fakulty jak doplnit místa po větším počtu nezapsaných přijatých (s menším počtem se kalkuluje předem), uplatňovaný tedy pouze ve vybraných oborech, ale vždy podle pořadníku dosažených výsledků v přijímací zkoušce. Je tedy třeba (pasivně) vyčkat až na vyhodnocení počtu zapsaných.
nové
Šimon Mašek
Šance se ještě dostat
Dobrý den,
hlásil jsem se na jednooborové Mezinárodní vztahy a měl jsem celkem 153,0 bodů a skončil jsem na 68 místě. Chtěl bych se tedy zeptat, kolik bylo celkem přijato uchazečů a kolik měl poslední přijatý bodů? Dále bych se chtěl zeptat, jak moc je velká šance, že bych mohl být ještě dodatečně přijatý? A už poslední otázka. Podání odvolání v tomto případě asi nic neovlivní předpokládám, že?
nové
Odvolání neřeší nic - pokud tedy nemáte relevantní důvod, tj. můžete prokázat, že nebylo postupováno v souladě s předpisy.
Na FSS se několik posledních let nikam nedobíralo... :-(
nové
Šimon Mašek
A není divný, když loni bylo přijato 81 lidí a poslední přijatý měl 140 a něco bodů a já letos mám 153 bodů a jsem na 68 místě? To se tak rapidně snížil počet přijatých?
nové
co přesně je na cca 15 lidech rapidního?
(mimochodem není to ani trochu "divný", statistické úvahy na počtech v řádu nízkých desítek prostě vykazují takové relativní výkyvy)