nové
nové
Pavlína Bucková
navazující studium
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat. Momentálně studuji bakalářské studium na jiné univerzitě. Ale kdybych si teď podala přihlášku na medicínu a náhodou se tam dostala, tak musela bych si studium na medicíně platit? Jak je to s platbou, když už je člověk Bc., ale chce studovat na jiné univerzitě magisterský program?
Děkuji za odpověď
nové
Dobrý den,

poplatky za studium je povinen platit student, který studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle než je standardní doba tohoto studia zvětšená o jeden rok (viz https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/statut-mu#a2). Pokud studia ukončujete v řádném termínu bez prodlužování, poplatky se Vám nevyměřují.

Nejlepší ale bude, když se s tímto dotazem obrátíte přímo na zaměstnace studijního oddělení Lékařské fakulty, kteří se poplatky zabývají. Z LF jsou to paní Horáková a paní Teryngelová, kontakt viz http://www.med.muni.cz/index.php?id=104.
nové
Kateřina Fiedlerová
Magisterské studium
Dobrý den, možná teď budu trochu za blbce, ale ráda bych měla jistotu.
Chtěla jsem si vybrat obor "Učitelství pro 1. stupeň základní školy" je možné jít na tento pětiletý obor hned po střední škole, pouze s maturitním vysvědčením?
Děkuji Fiedlerová
nové
Dobrý den,

v pořádku, pokud si něčím nejste jistá, rádi Vám poradíme.

Ano, na obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy je možné nastoupit hned po dokončení maturitního ročníku. Jedná se o víceletý magisterský program, který vede k udělení titulu Mgr. bez "předělení" na tři roky bakalářského studia a dva roky navazujícího magisterského studia, jako je tomu u většiny jiných oborů.

Je totiž rozdíl mezi pojmem "magisterské studium" a "navazující magisterské studium". Magisterské studium je vždy víceleté, navazující magisterské studium je obvykle dvouleté a vždy navazuje na studium bakalářské.
nové
Adéla Šmidová
Dobrý den, ráda bych se na něco zeptala také k oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Myslíte, že by bylo možné - vzhledem k praxím a ostatním předmětům - dokončit toto pětileté studium již za dobu 4 let? Pokud bych předměty absolvovala předčasně? Nebo je studium pomocí prerekvizit nastaveno tak, že se to ve 4 letech nedá zvládnout? Děkuji Vám za odpověď.
nové
Dle zprostředkovaných a tedy nutně ne zcela aktuálních informací to spíše nepůjde. Částečně kvůli praxím, ale také bývaly na PedF běžné i neformální prerekvizity
(těch oficiálně vypsaných ve studijním plánu příliš není, jak sis jistě ověřila).

Ale k tomu by se měl spíše vyjádřit někdo, kdo tento obor aktuálně studuje.
nové
Klára Staňková
Celoživotní vzdělání
Dobrý den, úspěšně jsem zvládla přijímací zkoušky na Pedagogickou fakultu, bohužel mě z kapacitních důvodů nepřijali. Přišel mi, ale dopis, že si první rok můžu platit (11 000 za semestr).
Když se do placeného studia přihlásím znamená to, že když v prvním roce nasbírám 60 kreditů, tak si další rok již platit nemusím? Budu zařazena do "třídy neplatičů"?
Má to nějaké další nevýhody, krom toho, že si rok zaplatím? Jak to vlastně funguje? Na stránkách muni jsem našla pouze celoživotní vzdělání, kdy docházím do školy jednou za dva týdny v pátek. Na tohle bych docházela každý den, ne...a byla zařazena normálně mezi studenty, ne?
Předem děkuji.
nové
Základní nevýhoda je, že to stojí dost peněz. Jinak chodíš standardně do školy s ostatními (popř. můžeš být omezena pouze na povinné předměty).
Jen si nastuduj pořádně pravidla (zejména fakultní, univerzita není monolit), matně si vybavuji, že dost lidí nesplnilo nějakou podmínku a zůstali v CŽV "uvězněni" dva roky. Ale situace se mohla změnit.
nové
Vážená paní Staňková,
jedná se o nabídku tzv. nultého ročníků v CŽV. Jedná se o placenou formu studia. Tuto nabídku jsme zasílali těm, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů. Pokud byste v CŽV splnila 60 kreditů, tak dle Podmínek pro přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě MU děkan může přijmout mimo pořadí uchazeče s podanou přihláškou v přijímacím řízení, který v celoživotním vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu získal nejméně 45 kreditů v akademickém roce předcházejícím akademickému roku zahájení studia NEBO nejméně 30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku. O přijetí ke studiu z programu CŽV je třeba písemně požádat. Žádost se podává ihned po získání příslušného počtu kreditů na oddělení CŽV.

Je nutné se znovu podat e-přihlášku a vykonat přijímací zkoušku z TSP.

Splněné předměty z CŽV si můžete nechat uznat, jakmile budete zapsána do řádného studia.

Výuka tzv. nultých ročníků CŽV probíhá souběžně s řádným bc. programem.

Pokud máte další dotazy, můžete napsat na ccv@ped.muni.cz
nové
Petra Salivarová
CŽV
Dobrý den, chtěla bych si podat přihlášku do CŽV na PřF a zvolit možnost studovat jednotlivé předměty a několik věcí mi není zcela jasné: Jestli se přihláška podává na každý semestr zvlášť nebo na celý rok. Když jsou u daného předmětu dva vyučující,mám mít souhlasné vyjádření od obou nebo stačí jen jeden z nich. Co mám napsat na přihlášce do kolonek studijní program a studijní obor a jestli mám do přihlášky psát VŠ, na které jsem studovala jen dva měsíce. Děkuji za odpověď
nové
Žádné takové kolonky tam nevidím...

viz: http://www.sci.muni.cz/cz/Celozivotni/
Žádost o zápis předmětů se zjevně podává na semestr, Přihláška ke studiu CŽV se zřejmě naopak podává na akademický rok.