Nikol Schimmerlová
25. května v 19:34nové
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, proč u tohoto příkladu není správná odpověď e), tedy že si nemůže koupit 3 polštáře různé barvy? Nepodařilo se mi najít možnost, kdy by si mohla koupit polštáře více než dvou barev. Zároveň by mě zajímalo, proč je v rozporu se zadáním možnost b)? Asi některou z podmínek chápu jinak, než je myšlená.

Děkuji za dovysvětlení.

Nikol Schimmerlová

Veronika Stixová
19. dubna v 10:36nové
Dobrý den,
vůbec si nevím rady s řešením tohoto příkladu. Prosím o radu, jak postupovat. Děkuji
Jana Staňková
11. 11. 2019 19:48nové
Dobrý den, mohla bych poprosit o radu nebo odkaz na vysvětlení, abych mohla dojít ke správnému výsledku? Absolutně nechápu... Mockrát děkuji
12. 11. 2019 10:37nové
Jde o tuto úlohu?Je třeba se podívat vždy odděleně na jednotlivé trojice tvrzení. Např. z možnosti a) jde o následující:
  1. Nejsem lékař.
  3. Jestliže nejsem lékař, pak nejsem sportovec.
  5. Nejsem lékař nebo jsem sportovec.
Tato tvrzení se vzájemně nevylučují. Z tvrzení 1 víme, že nejde o lékaře. Z tvrzení 3 se navíc dozvíme, že nejde ani o sportovce. A páté nám to potvrdí, není z předcházejícími ve sporu. Všechna tvrzení tedy mohou být pravdivá současně. Možnost a) tudíž není správnou odpovědí.

Analogicky postupujeme i u ostatních možností. V případě možnosti d) máme následující tvrzení:
  1. Nejsem lékař.
  3. Jestliže nejsem lékař, pak nejsem sportovec.
  4. Jsem sportovec nebo jsem lékař.
Z tvrzení 1 a 3 víme, že nejsem lékař ani sportovec. Dle tvrzení 4 však mohu být buď sportovec, nebo lékař. Tato tvrzení tedy nemohou platit současně. Nalezli jsme správnou odpověď.
René Napravil
8. března v 13:40nové

Dobrý den,
v případě možnosti a) tvrzení 3. říká, že pokud nejsem lékař, nejsem ani sportovec - chápu to správně?
V tom případě pokud tvrzení 5. říká nejsem lékař nebo jsem sportovec, tak je s 3. tvrzení ve sporu, protože nemůžu být sportovec aniž bych nebyl lékařem.

Děkuji za vysvětlení.
9. března v 11:54nové

Dobrý den,

pokud jedno tvrzení (3.) říká, že jestliže nejsem lékař, pak nejsem sportovec, a druhé (5.) říká, že BUĎ nejsem lékař, NEBO jsem sportovec, tvrzení se vzájemně nevylučují. Vyjdu-li z druhého tvrzení a z toho, že nejsem lékař, vím z prvního tvrzení, že nejsem ani sportovec. Pokud si z druhého tvrzení vezmu, že jsem sportovec, pak mi první tvrzení neřekne současně s druhým nic nového navíc. Daná tvrzení nejsou ve sporu.

Tvrzení, že pokud nejsem lékař, nejsem ani sportovec (3.), neznamená, že jsem-li sportovcem, musím být také lékařem.