Matúš Rejta
03 June at 19:50new

Dobrý deň,
pri tejto otázke mi nie je jasné na základe čoho je práve odpoveď E považovaná za pravdivé tvrdenie a odpoveď B za nepravdivé.
Vedeli by ste mi vysvetliť, prečo je správna odpoveď B? Mne vždy vychádza, že na základe zadania priemerná rýchlosť oboch áut musí byť rovnaká a na správnu odpoveď mi sedí len mnou označené E.  


03 June at 21:04new
Ahoj,

ad e) z grafu je vidět, že Ctiborovi zabere cesta Z→L jednu hodinu, kdežto Alexovi bude stejná cesta trvat 20/60 + (40-20)/20 = 1/3 + 1 = 1 h 20 min. To znamená, že v nějaké chvíli musel Ctibor Alexe předjet (ze začátku měl Alex zřejmě náskok).

Ad b) průměrná rychlost se počítá jako celková dráha lomená celkovým časem.

 t_C = \frac{40}{40}+\frac{40}{60}=\frac{5}{3}\,\operatorname{h} \\ v_{p,C}=\frac{80}{\frac{5}{3}}=48\,\operatorname{km/h}

Kdežto v případě Alexe dostaneme

t_A=\frac{20}{60}+\frac{20}{20}+\frac{20}{80}+\frac{20}{40}=\frac{25}{12}\,\operatorname{h} \\ v_{p,A}=\frac{80}{\frac{25}{12}}=38,4\,\operatorname{km/h},

tedy tvrzení v b) neplatí.

Matúš Rejta
03 June at 22:00new
Vďaka za vysvetlenie. Očividne som príklad podcenil a nemal správny postup výpočtu.
Nikol Schimmerlová
25 May at 19:34new
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, proč u tohoto příkladu není správná odpověď e), tedy že si nemůže koupit 3 polštáře různé barvy? Nepodařilo se mi najít možnost, kdy by si mohla koupit polštáře více než dvou barev. Zároveň by mě zajímalo, proč je v rozporu se zadáním možnost b)? Asi některou z podmínek chápu jinak, než je myšlená.

Děkuji za dovysvětlení.

Nikol Schimmerlová

Veronika Stixová
19 April at 10:36new
Dobrý den,
vůbec si nevím rady s řešením tohoto příkladu. Prosím o radu, jak postupovat. Děkuji
Jana Staňková
11/11/2019 19:48new
Dobrý den, mohla bych poprosit o radu nebo odkaz na vysvětlení, abych mohla dojít ke správnému výsledku? Absolutně nechápu... Mockrát děkuji
12/11/2019 10:37new
Jde o tuto úlohu?Je třeba se podívat vždy odděleně na jednotlivé trojice tvrzení. Např. z možnosti a) jde o následující:
  1. Nejsem lékař.
  3. Jestliže nejsem lékař, pak nejsem sportovec.
  5. Nejsem lékař nebo jsem sportovec.
Tato tvrzení se vzájemně nevylučují. Z tvrzení 1 víme, že nejde o lékaře. Z tvrzení 3 se navíc dozvíme, že nejde ani o sportovce. A páté nám to potvrdí, není z předcházejícími ve sporu. Všechna tvrzení tedy mohou být pravdivá současně. Možnost a) tudíž není správnou odpovědí.

Analogicky postupujeme i u ostatních možností. V případě možnosti d) máme následující tvrzení:
  1. Nejsem lékař.
  3. Jestliže nejsem lékař, pak nejsem sportovec.
  4. Jsem sportovec nebo jsem lékař.
Z tvrzení 1 a 3 víme, že nejsem lékař ani sportovec. Dle tvrzení 4 však mohu být buď sportovec, nebo lékař. Tato tvrzení tedy nemohou platit současně. Nalezli jsme správnou odpověď.
René Napravil
08 March at 13:40new

Dobrý den,
v případě možnosti a) tvrzení 3. říká, že pokud nejsem lékař, nejsem ani sportovec - chápu to správně?
V tom případě pokud tvrzení 5. říká nejsem lékař nebo jsem sportovec, tak je s 3. tvrzení ve sporu, protože nemůžu být sportovec aniž bych nebyl lékařem.

Děkuji za vysvětlení.
09 March at 11:54new

Dobrý den,

pokud jedno tvrzení (3.) říká, že jestliže nejsem lékař, pak nejsem sportovec, a druhé (5.) říká, že BUĎ nejsem lékař, NEBO jsem sportovec, tvrzení se vzájemně nevylučují. Vyjdu-li z druhého tvrzení a z toho, že nejsem lékař, vím z prvního tvrzení, že nejsem ani sportovec. Pokud si z druhého tvrzení vezmu, že jsem sportovec, pak mi první tvrzení neřekne současně s druhým nic nového navíc. Daná tvrzení nejsou ve sporu.

Tvrzení, že pokud nejsem lékař, nejsem ani sportovec (3.), neznamená, že jsem-li sportovcem, musím být také lékařem.