Michaela Bílá
27. března v 10:27nové
Mohu poprosit o vysvětlení příkladu číslo 15 z roku 2018, ve variantě 1. Děkuji
Michaela Bílá
27. března v 09:38nové
Prosím opět o pomoc s tímto příkladem.
S libovolným číslem x se nerovná 2 můžeme provést operaci
•x = (3x − 5) : (2 − x).
Která z následujících hodnot nemohla vzniknout jako výsledek provedení operace •x pro žádné číslo x?
a) −5 b) 0 c) 3 d) −5/2 e) −3
27. března v 11:46nové
Jedna možnost je opět vyzkoušet všechny možnosti.
a) Hledáme, jestli existuje x takové, že (3x-5)/(2-x) = -5 a vyřešením dostaneme x=5/2, to není správná odpověď.
b) Stejně jako v a) řešíme (3x-5)/(2-x) = 0, což má řešení x=5/3.
...
Až pak v e) máme rovnici (3x-5)/(2-x) = -3, což upravíme na3x-5=-3(2-x), další úpravou dostaneme -5 = -6 a to určitě nemmá řešení. Správná odpověď je e).


Jiná možnost by byla řešit to jako rovnici s parametrem.

http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=126 

Michaela Bílá
25. března v 10:45nové
Prosím o vysvětlení postupu řešení, děkuji.

Výkony strojů A a B jsou v poměru 2 : 5, výkony strojů B a C jsou v poměru
3 : 1 (v tomto pořadí).
Vyberte nepravdivé tvrzení.
a) Všechny tři stroje dohromady vykonají za půl hodiny víc práce než stroj B
za hodinu.
b) Stroj B vykoná za hodinu víc práce než stroje A a C dohromady.
c) Stroje A a B dohromady vykonají za 15 minut víc práce než stroj C za hodinu.
d) Stroje B a C dohromady vykonají za 20 minut víc práce než stroj A za hodinu.
e) Výkony strojů A a C jsou v poměru 6 : 5 (v tomto pořadí)
25. března v 14:12nové

Mějme za základní objem práce hodinový výkon B=1, pak A za hodinu udělá práci rovnou 2/5 B a C za hodinu práci rovnou 1/3 B. Nyní jde jen o sčítání, násobení a porovnání zlomků.

a) B za hodinu vyrobí 1. Všechny tři stroje za půl hodiny vyrobí 1/2 * (2/5+1+1/3) = 1/2*(21/15) = 21/30 < 1, tedy půlhodinový výkon A+B+C je menší než hodinový výkon B (nepravdivé tvrzení)

b) B za hodinu vyrobí 1. A a C za hodinu vyrobí 2/5+1/3 = 11/15 < 1 (pravda)

c) 1/4 (A+B) = 1/4 (2/5+1) = 1/4 (7/5) = 7/20; srovnání 7/20 a 1/3 je 21/60 a 20/60, stroje A+B tedy za 15 min vykonají více než stroj C za hodinu (pravda)

d) 1/3 (B+C) = 1/3 (1+1/3) = 1/3 (4/3) = 4/9; srovnání je pak 20/45 a 18/45, B a C tedy spolu za 20 min vykonají víc než A za celou hodinu (pravda)

e) (2/5):(1/3) = (2/5)*(3/1) = 6/5 (pravda)
Michaela Bílá
27. března v 10:26nové
Děkuji za vysvětlení, ted už mi to přijde velice jednoduché :-D
Michaela Bílá
25. března v 10:40nové

Prosím o vysvětlení, jak postupovat zde, děkuji.

Libovolně dlouhá posloupnost celých čísel se mění ve směru šipky vždy následujícím způsobem:
(a b c . . . x y z) −→ (a − b b − c . . . x − y y − z)
Například:
(2 1 3 4) −→ (1 − 2 − 1) −→ (3 − 1) −→ (4)
Z následujících posloupností vyberte tu, z níž nemůže vzniknout po čtyřech
krocích výsledek (112) pro žádné celé číslo α.
a) (α 0 α 0 α)
b) (α α α 0 α)
c) (α 0 α 0 0)
d) (α 0 α α α)
e) (α α α 0 0)
25. března v 12:43nové
Napadá mě jen zkoušet si aplikovat zadaný postup na různé možné odpovědi.

Např. v a) postupně dostaneme  

(α 0 α 0 α) → (α -α α -α) → (2α -2α 2α) → (4α -4α) → (8α),

no a když bude na začátku α=112/8=14, tak číslo 112 nakonec získáme.

Naopak v e) dostaneme 

(α α α 0 0) → (0 0 α 0) → (0 -α α) → (α -2α) → (3α),

takže α=112/3 by mohlo dát ve výsledku (112), ale 112/3 není celé číslo.

Správná odpověď je tedy e).

Michaela Bílá
27. března v 10:26nové
Děkuju moc
Michaela Bílá
25. března v 10:36nové
Jak prosím postutpovat při této úloze? Děkuji za odpověd
A a B jsou libovolné cifry 1,..., 9 (mohou být i stejné). Určete rozdíl největšího a
nejmenšího možného čtyřciferného čísla, které může vzniknout jako výsledek
výpočtu s otazníky (tj. čísla ???5 pod čarou).
A A B
· A
_______
? ? ? 5

a) 8 840 b) 6 200 c) 5 550 d) 7 950 e) 8 950
25. března v 12:26nové
Klíčové je si uvědomit, že alespoň jedna z cifer A, B musí být 5 (to abychom ve výsledku získali číslo dělitelné 5, viz poslední cifru výsledku) a druhá musí být nutně lichá (pokud by druhá cifra byla sudá, dostaneme v součinu na konci nulu). Pokud B=5, tak největší a nejmenší čtyřciferné výsledky dostaneme pro A=9 (995*9 = 8955) a A=3 (335*3=1005). Pokud A=5, tak určitě nezískáme větší nebo menší výsledek libovolnou volbou B. Správná odpověď tak je d).
Michaela Bílá
27. března v 10:26nové
Děkuji :-))
René Napravil
8. března v 13:57nové

Dobrý den,
V zadání zní, Find x= the original number of students attending the school.
Těch je na začátku zadání 200, ale správná odpověď je zaznačena jako e) 220.

200 žáků, z toho 60% divek (120) a 40% (80) chlapců - když nastoupí 20 chlapců navíc (100) pak se procentuální zastoupení chlapců zvýší z 40% na 45% (100/22*100).
Zadání se ptá na originální počet žáků = počet žáků před zadáním úlohy.
Můžete prosím potvrdit? Předem děkuji.
Laura Koehl
9. března v 07:57nové
Dobrý den,
120/100=1.2, což neodpovídá úloze 55%/45%=11/9.
________________
a - počet chlapců, b - počet dívek. Máme soustav rovnic: a/b=40%/60%=2/3, (a+20)/b=45%/55%=9/11. 3a=2b, 11a+220=9b. První rovnici tak vynásobíme jedenácti, druhou třemi. Dostáváme: 33a=22b, 33a+660=27b. Sečteme rovnice: 5b=660. b=132, a=2*132/3=88. Takže počet žáků je 132+88=220.
Kristýna Pavlíčková
25. února v 10:44nové
Dobrý den, potřebovala bych poradit jak řešit úlohu číslo 9. 

Pro čísla A a B platí: 5=<A=<12    -18<B=<-12

Co platí pro číslo C=A-B?

a) -13<C=<0

b) -24=<C<13

c) 13=<C<24

d) -6<C=<24

e) 17=<C<30Dekuji za pomoc 

změněno 25. února v 11:24 nové

Nejdřív si určite, kterým hodnotám může být rovno A a B
Pro A to bude 5–12
Pro B to bude (-17)–(-12)

Odečtením hraničních hodnot B od A získáte rozpětí C: 5-(-12)= 17; 12-(-17)=29 (všechny ostatní kombinace se vejdou do škály 17–29, tudíž C je v rozmezí 17–29

Správná odpověď je e), protože zápis rovnice odpovídá jistě vlastnostem C.
Kristýna Pavlíčková
1. března v 21:57nové
Děkuji za radu 😊 Ještě bych potřebovala pomoc s vyřešením příkladu č.15. Děkuji 
Kristýna Pavlíčková
1. března v 22:01nové
Příklad číslo 15, varianta 1, rok 2019
2. března v 11:06nové

Matematik by asi přišel na nějaké rychlejší a jednodušší řešení, ale je to jednoduché, uděláte čtyři kroky podle vzoru: a b c => (a+b) (b+c) atd

Pro a), to je:
0 x 0 x 0 => x + x + x + x => 2x + 2x + 2x => 4x + 4x => 8x
Pokud x=112, pak je dělitelné 8 beze zbytku.

Opakováním postupu pro všechny možnosti přijdete na to, že neplatí pro e).