Moderator's instructions

Pokud máte co říct k tématu přípravných kurzů, je toto fórum určeno právě pro vás :-)

Informace o přípravných kurzech pořádaných jednotlivými fakultami MU včetně možnosti přihlášení na tyto kurzy naleznete na http://is.muni.cz/obchod/vzdelani/pripravky/.

Na webových stránkách najdete proklik na ukázkové úlohy, kde si můžete procvičit položky z nových dimenzí TSP. Minulou verzi Testu studijních předpokladů najdete na webových stránkách MU. Starší verze již nebudou veřejně dostupné z důvodu změn TSP v roce 2023. V rámci přípravy na TSP proto doporučujeme vyzkoušet ukázkové úlohy z nových dimenzí testu, které jsou k dispozici zde.

Threads