Informace moderátora

Máte na srdci něco, co se týká TSP obecně?

Tak ven s tím :-)

Váš názor nás zajímá a je pro nás důležitý.

 

Odpovědi na vaše nejčastější dotazy týkající se TSP naleznete i na http://is.muni.cz/prihlaska/faq/, neostýchejte se však zeptat i zde.

Pozor, v roce 2023 se připravte na změny TSP oproti předchozím rokům. Již nebude jednotný termín konání TSP, ale zvolíte si jedno datum v období od ledna do dubna 2023 dle vaší preference v rámci nabízených termínů. Výběr konkrétního termínu TSP pečlivě zvažte, jelikož vámi zvolený termín TSP se nesmí krýt s termíny oborových testů na MU, maturitní zkouškou nebo přijímací zkouškou na jiné vysoké škole. Test budete vyplňovat v elektronické podobě na tabletu, a to prezenčně v prostorách MU, nikoli online z domova. K dispozici od nás budete mít papír na poznámky a výpočty, psací potřeby si však musíte donést vlastní.

TSP se bude nově sestávat z 45 otázek členěných do 3 dimenzí, z nichž každá bude mít samostatný časový limit a bude rovněž samostatně hodnocena. Jednotlivé dimenze budou ověřovat numericko-analytické myšlení (časová dotace 45 minut), kritické myšlení (časová dotace 45 minut) a uvažování v anglickém jazyce (časová dotace 20 minut). U každé otázky máte na výběr z 5 možností, z nichž je právě jedna správná. Za správnou odpověď získáte jeden bod, za nesprávnou odpověď ztratíte 0,20 bodu. Otázka bez odpovědi znamená nula bodů.

Minulou verzi Testu studijních předpokladů najdete na webových stránkách MU. Starší verze již nebudou veřejně dostupné z důvodu změn TSP v roce 2023. V rámci přípravy na TSP proto doporučujeme vyzkoušet ukázkové úlohy z nových dimenzí testu, které jsou k dispozici zde.

Seznam vláken

žádná vlákna.