Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Introduction

The Full Title

Principles of Good Governance – COFOLA 2009:
the conference (panel discussion) proceedings

Principy dobré správy – COFOLA 2009:
sborník příspěvků do panelové diskuse 

Abstract

The conference proceedings are a result of panel discussion that began III. International conference of Doctoral Students and Young Scholars COFOLA 2009 held at Masaryk University Faculty of Law on 27. – 29. May 2009. The main topic of the panel discussion was "Principles of Good Governance". The proceedings consist of four contributions written in English that are dealing with the definition of this term and with its impact in several European countries.

Anotace česky (czech version of the abstract)

[zobrazit anotaci]

Sborník příspěvků je výsledkem panelové diskuse, jíž byla zahájena III. mezinárodní konference doktorských studentů a mladých vědců COFOLA 2009 konaná na Právnické fakultě MU od 27. do 29. 5. 2009. Tématem této diskuse byly „Principy dobré správy“. Celkem se jedná o čtyři příspěvky v anglickém jazyce, které se zabývají aktuálním vymezením tohoto pojmu, jakož i jeho dopadem v různých evropských zemích. [skrýt anotaci]

Editors

 • doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
 • JUDr. Lukáš Potěšil

Authors of the conference proceedings

 • Artur Modrzejewski:
  Selection Process and Employment Policy in Polish Local Government Administration
 • Artur Olechno:
  Abuse of Law by Central and Eastern Europe Heads of States
 • Andras Patyi:
  Good Administration and Judicial Protection – A Hungarian Perspective
 • Soňa Skulová:
  Several Remarks to the Legal Bases of the Principles of Good Administration within the Conditions of the Czech Republic
COFOLA 2009
Web of the Faculty of Law of Masaryk University (Czech)
| Technical cooperation:
| Service Center for E-Learning, Masaryk University
| The Faculty of Informatics, Masaryk University, 2009