česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Dokumentový server PřF

Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Přírodovědecká fakulta /sci/Brandejs, M.17.  5. 2004
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba RNDr. Čestmír Greger, učo 70994
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/uredni_deska/, 4 složky nebo soubory/4Úřední deska /uredni_deska/Brandejs, M.31.  5. 2004
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• pojmenovaná skupina osob PřF:Studijní oddělení
• pojmenovaná skupina osob PřF:Výzkum, vývoj a zahraniční vztahy
• pojmenovaná skupina osob PřF:Personální odd. PřF
• osoba RNDr. Čestmír Greger, učo 70994
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Pořadí 10
Složka je nepřístupná.Vědecká rada /vedecka_rada/Misáková, M.19.  5. 2004
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• pojmenovaná skupina osob PřF:Vědecká rada PřF
• osoba Ing. Zdeňka Rašková, učo 140529
• osoba RNDr. Čestmír Greger, učo 70994
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Pořadí 30
Nástroje.Složka /do/sci/as/, 10 složek nebo souborů/10Akademický senát /as/Misáková, M.19.  5. 2004
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba RNDr. Milan Baláž, Ph.D., učo 1353
Spravovat smí:
• osoba RNDr. Milan Baláž, Ph.D., učo 1353
Žádný atribut.
Pořadí 40
Složka je nepřístupná.Fakultní normy /normy/Greger, Č.27.  2. 2007
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• osoba doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., učo 1931
• osoba doc. RNDr. Martin Čadek, CSc., učo 233
• osoba Mgr. Michal Bulant, Ph.D., učo 2759
• osoba RNDr. Čestmír Greger, učo 70994
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Pořadí 60
Nástroje.Složka /do/sci/stud/, 70 složek nebo souborů/70Studijní oddělení /stud/Misáková, M.19.  5. 2004
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba Ing. Marcela Korčeková, učo 46448
• osoba RNDr. Čestmír Greger, učo 70994
• pracovníci PřF MU
Spravovat smí:
• osoba Ing. Marcela Korčeková, učo 46448
Žádný atribut.
Pořadí 70
Nástroje.Složka /do/sci/vv/, 9 složek nebo souborů/9Oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium /vv/Misáková, M.19.  5. 2004
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• pojmenovaná skupina osob PřF:Výzkum, vývoj a zahraniční vztahy
• osoba RNDr. Čestmír Greger, učo 70994
• pracovníci PřF MU
Spravovat smí:
• osoba Ing. Zdeňka Rašková, učo 140529
• osoba Bc. Tatiana Kadlecová, učo 374238
• osoba JUDr. Jarmila Friedmannová, učo 401
• osoba Mgr. Petr Bureš, učo 40751
Žádný atribut.
Pořadí 80
Složka je nepřístupná.Oddělení výpočetní techniky /ovt/Misáková, M.19.  5. 2004
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• osoba RNDr. Čestmír Greger, učo 70994
• pracovníci ICT Děk PřF MU
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Pořadí 90
Složka je nepřístupná.Všeobecné informace o fakultě /info/Misáková, M.19.  5. 2004
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• osoba RNDr. Čestmír Greger, učo 70994
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Pořadí 100
Nástroje.Složka /do/sci/jaz/, 8 složek nebo souborů/8Centrum jazykového vzdělávání /jaz/Misáková, M.19.  5. 2004
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba RNDr. Čestmír Greger, učo 70994
• pracovníci CJV FOCK PřF MU
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Marek Stehlík, učo 20544
Žádný atribut.
Pořadí 160
Složka je nepřístupná.Komerční nabídky zprostředkované fakultou /32145/Misáková, M.19.  5. 2004
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• osoba RNDr. Čestmír Greger, učo 70994
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Pořadí 170
Složka je nepřístupná.Vzory přihlášek k obhajobě závěrečných prací /zzp/Šikulová, A.14.  4. 2005
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• pracovníci PřF MU
Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Pořadí 180
Složka je nepřístupná.Kolegium děkana /kolegium_dekana/Suchomelová, M.15.  2. 2018
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• osoba Ing. Hana Michlíčková, učo 1360
• osoba RNDr. Čestmír Greger, učo 70994
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Pořadí 2018
Složka je nepřístupná.Akreditace /AKR/Hanžl, D.11. 12. 2017
Číst smí:
• pojmenovaná skupina osob PřF:Akademický senát PřF
• pojmenovaná skupina osob MU:Rada pro vnitřní hodnocení MU
• pojmenovaná skupina osob PřF:Vědecká rada PřF
• osoba doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., učo 10078
• osoba Roman Čermák, M.Sc., učo 102056
• osoba prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc., učo 1023
• osoba Mgr. Kamila Chmelová, učo 10481
• osoba Ing. Zuzana Špačková, Ph.D., učo 106914
• osoba Mgr. Kateřina Švestková, Ph.D., učo 116796
• osoba prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., učo 15473
• osoba doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat., učo 1923
• osoba doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., učo 1931
• osoba Mgr. Jakub Vykydal, učo 333377
• osoba Mgr. Zdeněk Ježek, učo 341750
• osoba Mgr. Donika Stará, učo 348496
• osoba doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr., učo 438
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
• osoba Ing. Lucie Janíčková, učo 169507
• osoba Mgr. et Mgr. Nina Kotková, učo 391032
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/RECETOX/, 8 složek nebo souborů/8Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí /RECETOX/Greger, Č.28.  2. 2013
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba Martin Chyba, učo 113076
Spravovat smí:
• osoba Martin Chyba, učo 113076
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Složka je nepřístupná.CEPLANT - ÚFE /CEPLANT/Dušková, M.14.  2. 2018
Číst smí:
• osoba Mgr. Petr Hanslian, učo 121741
• osoba Ing. Mgr. Monika Dušková, učo 211961
• osoba Mgr. Bohumila Tesaříková, učo 239648
• osoba Ing. Kateřina Kučerová, učo 242562
• pracovníci ÚFE Fyz PřF MU
Vkládat smí:
• osoba Mgr. Petr Hanslian, učo 121741
• osoba Ing. Mgr. Monika Dušková, učo 211961
• osoba Mgr. Bohumila Tesaříková, učo 239648
• osoba Ing. Kateřina Kučerová, učo 242562
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Petr Hanslian, učo 121741
• osoba Ing. Mgr. Monika Dušková, učo 211961
• osoba Mgr. Bohumila Tesaříková, učo 239648
• osoba Ing. Kateřina Kučerová, učo 242562
• osoba RNDr. Čestmír Greger, učo 70994
Žádný atribut.
Složka je nepřístupná.Geografický ústav /GeogUVoZ/Forejtová, L.14.  6. 2007
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• osoba RNDr. Vladimír Herber, CSc., učo 1060
• osoba prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., učo 680
• osoba doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D., učo 7080
Spravovat smí:
• osoba RNDr. Vladimír Herber, CSc., učo 1060
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
• osoba prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., učo 680
Žádný atribut.
Složka je nepřístupná.InovaceDSPFyzika /IDSPFyz/Greger, Č.14. 11. 2017
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• pojmenovaná skupina osob PřF:InovaceDSPFyzika
• osoba Mgr. Filip Münz, PhD., učo 108960
Spravovat smí:
• pojmenovaná skupina osob PřF:InovaceDSPFyzika
• osoba Mgr. Filip Münz, PhD., učo 108960
• osoba RNDr. Čestmír Greger, učo 70994
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/NCBR/, 9 složek nebo souborů/9Národní centrum pro výzkum biomolekul /NCBR/Forejtová, L.14.  6. 2007
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba Mgr. Martin Prokop, Ph.D., učo 1474
• osoba Olga Křížová, učo 56639
• osoba prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., učo 610
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Martin Prokop, Ph.D., učo 1474
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
• osoba Olga Křížová, učo 56639
• osoba prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., učo 610
Žádný atribut.
Složka je nepřístupná.Oddělení PPP /OPPP/Greger, Č.20.  1. 2010
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• osoba Ing. Martin Kopecký, učo 111090
• osoba Ing. Bc. Andrea Svobodová, učo 99565
Spravovat smí:
• osoba Ing. Martin Kopecký, učo 111090
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
• osoba Ing. Bc. Andrea Svobodová, učo 99565
Žádný atribut.
Složka je nepřístupná.Oddělení VaV - Projekty OPVVV /OPVVV/Greger, Č.20.  9. 2017
Číst smí:
• osoba Mgr. Filip Münz, PhD., učo 108960
• osoba Ing. Eva Žufanová, učo 113310
• osoba Ing. Hana Výmolová, učo 114533
• osoba doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D., učo 1376
• osoba Mgr. Kateřina Tomanová, Ph.D., učo 150822
• osoba Ing. Lucie Moskalenková, učo 160529
• osoba Ing. Lucie Janíčková, učo 169507
• osoba Mgr. Pavel Vicherek, učo 17765
• osoba prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., učo 1865
• osoba Ing. Mgr. Monika Dušková, učo 211961
• osoba Jana Schmidtová, učo 2122
• osoba doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc., učo 22
• osoba Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D., učo 22863
• osoba Bc. Radim Brančík, učo 239380
• osoba Stanislava Fousová, učo 33632
• osoba Mgr. Martin Kunc, učo 376041
• osoba prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408
• osoba prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr., učo 673
Vkládat smí:
• osoba Roman Čermák, M.Sc., učo 102056
• osoba Ing. Martin Kopecký, učo 111090
• osoba Ing. Eva Žufanová, učo 113310
• osoba Ing. Hana Výmolová, učo 114533
• osoba Ing. Lucie Janíčková, učo 169507
• osoba Mgr. Pavel Vicherek, učo 17765
• osoba Bc. Radim Brančík, učo 239380
Spravovat smí:
• osoba Roman Čermák, M.Sc., učo 102056
• osoba Ing. Martin Kopecký, učo 111090
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Složka je nepřístupná.Právník /pravnik/Greger, Č.27. 10. 2011
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• osoba Mgr. Bc. Vlastimil Slovák, učo 77062
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Složka je nepřístupná.Propagační materiály /Propagace/Kuběna, A. 7.  7. 2014
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
• osoba Alan Kuběna, učo 47639
• osoba Mgr. Zuzana Jayasundera, učo 52935
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/stara/, 5 složek nebo souborů/5Stará struktura - sekce /stara/Forejtová, L.14.  6. 2007
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/szz/, jedna složka nebo soubor/1Státní závěrečné zkoušky /szz/Forejtová, L.31. 10. 2008
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Ing. Mgr. Bc. Růžena Zemanová, učo 134451
• osoba Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/katalog/, 8 složek nebo souborů/8Studijní katalogy /katalog/ Popis: Vzory pro prezentátor a vygenerované studijní katalogy pro tiskBulant, M.21.  4. 2009
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Lucie Vařechová, učo 106253
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
• osoba Mgr. Michal Bulant, Ph.D., učo 2759
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/UAntrBiol/, 2 složky nebo soubory/2Ústav antropologie /UAntrBiol/Forejtová, L.14.  6. 2007
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba Dana Zelenáková, učo 25504
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
• osoba Dana Zelenáková, učo 25504
• osoba Mgr. Andrea Pavliňáková, učo 3221
Žádný atribut.
Složka je nepřístupná.Ústav biochemie /UBiochChem/Forejtová, L.14.  6. 2007
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• osoba doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc., učo 2578
• osoba Stanislava Fousová, učo 33632
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
• osoba doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc., učo 2578
• osoba Stanislava Fousová, učo 33632
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/UBZBiol/, 12 složek nebo souborů/12Ústav botaniky a zoologie /UBZBiol/Forejtová, L.14.  6. 2007
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
• osoba Mgr. Marek Stehlík, učo 20544
• osoba Věra Slezáková, učo 44968
• osoba doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., učo 580
• osoba prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., učo 871
• osoba prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., učo 8803
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/UEBBiol/, 27 složek nebo souborů/27Ústav experimentální biologie /UEBBiol/Forejtová, L.14.  6. 2007
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
• osoba RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., učo 2538
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/UFEFyz/, žádná složka nebo soubor/0Ústav fyzikální elektroniky /UFEFyz/Forejtová, L.14.  6. 2007
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/UFKLFyz/, žádná složka nebo soubor/0Ústav fyziky kondenzovaných látek /UFKLFyz/Forejtová, L.14.  6. 2007
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., učo 307
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
• osoba Jana Schmidtová, učo 2122
• osoba prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., učo 307
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/UFZVoZ/, žádná složka nebo soubor/0Ústav fyziky Země /UFZVoZ/Forejtová, L.14.  6. 2007
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Složka je nepřístupná.Ústav geologických věd /UGPVoZ/Forejtová, L.14.  6. 2007
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
• osoba Mgr. Marek Stehlík, učo 20544
• osoba doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., učo 2470
• osoba Mgr. Vojtěch Šešulka, Ph.D., učo 78302
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/UChem/, 5 složek nebo souborů/5Ústav chemie /UChem/Greger, Č. 1.  6. 2009
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D., učo 42228
• osoba prof. RNDr. Milan Potáček, CSc., učo 638
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
• osoba Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D., učo 42228
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/UMS/, 6 složek nebo souborů/6Ústav matematiky a statistiky /UMS/Forejtová, L.14.  6. 2007
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba prof. RNDr. Josef Janyška, DSc., učo 1384
• osoba Milada Suchomelová, učo 1990
• osoba prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc., učo 2634
• osoba RNDr. Čestmír Greger, učo 70994
Spravovat smí:
• osoba prof. RNDr. Josef Janyška, DSc., učo 1384
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
• osoba Milada Suchomelová, učo 1990
• osoba prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc., učo 2634
• pracovníci ÚMS Ústavy PřF MU
• pracovníci CVT FI MU
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/KTFAFyz/, jedna složka nebo soubor/1Ústav teoretické fyziky a astrofyziky /KTFAFyz/Forejtová, L.14.  6. 2007
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/uk/, 5 složek nebo souborů/5Ústřední knihovna /uk/Vařechová, L.20.  4. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Irena Pakostová, učo 1593
• osoba Mgr. Marek Stehlík, učo 20544
• pracovníci ÚK JP PřF MU
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/sci/video/, 3 složky nebo soubory/3videonahrávky /video/ Popis: Odkazy na videa nesouvisející přímo s výukou konkrétního studijního předmětu. Kontakt na realizátory: xliska@fi.muni.czMisáková, M. 6.  6. 2006
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Ing. Pavel Šiler, učo 169103
Žádný atribut.
Složka je nepřístupná.Zápisy z jednání oborových rad a komisí /zapisy_obor_rad/Vařechová, L.18. 11. 2007
Číst smí:
• doktorští studenti PřF
• pracovníci PřF MU
Vkládat smí:
• pracovníci PřF MU
Spravovat smí:
• osoba Ing. Zdeňka Rašková, učo 140529
Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 10. 2018 13:41, 42. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému