B-SPE LAJ Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Atributy: A2_BK_povinnost a A2_BK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:

 

Studenti si musí během studia zapsat a úspěšně ukončit nejméně čtyři povinně volitelné předměty.

 

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ. Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).  Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

Studenti, kteří budou psát bakalářskou práci na katedře anglického jazyka a literatury, by při registraci předmětu BPp_AJ (Bakalářská práce – Projekt) měli mít představu, jakým tématem by se chtěli zabývat, a mít toto téma schváleno budoucím školitelem. Ihned po zápisu, nejpozději během prvního týdne výuky, studenti kontaktují svého školitele, který jim sdělí své požadavky, zadá četbu, případně i harmonogram konzultací s konkrétními úkoly.

 

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
A2BK_FF1A Fonetika a fonologie A I. Headlandová Kalischová 0/0/24 z 2
 
A2BK_GR1A Gramatika A R. Jančaříková 0/0/24 z 2
 
A2BK_PJ1A Praktický jazyk 1A A. M. Collier 0/0/48 z 6
 
A2BK_UVOD Úvod do studia literatury V. Eliášová, H. Waisserová 0/0/12 zk 3
 
A2BK_ZJAZ Úvod do studia jazyka pro učitele M. Adam 0/0/12 zk 3
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
A2BK_FF1B Fonetika a fonologie B I. Headlandová Kalischová 0/0/12 k 2
 
A2BK_GR1B Gramatika B R. Jančaříková, M. Malášková 0/0/24 z 2
předp. A2BK_GR1A
A2BK_IJMK Intenzivní jazykový a metodický kurz S. Hanušová 0/0/1 z 1
 
A2BK_PJ1B Praktický jazyk 1B A. M. Collier, A. Kašpárková 0/0/48 z 6
předp. A2BK_PJ1A
A2BK_SFFB Seminář z fonetiky a fonologie B I. Headlandová Kalischová 0/0/24 z 2
předp. A2BK_SFFA || A2BK_FF1A
A2BK_SOZK Souborná zkouška A. M. Collier, A. Kašpárková 0/0/0 SoZk 2
předp. A2BK_PJ1B && A2BK_GR1B && A2BK_SFFB
A2BK_UVDI Úvod do studia didaktiky AJ H. Havlíčková 0/0/12 k 2
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba V. Eliášová, Z. Janík 0/1/0 z 2
 
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie J. Suchý 0/1/0 z 2
 
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti A. M. Collier 0/1/0 z 2
 

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
A2BK_DRVB Dějiny Velké Británie Z. Janík 0/0/24 zk 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK || AJ2BP_SZKO
A2BK_NOPA Náslechová oborová praxe průběžná A A. Kašpárková 0/0/24 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK || AJ2BP_SZKO
A2BK_PJ2A Praktický jazyk 2A T. Tkačuková 0/0/48 z 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK || AJ2BP_SZKO
A2BK_SALI Starší anglická literatura J. Izavčuk, H. Waisserová 0/0/24 k 3
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK || AJ2BP_SZKO
A2BK_SYNA Syntax A R. Vogel 0/0/24 k 3
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK || AJ2BP_SZKO
A2BK_ZAD1 Základy didaktiky angličtiny 1 A. Kašpárková 0/0/24 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK || AJ2BP_SZKO

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJB_AAE Afroamerická historická zkušenost M. George, H. Waisserová 0/1/0 z 2
 
AJB_ACAD Akademické prezentace A. M. Collier 0/1/0 z 2
 
AJB_BBE Základy obchodní angličtiny 1 R. Vogel 0/1/0 z 2
 
AJB_DPVA Dramatické postupy ve výuce AJ Š. Dohnalová 0/1/0 z 2
 
AJB_FMUC Lidová hudba USA a Kanady I. Přibylová 0/1/0 z 2
 
AJB_NEWZ Nový Zéland S. Hanušová, G. Sedláková 0/1/0 z 2
 
AJB_PAR Obraz anglické literatury v románech Petera Ackroyda P. Doležel 0/1/0 z 2
 
AJB_TLCV Tlumočnická cvičení M. Němec 0/1/0 z 2
 
AJB_TPI Problémy výukové praxe N. Vojtková 0/1/0 z 2
 
AJB_TWHC Výuka psaní mladších žáků R. C. Collins 0/1/0 z 2
 
AJB_TYLS Výuka mladších žáků: výměna zkušeností S. Doláková, S. Hanušová 0/1/0 z 2
 
AJB_WITC Ženy ve městě V. Eliášová 0/1/0 z 2
 
AJPV_VYSA Výslovnostní cvičení A J. Ondráček 0/1/0 z 1
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba V. Eliášová 0/1/0 z 2
 
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích M. George 0/2/0 z 4
 
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie J. Suchý 0/1/0 z 2
 
AJ_CSTE_el Kulturní studie pro učitele angličtiny Z. Janík 0/0/0 z 2
 
AJ_DELL Distanční výuka jazyka A. M. Collier 0/2/0 z 2
 
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti A. M. Collier 0/1/0 z 2
 
AJ_ETAS E-learningoví tutoři A. M. Collier, T. Váňová 0/1/0 z 2
 
AJ_INRE Samostatná četba J. Izavčuk, H. Waisserová 0/1/0 z 2
 

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
A2BK_AM19 Americká literatura do konce 19. století P. Buchtová 0/0/12 k 3
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK
A2BK_DUSA1 Dějiny USA 1 M. George 0/0/12 k 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK
A2BK_NALI Anglická literatura 19. století P. Doležel, J. Izavčuk 0/0/24 k 5
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK
A2BK_NOPB Náslechová oborová praxe průběžná B A. Kašpárková 0/0/24 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK
A2BK_PJ2B Praktický jazyk 2B A. M. Randall 0/0/36 z 3
předp. A2BK_PJ2A || A2BP_PJ2A
A2BK_SYNB Syntax B M. Adam 0/0/24 zk 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK
A2BK_ZAD2 Základy didaktiky 2 A. Kašpárková 0/0/24 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || AJ2BP_SOZK

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJB_BBE2 Základy obchodní angličtiny 2 R. Vogel 0/1/0 z 2
 
AJB_BRSN Britský špionážní román a politický thriller P. Doležel 0/1/0 z 2
 
AJB_DPV2 Dramatické postupy ve výuce AJ 2 Š. Dohnalová 0/1/0 z 2
předp. AJB_DPVA
AJB_DPV3 Dramatické postupy ve výuce AJ 3 Š. Dohnalová 0/1/0 z 2
 
AJB_FMBI Lidová hudba Britských ostrovů I. Přibylová 0/1/0 z 2
 
AJB_FSP1 Funkční větná perspektiva 1 M. Adam 0/1/0 z 2
 
AJB_MCF Moderní město ve filmu, literatuře a kultuře V. Eliášová 0/1/0 z 2
 
AJB_QUIN Queer identita v literatuře a filmu P. Buchtová, J. Izavčuk 0/1/0 z 2
 
AJB_STOR Využití příběhů pro mladší žáky S. Doláková, S. Hanušová 0/1/0 z 2
 
AJB_SYAN Syntaktická analýza R. Povolná 0/1/0 z 2
 
AJB_WEST Americký Západ M. George 0/1/0 z 2
 
A2BK_TVPR1 Týmový výukový projekt S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. A2BK_IJMK

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba V. Eliášová, Z. Janík 0/1/0 z 2
 
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích M. George 0/2/0 z 4
 
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie J. Suchý 0/1/0 z 2
 
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti A. M. Collier 0/1/0 z 2
 
AJ_ETAS E-learningoví tutoři A. M. Collier 0/1/0 z 2
 

 

 

 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
A2BK_AM20 Moderní americká literatura P. Buchtová 0/0/24 k 5
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK
A2BK_FUKS Funkční a komunikativní syntax M. Adam 0/0/24 zk 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK
A2BK_LEPS Lektorská praxe souvislá N. Vojtková 0/0/2 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK
A2BK_NALI Anglická literatura 19. století P. Doležel 0/0/24 k 5
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK
A2BK_PJ3A Praktický jazyk 3A R. C. Collins 0/0/24 zk 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK
A2BK_SFUK Seminář k funkční a komunikativní syntaxi M. Adam 0/0/24 zk 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK
A2BK_VMKA Vztahy mezi kulturami A M. George 0/0/24 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK
A2BK_ZAD3 Základy didaktiky angličtiny 3 N. Vojtková 0/0/24 zk 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJB_AAE Afroamerická historická zkušenost M. George, H. Waisserová 0/1/0 z 2
 
AJB_ACAD Akademické prezentace A. M. Collier 0/1/0 z 2
 
AJB_BBE Základy obchodní angličtiny 1 R. Vogel 0/1/0 z 2
 
AJB_DPVA Dramatické postupy ve výuce AJ Š. Dohnalová 0/1/0 z 2
 
AJB_FMUC Lidová hudba USA a Kanady I. Přibylová 0/1/0 z 2
 
AJB_NEWZ Nový Zéland S. Hanušová, G. Sedláková 0/1/0 z 2
 
AJB_PAR Obraz anglické literatury v románech Petera Ackroyda P. Doležel 0/1/0 z 2
 
AJB_TLCV Tlumočnická cvičení M. Němec 0/1/0 z 2
 
AJB_TPI Problémy výukové praxe N. Vojtková 0/1/0 z 2
 
AJB_TWHC Výuka psaní mladších žáků R. C. Collins 0/1/0 z 2
 
AJB_TYLS Výuka mladších žáků: výměna zkušeností S. Doláková, S. Hanušová 0/1/0 z 2
 
AJB_WITC Ženy ve městě V. Eliášová 0/1/0 z 2
 
AJPV_VYSA Výslovnostní cvičení A J. Ondráček 0/1/0 z 1
 

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba V. Eliášová 0/1/0 z 2
 
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích M. George 0/2/0 z 4
 
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie J. Suchý 0/1/0 z 2
 
AJ_CSTE_el Kulturní studie pro učitele angličtiny Z. Janík 0/0/0 z 2
 
AJ_DELL Distanční výuka jazyka A. M. Collier 0/2/0 z 2
 
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti A. M. Collier 0/1/0 z 2
 
AJ_ETAS E-learningoví tutoři A. M. Collier, T. Váňová 0/1/0 z 2
 
AJ_INRE Samostatná četba J. Izavčuk, H. Waisserová 0/1/0 z 2
 
AJ_MLC Hudba při výuce jazyka J. Suchý 0/2/0 z 2
 
AJ_PCVO Překladatelská cvičení online M. Němec 0/1/0 z 2
 
AJ_SEVE1 Seminář k vědecko-výzkumné činnosti katedry S. Hanušová, R. Vogel 0/2/0 z 2
 
AJ_TVPR Týmový výukový projekt S. Hanušová, S. Šamalíková 0/0/1 z 2
předp. souhlas

 

 

 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
A2BK_BR20 Britská literatura 20. století V. Eliášová, J. Izavčuk 0/0/24 k 3
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || A2BP_POZK
A2BK_LEXI Základy lexikologie R. Vogel 0/0/24 k 4
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || A2BP_POZK
A2BK_PJ3B Praktický jazyk 3B R. C. Collins 0/0/24 z 2
předp. A2BK_PJ3A
A2BK_VMKB Vztahy mezi kulturami B M. George 0/0/24 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || A2BP_POZK
A2BK_ZAD4 Základy didaktiky angličtiny 4 N. Vojtková 0/0/24 z 2
předp. A2BP_SOZK || A2BK_SOZK || A2BP_POZK

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJB_BBE2 Základy obchodní angličtiny 2 R. Vogel 0/1/0 z 2
 
AJB_BRSN Britský špionážní román a politický thriller P. Doležel 0/1/0 z 2
 
AJB_DPV2 Dramatické postupy ve výuce AJ 2 Š. Dohnalová 0/1/0 z 2
předp. AJB_DPVA
AJB_DPV3 Dramatické postupy ve výuce AJ 3 Š. Dohnalová 0/1/0 z 2
 
AJB_FMBI Lidová hudba Britských ostrovů I. Přibylová 0/1/0 z 2
 
AJB_FSP1 Funkční větná perspektiva 1 M. Adam 0/1/0 z 2
 
AJB_MCF Moderní město ve filmu, literatuře a kultuře V. Eliášová 0/1/0 z 2
 
AJB_QUIN Queer identita v literatuře a filmu P. Buchtová, J. Izavčuk 0/1/0 z 2
 
AJB_SYAN Syntaktická analýza R. Povolná 0/1/0 z 2
 
AJB_WEST Americký Západ M. George 0/1/0 z 2
 
A2BK_TVPR1 Týmový výukový projekt S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. A2BK_IJMK

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba V. Eliášová, Z. Janík 0/1/0 z 2
 
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích M. George 0/2/0 z 4
 
AJ_CSAT Kultura, společnost a tolerance M. George 0/2/0 z 4
 
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti A. M. Collier 0/1/0 z 2
 
AJ_ERKA Etnická a regionální kultura Ameriky M. George 0/2/0 z 4
 
AJ_ETAS E-learningoví tutoři A. M. Collier 0/1/0 z 2
 
AJ_SEVE2 Seminář k vědecko-výzkumné činnosti katedry S. Hanušová, R. Vogel 0/2/0 z 2
 
AJ_TVPR Týmový výukový projekt S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. souhlas