M-ZS5 ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Hudební výchova

Atribut: HV1_MK_povinnost, HV1_MK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah:
počet hodin konzultací za semestr

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce,DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).
Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

7. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV1MK_DHS1 Seminář k dějinám hudby 1
Pozn.: Určeno pro Učitelství 1. stupeně - specializace Hv
I. Bartoš, M. Košut, V. Richter z 3
HV1MK_DI1 Didaktika HV 1
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně ZŠ - specializace Hv
B. Knopová z 3
HV1MK_HA Harmonie
Pozn.: Předmět je určen pro Učitelství 1. stupně - specializace HV
P. Hala zk 4
HV1MK_HAN1 Hudební analýza 1
Pozn.: Předmět je určen pro Učitelství 1. stupně - specializace HV
M. Košut z 2
HV1MK_HNN1 Hra na nástroj 1
I. Bartoš, B. Crha, P. Hala, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Sedláček, M. Šmerda 4 hodiny z 1
HV1MK_LP Lidová píseň
J. Kučerová z 2
HV1MK_NHF Nauka o hudebních formách
Pozn.: Předmět je určen pro 1. stupeň ZŠ - specializace HV
M. Košut z 2
HV1MK_NHN Nauka o hudebních nástrojích
Pozn.: Předmět je určen pro Učitelství 1. stupně - specializace HV
M. Košut z 1


8. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV1MK_DHS2 Seminář k dějinám hudby 2
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
I. Bartoš, M. Košut, V. Richter z 3
HV1MK_DI2 Didaktika HV 2
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
B. Knopová z 3
HV1MK_HLV2 Hlasová výchova 2
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace HV
J. Frostová, M. Kábelová, V. Richter z 1
HV1MK_HNN2 Hra na nástroj 2
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
I. Bartoš, B. Crha, P. Hala, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Sedláček, M. Šmerda 4 hodiny zk 2
předp. HV1MK_HNN1
HV1MK_ZSB1 Základy sbormistrovství 1
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
M. Vajda z 2
předp. ZS1BK_IN


9. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV1MK_DI3 Didaktika HV 3
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - specializace Hv
B. Knopová zk 4
HV1MK_HPPS Hudební pedagogika, psychologie a sociologie
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
B. Crha k 2
HV1MK_PH Populární hudba
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
M. Sedláček z 1
HV1MK_UHE Úvod do hudební estetiky
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
M. Sedláček zk 3
HV1MK_ZSB2 Základy sbormistrovství 2
Pozn.: Určeno pro studium Učitelství 1. stupně - specializace Hv
M. Vajda z 2
předp. HV1MK_ZSB1


10. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV1MK_ZSB3 Základy sbormistrovství 3
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
M. Vajda zk 3
předp. HV1MK_ZSB2