B-PMP MS Učitelství pro mateřské školy

Atributy: MSBK_povinnost a MSBK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
MSBK_BDZ1 Biologie dítěte a základy zdravovědy 1 J. Gajdošová, L. Procházková, J. Reissmannová 0/0/0 z 2
 
MSBK_EVPV Epistemologická východiska preprimárního vzdělávání a výchovy H. Filová 0/0/8 k 3
 
MSBK_HC1 Hudební činnosti 1 B. Crha, J. Frostová, V. Richter 0/0/4 z 1
 
MSBK_PC1 Praktické činnosti 1 G. Štěpánová // z 2
 
MSBK_TVP1 Pohybové činnosti 1 - poznáváme svoje tělo pohybem D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 0/0/4 z 1
 
MSBK_UDFA Úvod do filosofické antropologie E. Vonková 0/0/0 zk 4
 
MSBK_UJKF Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny K. Ondrášková 0/0/8 zk 4
 
MSBK_UPs Úvod do psychologie E. Řehulka, T. Škubalová 0/0/1 zk 4
 
MSBK_VC1 Výtvarné činnosti 1 (základy výtvarné kultury)   // z 1
 
MSBK_VC2 Výtvarné činnosti 2 (praktická výtvarná výchova) P. Novotná, K. Plesníková, H. Stadlerová // z 2
 
MSBK_VMPP Vstupní motivační pedagogická praxe Z. Syslová 0/0/0 z 1
 
MSBK_VYVV Výchova v rodině Z. Syslová 0/0/4 z 1
 
MSBK_ZIT Základy informačních technologií J. Hrbáček, A. Hyprová // z 2
 
MSBK_ZPD Základy pedagogiky B. Šmahelová 0/0/4 z 1
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
MSBK_AJC1 Jazyková cvičení 1A - AJ Š. Dohnalová, E. Minaříková 0/8/0 zk 4
 
MSBK_FFF1 Fonetika a fonologie 1 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/0/8 z 2
 
MSBK_FPJ1 Praktický jazyk 1 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/0/8 z 2
 
MSBK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 - NJ A. Kovářová 0/2/0 z 2
předp. NOW ( MSBK_NPJ1 )
MSBK_NPJ1 Praktický jazyk 1 - NJ A. Kovářová, K. Taušová 0/2/0 z 2
předp. NOW ( MSBK_NFF1 )
MSBK_RFF1 Fonetika a fonologie 1 - RJ I. Hobzová 0/8/0 z 2
 
MSBK_RPJ1 Praktický jazyk 1 - RJ K. Hertlová, I. Hobzová 0/8/0 z 2
 

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
MSBK_AD1A Řečové dovednosti 1A - AJ Š. Dohnalová, E. Minaříková 0/8/0 z 2
 
MSBK_AG1A Gramatika 1A - AJ Š. Dohnalová, E. Minaříková 0/8/0 z 2
 

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
MSBK_BDZ2 Biologie dítěte a základy zdravovědy 2 J. Reissmannová 0/0/0 zk 4
 
MSBK_GV Globální a environmentální výchova H. Horká 0/0/4 z 1
 
MSBK_HC2 Hudební činnosti 2 J. Frostová, V. Richter 0/0/4 z 1
 
MSBK_KI1 Klavírní improvizace 1 J. Kučerová, D. Ryšánková 0/0/4 z 1
 
MSBK_KPVP Kurz pobytu v přírodě D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, L. Mužíková, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 0/0/0 z 1
 
MSBK_LLM1 Literatura 1
Pozn.: Literární komunikace
D. Kroča 0/0/8 z 2
 
MSBK_PC2 Praktické činnosti 2 G. Štěpánová // z 2
předp. MSBK_PC1
MSBK_PPP1 Průběžná pedagogická praxe 1 Z. Syslová 0/0/8 z 2
 
MSBK_PPS Praktikum poznávání přírody a společnosti H. Cídlová, F. Čapka, L. Dvořák, I. Frýzová, E. Hofmann, P. Jůzlová, J. Šibor, J. Trna 0/4/0 z 1
 
MSBK_PP1 Předškolní pedagogika 1 Z. Syslová 0/0/12 z 3
 
MSBK_RPS Rozvoj představ o přírodě a společnosti H. Cídlová, F. Čapka, L. Dvořák, I. Frýzová, E. Hofmann, P. Jůzlová 4/0/0 z 1
 
MSBK_TVP2 Pohybové činnosti 2 - běháme, skáčeme, házíme si V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/0/4 z 1
 
MSBK_VC3 Výtvarné činnosti 3 (praktická výtvarná výchova) K. Plesníková, H. Stadlerová // z 2
 
MSBK_VP Vývojová psychologie I. Žaloudíková 0/0/1 zk 4
 
MSBK_ZSP Základy sociální pedagogiky L. Gulová 0/0/0 k 3
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
MSBK_AFF1 Fonetika a fonologie 1B - AJ Š. Dohnalová 0/8/0 z 2
 
MSBK_FFF2 Fonetika a fonologie 2 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/0/8 z 2
předp. (( MSBK_FFF1 ))
MSBK_FPJ2 Praktický jazyk 2 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/0/8 zk 4
 
MSBK_NFF2 Fonetika a fonologie 2 - NJ A. Kovářová 0/2/0 z 2
 
MSBK_NPJ2 Praktický jazyk 2 - NJ A. Kovářová, K. Taušová 0/2/0 zk 4
 
MSBK_RFF2 Fonetika a fonologie 2 - RJ I. Hobzová 0/0/0 z 2
 
MSBK_RPJ2 Praktický jazyk 2 - RJ K. Hertlová, I. Hobzová 0/8/0 zk 4
 

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Bi1BK_ARC2 Aranžování a úprava školních prostor 2
Pozn.: Předmět je určen přednostně pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní studenty je volitelný
H. Jedličková, K. Ševčíková 0/2/0 z 2
předp. Bi1BK_ARC1
MSBK_AJ1B Jazyková cvičení 1B - AJ J. Zerzová 0/8/0 z 2
 
MSBK_AV1B Výslovnostní cvičení 1B - AJ Š. Dohnalová 0/4/0 z 1
 

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
MSBK_HC3 Hudební činnosti 3 B. Knopová 0/0/4 z 1
 
MSBK_KI2 Klavírní improvizace 2 J. Kučerová, D. Ryšánková 0/0/4 z 1
předp. MSBK_KI1
MSBK_KPV1 Kurikulum předškolního vzdělávání 1 Z. Syslová 0/0/4 z 1
 
MSBK_LLM3 Literatura 3
Pozn.: Kapitoly z české a světové literatury pro mládež
M. Šubrtová 0/0/4 z 1
předp. MSBK_LLM1
MSBK_PDDI Pedagogická diagnostika Z. Syslová, E. Vencálková 0/0/12 zk 5
 
MSBK_POSV Praktikum osobnostní a sociální výchovy J. Řezáč 0/0/0 z 2
 
MSBK_PPP2 Průběžná pedagogická praxe 2 Z. Syslová, E. Vencálková 0/0/8 z 2
 
MSBK_PP2 Předškolní pedagogika 2 Z. Syslová 0/0/12 zk 5
 
MSBK_RMP1 Rozvoj matematických představ 1 R. Blažková, M. Vaňurová 0/12/0 z 3
 
MSBK_SoP Sociální a pedagogická psychologie J. Řezáč, I. Žaloudíková 0/0/1 zk 4
 
MSBK_TMH Hra v životě dítětě 1 - Teorie a metodika her Z. Syslová // z 2
 
MSBK_TVPH Hra v životě dítětě 3 - pohybové hry a hraní D. Jonášová, V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/0/4 z 1
 
MSBK_VHT Hra v životě dítěte 2 (výtvarná hra a tvořivost) H. Stadlerová // z 2
 
MSBK_VKZ Základy výchovy ke zdraví L. Procházková, A. Prokopová, J. Reissmannová 0/0/0 z 1
 
MSBK_ZPPA Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v zimní přírodě D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/0/0 z 1
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
MSBK_AFF2 Fonetika a fonologie 2A - AJ Š. Dohnalová 0/8/0 z 2
 
MSBK_AJ2A Jazyková cvičení a reálie 2A - AJ Š. Dohnalová 0/8/0 z 2
 
MSBK_AV2A Výslovnostní cvičení 2A - AJ Š. Dohnalová 0/8/0 z 2
 
MSBK_FDI1 Didaktika 1 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/0/8 z 2
 
MSBK_FPG1 Praktický jazyk a gramatika 1 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
N. Krsková 0/0/8 z 2
 
MSBK_FRD1 Řečové dovednosti 1 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/0/8 z 2
 
MSBK_LLM8 Literatura 8
Pozn.: Umělecký přednes 1
D. Kroča 0/0/12 z 3
 
MSBK_LMKP Mediální kultura D. Kroča 0/0/4 z 1
 
MSBK_NDI1 Didaktika 1 - NJ A. Brychová 0/2/0 z 2
 
MSBK_NPG1 Praktický jazyk a gramatika 1 - NJ A. Brychová, K. Taušová 0/2/0 z 2
 
MSBK_NRD1 Řečové dovednosti 1 - NJ A. Brychová 0/2/0 z 2
 
MSBK_RDI1 Didaktika 1 - RJ R. Grenarová 0/0/0 z 2
 
MSBK_RPG1 Praktický jazyk a gramatika 1 - RJ K. Hertlová, I. Hobzová 0/0/0 z 2
 
MSBK_RRD1 Řečové dovednosti 1 - RJ I. Hobzová 0/8/0 z 2
 

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
MSBK_HC4 Hudební činnosti 4 B. Knopová 0/0/4 z 1
 
MSBK_JKKD Jazyková kultura a komunikativní dovednosti E. Minářová 0/0/8 zk 4
 
MSBK_KI3 Klavírní improvizace 3 J. Kučerová, D. Ryšánková 0/0/4 zk 3
předp. MSBK_KI2
MSBK_KPV2 Kurikulum předškolního vzdělávání 2 (třídní management) Z. Syslová 0/0/0 k 2
 
MSBK_LLM4 Literatura 4
Pozn.: Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež
M. Šubrtová 0/0/4 zk 3
předp. MSBK_LLM3
MSBK_PPP3 Průběžná pedagogická praxe 3 Z. Syslová 0/0/0 z 2
 
MSBK_PsOs Psychologie osobnosti R. Kohoutek, I. Žaloudíková 0/0/1 zk 4
 
MSBK_PVKZ Praktikum z tělesné výchovy a výchovy ke zdraví D. Jonášová, V. Mužík, L. Mužíková, V. Nováček 0/0/8 z 2
 
MSBK_RMP2 Rozvoj matematických představ 2 R. Blažková, M. Vaňurová 0/12/0 zk 5
 
MSBK_TD1 Tvořivá dramatika 1 (praktikum) M. Pavlovská 0/0/8 z 2
 
MSBK_TVP3 Pohybové činnosti 3 - hry ve vodě a předplavecká výuka D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková, J. Vrbas 0/0/4 z 1
 
MSBK_VC4 Výtvarné činnosti 4 (didaktika výtvarné výchovy) H. Stadlerová // z 2
 
           
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
MSBK_AF2B Didaktika 1 - AJ Š. Dohnalová 0/8/0 z 2
 
MSBK_AJ2B Jazyková cvičení a reálie 2B - AJ Š. Dohnalová 0/8/0 z 2
 
MSBK_AV2B Výuka výslovnosti - AJ Š. Dohnalová 0/8/0 z 2
 
MSBK_FDI2 Didaktika 2 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/0/8 z 2
 
MSBK_FPG2 Praktický jazyk a gramatika 2 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
N. Krsková 0/0/8 z 2
 
MSBK_FRD2 Řečové dovednosti 2 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/0/8 z 2
 
MSBK_HSL Hra v životě dítěte 4 (hra s loutkou) M. Pavlovská 0/0/8 z 2
 
MSBK_LLM9 Literatura 9
Pozn.: Umělecký přednes 2
D. Kroča 0/0/12 z 3
 
MSBK_NDI2 Didaktika 2 - NJ A. Brychová 0/2/0 z 2
 
MSBK_NPG2 Praktický jazyk a gramatika 2 - NJ A. Brychová, K. Taušová 0/2/0 z 2
 
MSBK_NRD2 Řečové dovednosti 2 - NJ A. Brychová 0/2/0 z 2
 
MSBK_RDI2 Didaktika 2 - RJ R. Grenarová 0/0/0 z 2
 
MSBK_RRD2 Řečové dovednosti 2 - RJ I. Hobzová 0/0/0 z 2
 

 

 

 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
MSBK_APMS Alternativní přístupy v MŠ Z. Syslová 0/0/4 z 1
 
MSBK_DiJV Didaktika jazykové výchovy K. Klímová 0/0/8 zk 4
 
MSBK_DMA Didaktika matematiky 1. ročníku ZŠ R. Blažková, M. Vaňurová 0/8/0 z 2
 
MSBK_DVKZ Didaktika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví V. Mužík, L. Mužíková, V. Nováček 0/0/8 z 2
 
MSBK_HC5 Hudební činnosti 5 B. Knopová 0/0/4 zk 3
 
MSBK_LLM5 Literatura 5
Pozn.: Didaktika literární výchovy
J. Zítková 0/0/8 z 2
předp. MSBK_LLM3
MSBK_SPKk Jazyk a řeč (Rozvoj komunikačních kompetencí dětí předškolního věku) I. Bytešníková, P. Švojgrová 0/0/4 z 1
 
MSBK_SPP1 Souvislá pedagogická praxe 1 Z. Syslová 0/0/0 z 3
 
MSBK_SPSP Speciální pedagogika předškolního věku M. Bartoňová 0/0/12 zk 5
 
MSBK_TVP4 Pohybové činnosti 4 - zdravotní tělesná výchova H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 0/0/4 z 1
 
MSBK_VC6 Výtvarné činnosti 6 (didaktika výtvarné výchovy) H. Stadlerová // zk 4
 

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
MSBK_ADP3 Dramatické postupy při výuce AJ Š. Dohnalová 0/8/0 z 2
 
MSBK_AD3A Didaktika 2 - AJ Š. Dohnalová 0/8/0 zk 2
 
MSBK_AJ3A Jazyková cvičení a reálie 3A - AJ Š. Dohnalová 0/4/0 z 1
 
MSBK_FDI3 Didaktika 3 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/0/8 zk 4
 
MSBK_FPRJ Praktický jazyk a reálie - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/0/8 zk 4
 
MSBK_FRD3 Řečové dovednosti 3 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/0/8 z 2
 
MSBK_LM10 Literatura 10
Pozn.: Interpretace a hra v literární výchově
J. Zítková 0/0/4 k 2
předp. NOW ( MSBK_LLM5 )
MSBK_NDI3 Didaktika 3 - NJ A. Brychová 0/2/0 z 2
 
MSBK_NPJR Praktický jazyk a reálie - NJ A. Brychová, K. Taušová 0/2/0 zk 4
 
MSBK_NRD3 Řečové dovednosti 3 - NJ A. Brychová 0/2/0 z 2
 
MSBK_RDI3 Didaktika 3 - RJ R. Grenarová 0/0/0 z 2
 
MSBK_RPJR Praktický jazyk a reálie - RJ I. Hobzová, K. Hertlová 0/0/0 zk 4
 
MSBK_RRD3 Řečové dovednosti 3 - RJ I. Hobzová, S. Koryčánková 0/0/0 z 2
 
MSBK_TD2 Tvořivá dramatika 2 (projekty) M. Pavlovská 0/0/8 k 3
 

 

 

 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
MSBK_EVMS Evaluace v MŠ Z. Syslová 0/0/4 z 1
 
MSBK_SPP2 Souvislá pedagogická praxe 2 Z. Syslová 0/0/0 z 3
 

         
 

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
MSBK_AA3A Využití hudby ve výuce AJ Š. Dohnalová 0/8/0 z 2
 
MSBK_AD3B Didaktika 3 (závěrečná zkouška) Š. Dohnalová 0/8/0 zk 4
 
MSBK_AJ3B Jazyková cvičení a reálie 3B - AJ Š. Dohnalová 0/4/0 z 1
 
MSBK_FRDL Praktický jazyk a literatura pro děti - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
M. Poučová 0/0/8 z 2
 
MSBK_LLM7 Literatura 7
Pozn.: Didaktika literární výchovy
J. Zítková 0/0/8 z 2
předp. MSBK_LLM5
MSBK_NDI4 Didaktika 4 - NJ (závěrečná zkouška) A. Brychová 0/2/0 zk 4
 
MSBK_NPDL Praktický jazyk a literatura pro děti - NJ J. Baroková 0/2/0 z 2
 
MSBK_RDI4 Didaktika 4 - RJ R. Grenarová 0/0/0 zk 4
 
MSBK_RPDL Praktický jazyk a literatura pro děti - RJ S. Koryčánková 0/0/0 z 2