B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování

Atributy: OP3_BK_povinnost a OP3_BK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_CVIS Vzdělávání v informační společnosti
P. Pecina 5 hodin z 2
OP3BK_DIKT Komunikační technologie
P. Konupčík 12 hodin k 4
OP3BK_DOP Obecná pedagogika
M. Stojan, K. Ouroda 20 hodin zk 6
OP3BK_DSPA Sociální a pedagogická antropologie
I. Cakirpaloglu, V. Spousta, K. Ouroda 10 hodin z 2
OP3BK_DUS Úvod do studia
M. Čadílek, P. Pecina 3 hodiny z 1
OP3BK_FSO Sociologie
Z. Hons 12 hodin zk 5
OP3BK_FUF Úvod do filozofie
R. Rybář, Z. Hons 12 hodin k 3
OP3BK_PsUP Úvod do psychologie
J. Lukas, E. Řehulka, I. Ocetková 10 hodin z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DCK Cvičení z komunikačních technologií
Pozn.: Znalost práce s počítačem
A. Hyprová, G. Štěpánová 10 hodin z 2
OP3BK_DKP Komparativní pedagogika
K. Ouroda 10 hodin z 3
OP3BK_DPIT Média a komunikace
P. Hanousek, P. Pecina 12 hodin k 5
OP3BK_DPN Právní nauka
J. Tomancová 12 hodin k 4
OP3BK_POD Obecná didaktika
Z. Friedmann, P. Pecina, K. Ouroda 12 hodin zk 6
OP3BK_PsVP Vývojová psychologie
O. Čačka, I. Žaloudíková 12 hodin zk 5
OP3BK_SpZN Základy zdravotních nauk
P. Kachlík 12 hodin zk 6


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DKIP Úvod do oborových didaktik
Z. Friedmann, P. Pecina, K. Ouroda 10 hodin z 3
OP3BK_DPDT Praktikum z didaktické technologie
P. Konupčík 10 hodin k 5
OP3BK_DPVP Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu
K. Ouroda, M. Stojan 10 hodin zk 5
OP3BK_DSP Speciální pedagogika
A. Šafrová, M. Vítková 12 hodin zk 5
OP3BK_PsIV Interakční výcvik
J. Řezáč 10 hodin k 4
OP3BK_PsPO Psychologie osobnosti
O. Čačka 12 hodin zk 5
OP3BK_SpPZ Patologické závislosti
P. Kachlík 8 hodin z 3

3. semestr - povinně volitelné

Student volí v semestru z každé skupiny povinně volitelných předmětů jeden předmět.

1. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DJA1 Jazyková cvičení A1
Pozn.: Předpoklad: základní znalosti jazyka
L. Řitičková, V. Janíková 10 hodin z 2
OP3BK_DJN1 Jazyková cvičení N1
Pozn.: Předpoklad: základní znalosti jazyka
L. Hradílková, V. Janíková 10 hodin z 2
OP3BK_DJR1 Jazyková cvičení R1
Pozn.: Předpoklad: základní znalosti jazyka
L. Hradílková, J. Krystýnková 10 hodin z 2

2. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_BEEV Základy ekologie a environmentální vědy
E. Hofmann, B. Rychnovský 10 hodin z 2
 
OP3BK_DLO Logika
J. Strach 10 hodin z 2
 
OP3BK_DSDV Doprava a systémy dopravní výchovy 1
M. Stojan 10 hodin z 3
 

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DOT Zpracování odborných textů
L. Řitičková 10 hodin z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DDOP Didaktika odborných předmětů
P. Pecina 10 hodin k 3
OP3BK_DVD Školní vzdělávací programy
P. Pecina 8 z 2
OP3BK_PsPP Pedagogická psychologie
E. Řehulka, I. Ocetková 12 hodin zk 5
OP3BK_PTMV Teorie a metodika výchovy
S. Střelec 12 hodin zk 5
OP3BK_SZSP Základy sociální pedagogiky
J. Němec, T. Dvořáček 10 hodin z 3

4. semestr - povinně volitelné

Student volí v semestru z každé skupiny povinně volitelných předmětů jeden předmět.

1. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DPO1 Didaktika praktického vyučování 1 - O
P. Stejskalová, M. Čadílek 10 hodin zk 4
OP3BK_DPT1 Didaktika praktického vyučování 1 - T
J. Štulpa, M. Čadílek 10 hodin zk 4

2. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DOS Provoz obchodu a služeb
P. Stejskalová, L. Černý 10 hodin z 2
 
OP3BK_DST Stavební technologie
Doc Hirš, Mgr. Lízal, CSc. 10 hodin z 2
 
OP3BK_DTE Elektrotechnologie
J. Trna, J. Pecina 10 hodin z 2
 
OP3BK_DTS Strojírenská technologie
Z. Píša 10 hodin z 2
 

3. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DDV Doprava a systémy dopravní výchovy 2
M. Stojan 10 hodin z 4
předp. OP3BK_DSDV
OP3BK_PsKS Zvládání konfliktních situací
J. Mareš, O. Čačka 10 hodin z 2
 
OP3BK_SPVC Pedagogika volného času
T. Čech, J. Němec 10 hodin z 2
 

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DSP1 Seminář k bakalářské práci 1
K. Ouroda, A. Šafrová 5 hodin z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OPBK_PPK Multikulturní výchova
J. Němec, E. Štěpařová, L. Gulová 10 hodin z 2
OP3BK_DFSP Metodika úvodu do světa práce
K. Ouroda, O. Čačka 15 hodin k 4
OP3BK_DPOP Pedagogická praxe 1
M. Čadílek, P. Stejskalová, L. Černý, Z. Píša 10 hodin z 4
OP3BK_FZMM Základy managemementu a marketingu
J. Novotný, A. Klapalová, E. Švandová 10 hodin z 2
OP3BK_PsPR Psychologie práce
O. Čačka 10 hodin k 3
OP3BK_SSP Sociální patologie
T. Čech, J. Němec 10 hodin k 3

5. semestr - povinně volitelné

Student volí v semestru z každé skupiny povinně volitelných předmětů jeden předmět.

1. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DON1 Obchodní nauka 1 - O
Pozn.: Specializace obchod a služby
M. Záboj, O. Tvrdoň 10 hodin zk 4
OP3BK_DPH1 Podnikové hospodářství 1 - T
P. Suchánek 10 hodin zk 4

2. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DPO2 Didaktika praktického vyučování 2 - O
P. Stejskalová, M. Čadílek, K. Ouroda 15 hodin zk 5
 
OP3BK_DPT2 Didaktika praktického vyučování 2 - T
J. Štulpa, M. Čadílek 15 hodin zk 5

3. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DDDV Doprava a systémy dopravní výchovy 3
M. Stojan 10 hodin z 4
předp. OP3BK_DDV
OP3BK_DSTP Statistika v pedagogice
J. Strach, J. Novotná 10 z 2
 
OP3BK_PVZS Výchova ke zdraví ve škole
J. Gajdošová, A. Prokopová, J. Reissmannová 10 hodin z 2
 


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DPOV Pedagogická praxe 2
M. Čadílek, P. Stejskalová, L. Černý 35 hodin souvislá praxe z 6
OP3BK_FEk Ekonomika
Pozn.: Zpracování projektu
O. Tvrdoň, E. Švandová 12 hodin zk 6
OP3BK_PRVI Řízení výchovných a vzdělávacích institucí
J. Šťáva 10 hodin zk 5
OP3BK_PTPD Pedagogická diagnostika
S. Střelec, Z. Friedmann 10 hodin z 4

6. semestr - povinně volitelné

Student volí v semestru z každé skupiny povinně volitelných předmětů jeden předmět.

1. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DON2 Obchodní nauka 2 - O
Pozn.: směr obchodu a služeb
M. Záboj, O. Tvrdoň 15 hodin zk 4
OP3BK_DPH2 Podnikové hospodářství 2 - T
P. Suchánek 15 hodin zk 4

2. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BK_DSPO Seminář z didaktiky praktického vyučování - O
Pozn.: směr obchodu a služeb
P. Stejskalová, L. Černý 10 hodin z 3
 
OP3BK_DSPT Seminář z didaktiky praktického vyučování - T
J. Štulpa 10 hodin z 3