N-SS UOPOS Učitelství odborných předmětů pro základní školy a střední školy - specializace obchod a služby

Atributy: OP3_NK_povinnost a OP3_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_EKO Ekonomie P. Suchánek 0/0/12 zk 4
 
OP3MK_JOS Řízení jakosti obchodu a služeb P. Suchánek, L. Dohnalová 0/0/10 zk 4
 
OP3MK_SMD Rozvoj sociokulturních a managerských dovedností V. Hřebíček 0/0/10 zk 4
 
OP3MK_UOD Úvod do oborových didaktik P. Pecina 0/0/10 z 3
 
OP3MK_ZCH Základy chemie P. Ptáček 0/0/8 z 2
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_AVT Aplikované výukové technologie J. Strach, M. Dosedla 0/0/10 z 2
 
OP3MK_TMO Tvorba multimediálních distančních opor J. Hrbáček, A. Hyprová 0/0/10 z 2
 

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_PEDV Pedagogický výzkum M. Stojan 0/0/8 z 2
 
OP3MK_PSYA Psychohygiena E. Řehulka 0/0/8 z 2
 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_DOP Didaktika odborných předmětů P. Pecina, Z. Friedmann 0/0/12 zk 4
 
OP3MK_MAEK Matematika pro ekonomy J. Novotná 0/0/10 zk 4
 
OP3MK_PEM Personální management V. Hřebíček 0/0/10 zk 4
 
OP3MK_PSYE Psychologie pro ekonomy J. Veselá 0/0/10 z 3
 
OP3MK_ZABI Základy biologie B. Rychnovský 0/0/10 z 3
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_VYOD Vývoj odívání Ing. Mertlíková 0/0/8 z 2
 
OP3MK_VYVA Výživa M. Havelková, L. Procházková 0/0/8 z 2
 
OP3MK_ZBZN Zbožíznalství L. Dohnalová, P. Stejskalová 0/0/8 z 2
 

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_PSZT Programy pro statistické zpracování dat J. Strach 0/0/8 z 2
 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_EKOP Ekonomika a finanční řízení podniku P. Suchánek 0/0/10 zk 4
 
OP3MK_OPR1 Odborná praxe 1 M. Čadílek, Učitelé fak. škol 0/0/15 z 3
 
OP3MK_PPOR Psychologie práce, organizace a řízení R. Kohoutek 0/0/10 k 4
 
OP3MK_SDOP Seminář z didaktiky odborných předmětů P. Stejskalová, Z. Friedmann, L. Černý, P. Pecina, J. Strach, M. Čadílek 0/0/10 z 3
 
OP3MK_STMM Strategický marketing a management J. Novotný, A. Klapalová 0/0/10 zk, k 4
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_HYPO Hygiena potravin L. Procházková, V. Březková 0/0/8 z 2
 
OP3MK_OBL Oborová legislativa P. Suchánek, P. Stejskalová 0/0/8 z 2
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_SPOP Společenský protokol Mgr. J. Tesař 0/0/8 z 2
 
OP3MK_TVP Tvorba výukových programů J. Strach 0//8 z 2
 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_EKOS Ekonomická statistika J. Novotná 0/0/10 zk 4
 
OP3MK_ERPC Ekonomika a řízení podniků obchodu a služeb A. Klapalová 0/0/12 zk 4
 
OP3MK_OBPP Obchodní a pracovní právo N. Pálenská Lewczyszynová 0/0/10 zk 4
 
OP3MK_OPR2 Obborná praxe 2 M. Čadílek, Učitelé fak. škol 0/0/15 z 5
 
OP3MK_POIS Podnikové informační systémy Ing. Antonín Doušek, PhD. 0/0/10 zk 4
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OP3MK_MEPV Metodika řešení problémových výchovných situací S. Střelec, J. Řezáč 0/0/8 z 2
 
OP3MK_POLO Portfolio Všichni vyučující 0/0/0 z 2
 
OP3MK_PTSV Projektování a tvorba školních vzdělávacích programů M. Čadílek, Z. Friedmann 0/0/8 k 2