N-ZS RJJ Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a JŠ

Atributy: R2_NK_povinnost a R2_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
R2MK_DIS1 Didaktika RJ 1
R. Grenarová 0/6/0 z 1
R2MK_DLP1 Dětská literatura 1
S. Koryčánková, I. Ryčlová 6/0/0 z 1
R2MK_KCx1 Kontrola povinné četby 1
I. Ryčlová, S. Koryčánková 0/0/0 z 1
R2MK_LEP1 Lexikologie 1
S. Koryčánková 0/0/0 z 1
R2MK_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1
I. Hobzová 0/24/0 z 2
R2MK_SFP1 Stará ruská literatura a folklór 1
I. Ryčlová, S. Koryčánková 6/0/0 zk 3
R2MK_STP1 Stylistika 1
S. Koryčánková 0/0/0 z 1
R2MK_SYP1 Syntax 1
K. Hertlová, S. Koryčánková 6/0/0 z 1
R2MK_VPx1 Výuková praxe 1
R. Grenarová 0/0/0 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
R2MK_DLS1 Seminář z dětské literatury 1
I. Ryčlová, S. Koryčánková 0/6/0 z 2
R2MK_JSS1 Jazykový seminář 1
I. Hobzová 0/24/0 z 6
R2MK_LES1 Seminář z lexikologie 1
S. Koryčánková 0/12/0 z 2
R2MK_PGS1 Praktická gramatika 1
I. Hobzová 0/6/0 z 2
R2MK_SYS1 Seminář ze syntaxe 1
K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková 0/6/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
R2MK_DIS2 Didaktika RJ 2
R. Grenarová 0/6/0 z 1
R2MK_DLP2 Dětská literatura 2
S. Koryčánková, I. Ryčlová 6/0/0 z 1
R2MK_KCx2 Kontrola povinné četby 2
I. Ryčlová, S. Koryčánková 0/0/0 z 1
R2MK_PJC2 Praktická jazyková cvičení 2
I. Hobzová, S. Koryčánková 0/12/0 z 1
R2MK_SLP1 Současná ruská literatura 1
I. Ryčlová 6/0/0 z 1
R2MK_STP2 Stylistika 2
S. Koryčánková 0/0/0 zk 3
R2MK_SYP2 Syntax 2
K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková 6/0/0 zk 3
R2MK_VPx2 Výuková praxe 2
R. Grenarová 0/0/0 z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
R2MK_DLS2 Seminář z dětské literatury 2
I. Ryčlová, S. Koryčánková 0/6/0 z 2
R2MK_DPS1 Seminář k diplomové práci 1
R. Grenarová, K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková, I. Ryčlová 0/2/0 z 4
R2MK_JSS2 Jazykový seminář 2
I. Hobzová, S. Koryčánková 0/24/0 z 6
R2MK_PGS2 Praktická gramatika 2
I. Hobzová 0/6/0 z 2
R2MK_STS2 Seminář ze stylistiky 2
S. Koryčánková 0/12/0 z 2
R2MK_SYS2 Seminář ze syntaxe 2
K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková 0/6/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
R2MK_DIS3 Didaktika RJ 3
R. Grenarová 0/6/0 z 1
R2MK_HVP1 Historický vývoj ruštiny 1
A. Brandner, S. Koryčánková 24/0/0 z 2
R2MK_KCx3 Kontrola povinné četby 3
I. Ryčlová, S. Koryčánková 0/0/0 z 1
R2MK_LRP1 Literatura ruská 1
I. Ryčlová, S. Koryčánková 6/0/0 zk 3
R2MK_PCS1 Překladová cvičení 1
S. Koryčánková 0/8/0 z 1
R2MK_PJC3 Praktická jazyková cvičení 3
S. Koryčánková 0/12/0 zk 3
R2MK_VPx3 Výuková praxe 3
R. Grenarová 0/0/0 z 5

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
R2MK_JSS3 Jazykový seminář 3
S. Koryčánková 0/24/0 z 6
R2MK_RLS1 Seminář z ruské literatury 1
S. Koryčánková, E. Malenová, I. Ryčlová 0/12/0 z 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
R2MK_DIS4 Didaktika RJ 4
R. Grenarová 0/6/0 zk 5
R2MK_HVP2 Historický vývoj ruštiny 2
A. Brandner, S. Koryčánková 12/0/0 zk 5
R2MK_KPC1 Klauzurní práce 1
K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková 0/3/0 z 2
R2MK_PCS2 Překladová cvičení 2
S. Koryčánková 0/3/0 z 1
R2MK_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4
S. Koryčánková 0/6/0 z 1

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
R2MK_DPS1 Seminář k diplomové práci 1
R. Grenarová, K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková, I. Ryčlová 0/2/0 z 4
R2MK_JSS4 Jazykový seminář 4
S. Koryčánková 0/12/0 z 6