N-SS SPPUS Speciální pedagogika pro učitele středních škol

Atributy: SP3_NK_povinnost a SP3_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP3MK_SVZ1 Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 1
M. Bartoňová, L. Procházková 0/0/16 zk 8
SP7MK_MTO2 Metodologie 2
L. Slepičková 0/0/16 zk 8
SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2
D. Přinosilová 0/0/16 k 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP3MK_IT Informační technologie pro speciální pedagogiku
P. Pitnerová 0/0/8 z 2
SP3MK_MP1 Edukace žáků s lehkým mentálním postižením 1
B. Bazalová 0/0/8 zk 4
SP3MK_SSP3 Specializace: Specifické poruchy učení
M. Bartoňová, D. Brožová 0/0/24 zk 8
SP3MK_TP Edukace žáků s tělesným postižením
I. Fialová, L. Procházková 0/0/8 zk 4
SP3MK_ZP Edukace žáků se zrakovým postižením
Z. Nováková, P. Röderová 0/0/8 zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP3MK_ADI Speciální pedagogika - Základy adiktologie
P. Kachlík 0/0/8 k 3
SP3MK_MP2 Edukace žáků se středně těžkým mentálním postižením a autismem 2
B. Bazalová 0/0/8 k 3
SP3MK_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika
D. Přinosilová 0/0/8 k 3
SP3MK_VV Edukace žáků s více vadami
L. Procházková 0/0/8 zk 4

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP3MK_OPRX Odborná praxe souvislá
J. Pipeková 0/0/16 z 6
SP3MK_PCH Edukace jedinců s poruchami chování
K. Červenka 0/0/8 k 4
SP3MK_SVZ2 Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 2
M. Bartoňová 0/0/8 k 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP3MK_PRST Případová studie
0/0/0 z 10