B-SPD SPZP Speciální pedagogika

Atributy: SP4_BK_povinnost a SP4_BK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy
L. Slepičková 0/0/8 zk 4
SP4BK_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 Psychopedie
B. Bazalová 0/0/12 zk 6
SP7BK_MTO1 Metodologie 1
K. Balátová, L. Slepičková 0/0/16 zk 8
SP7BK_ZZDN Základy zdravotních nauk
P. Kachlík 0/0/12 zk 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_PEDI Pediatrie
P. Kachlík 0/0/8 zk 6
SP4BK_PPS1 Patopsychologie 1
D. Přinosilová 0/0/12 k 4
SP4BK_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 logopedie
P. Švojgrová 0/0/12 zk 6
SP4BK_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 surdopedie
L. Doležalová, L. Hricová, P. Pitnerová 0/0/8 zk 4
SP4BK_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 somatopedie
I. Fialová 0/0/8 k 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_ISPP Integrativní speciální pedagogika
H. Vaďurová 0/0/8 zk 6
SP4BK_NEUR Neurologie
R. Šlapal 0/0/8 zk 4
SP4BK_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 Oftalmopedie
Z. Nováková, P. Röderová 0/0/8 zk 4
SP4BK_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 Etopedie
K. Červenka 0/0/8 zk 4
SP4BK_ZSP7 Základy speciální pedagogiky 7 Specifické poruchy učení
M. Bartoňová, D. Brožová 0/0/8 zk 4
SP7BK_PSCH Psychiatrie
P. Kachlík 0/0/8 zk 4

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_SP1a Specializace 1a Logopedie
B. Bočková, J. Klenková 0/0/40 zk 24
SP4BK_SP1b Specializace 1b Psychopedie
J. Pipeková 0/0/40 zk 24

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_KOAL Alternativní komunikace
B. Bočková 0/0/24 z 6
SP4BK_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením
L. Doležalová, R. Horáková, L. Hricová 0/0/24 z 6
SP7BK_DMO Reedukace dětské mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze studenti bakalářského studijního oboru SP4BK_ a SPSPC_.
D. Opatřilová 0/24/0 z 6
SP7BK_LGPR Logopedická prevence pro P So
Pozn.: Zapisují pouze studenti bakalářského studijního oboru SP4BK_ a SPSPC_.
B. Bočková, P. Švojgrová 0/0/24 z 6
SP7BK_PSMO Psychomotorika
Pozn.: Zapisují jen studenti bakalářského studijního oboru SP4BK_ a SPSPC_.
M. Blahutková 0/0/24 z 6


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_OFTA Oftalmologie
P. Kachlík 0/0/8 zk 4
SP4BK_ORLF ORL, foniatrie
I. Šlapák 0/0/8 zk 4
SP4BK_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika
D. Přinosilová 0/0/16 k 4

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_SP2c Specializace 2c Surdopedie
L. Doležalová, R. Horáková, L. Hricová 0/0/40 zk 18
SP4BK_SP2d Specializace 2d Somatopedie
L. Procházková 0/0/40 zk 18
SP4BK_SP2e Specializace 2e Oftalmopedie
Z. Nováková, P. Röderová 0/0/40 zk 18
SP4BK_SP2f Specializace 2f Etopedie
K. Červenka, V. Vojtová 0/0/9 zk 18

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_OPRS Odborná praxe souvislá
M. Bartoňová 0/0/0 z 6

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_PRST Případová studie
0/0/0 z 10