N-SPD SPAN Speciální andragogika

Atributy: SPA_NK_povinnost a SPA_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMK_SAG1 Speciální andragogika 1
K. Pančocha 0/0/16 zk 12
SP7MK_MTO2 Metodologie 2
L. Slepičková 0/0/16 zk 8
SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2
D. Přinosilová 0/0/16 k 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMK_SAG2 Speciální andragogika 2
P. Mühlpachr, K. Pančocha 0/0/16 zk 8

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMK_S4g1 Specializace: speciální andragogika osob se zdravotním postižením 1
L. Procházková, P. Röderová, K. Solárová 0/0/40 zk 16
SPAMK_S4h1 Specializace: speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 1
K. Červenka, P. Horehleď 0/0/40 zk 16

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMK_SAG3 Speciální andragogika 3
K. Pančocha 0/0/8 zk 4

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMK_S4g2 Specializace: speciální andragogika osob se zdravotním postižením 2
L. Procházková, K. Solárová 0/0/40 zk 16
SPAMK_S4h2 Specializace: speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 2
P. Horehleď, P. Kachlík 0/0/40 zk 16

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMK_SAG4 Speciální andragogika 4
K. Pančocha 0/0/16 zk 8
SP7MK_NEPS Neuropsychologie
E. Řehulka 0/0/8 z 2
SP7MK_OPRX Pedagogická praxe souvislá
J. Klenková, J. Pipeková 0/0/0 z 10