N-SPD SPPU Speciální pedagogika pro učitele

Atributy: SPS_NK_povinnost a SPS_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7MK_MSP1 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1
R. Blažková 0/0/12 zk 6
SP7MK_MTO2 Metodologie 2
L. Slepičková 0/0/16 zk 8
SP7MK_PPS2 Patopsychologie 2
D. Přinosilová 0/0/16 k 6
SP7MK_SSPU Specializace: Specifické poruchy učení
M. Bartoňová, D. Brožová 0/0/16 zk 8

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7MK_MSP2 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 Český jazyk a literatura
M. Bartoňová 0/0/16 zk 8

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPSMK_S4b1 Specializace: edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami 1
Z. Nováková, D. Opatřilová, L. Procházková, P. Röderová 0/0/40 zk 16
SPSMK_S4e1 Specializace: Edukace žáků s metálním postižením 1
B. Bazalová 0/0/40 zk 16

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPSMK_MSP3 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3 Metodika speciálních škol
M. Bartoňová, H. Vaďurová 0/0/16 zk 8

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPSMK_S4b2 Specializace: Edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami 2
Z. Nováková, D. Opatřilová, L. Procházková 0/0/40 zk 16
SPSMK_S4e2 Specializace: Edukace žáků s metálním postižením 2
J. Pipeková 0/0/40 zk 16

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPSMK_RAIN Poradenství a intervence v předškolním a školním věku pro psychopedy, somatopedy a oftalmopedy
D. Opatřilová 0/0/8 k 6
SP7MK_NEPS Neuropsychologie
E. Řehulka 0/0/8 z 2
SP7MK_OPRX Pedagogická praxe souvislá
J. Klenková, J. Pipeková 0/0/0 z 10