SPOLEČNÝ ZÁKLAD: N-SS UOPOS, UOPST a SPPUS+UOPS

Atributy: SZ3_NK_povinnost, SZ3_NK_semestr a akreditace=2007

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v každém semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ7MK_ODI1 Obecná didaktika O. Šimoník, J. Šťáva, H. Filová, S. Klapilová, R. Pospíšil 8/0/0 zk 4
 
SZ7MK_PPPS Pedagogická psychologie R. Kohoutek, J. Mareš, E. Řehulka 0/0/1 zk 4
 
SZ7MK_PsOs Psychologie osobnosti O. Čačka 0/0/1 z 1
 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ7MK_ALP1 Alternativní pedagogika J. Škrabánková, R. Pospíšil, O. Šimoník 0/0/1 zk 3
 
SZ7MK_SP2P Speciální pedagogika 2
Pozn.: Předmět nezapisují studenti speciální pedagogiky.
L. Procházková 0/0/8 zk 4
 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ7MK_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II J. Šťáva 6/0/0 zk 3