N-ZS jednooborové Učitelství cizího jazyka pro ZŠ (a JŠ): SPOLEČNÝ ZÁKLAD

Atributy: SZLJ_NK_povinnost a SZLJ_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MK_ODI1 Obecná didaktika
O. Šimoník, J. Šťáva, H. Filová, S. Klapilová, R. Pospíšil 8/0/0 zk 4
SZ7MK_PPPS Pedagogická psychologie
R. Kohoutek, J. Mareš, E. Řehulka 0/0/1 zk 4
SZ7MK_PsOs Psychologie osobnosti
O. Čačka 0/0/1 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MK_ALP1 Alternativní pedagogika
J. Škrabánková, R. Pospíšil, O. Šimoník 0/0/1 zk 3
SZ7MK_PsSP Psychologie ve školní praxi
J. Mareš 0/0/1 z 1
SZ7MK_PsVV Psychologie vyučování a výchovy
R. Kohoutek 0/0/1 zk 3
SZ7MK_SP2P Speciální pedagogika 2
Pozn.: Předmět nezapisují studenti speciální pedagogiky.
L. Procházková 0/0/8 zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2MK_APdE Aplikace pedagogiky
M. Novotná, R. Pospíšil, O. Šimoník, J. Škrabánková, M. Tannenbergerová 4/0/0 z 1
SZ2MK_DGN1 Pedagogická diagnostika
J. Šťáva 6/0/0 zk 3
SZ7MK_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II
J. Šťáva 6/0/0 zk 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ9MP_MDS Metodologie - přípravný kurz pro uchazeče o doktorské studium
K. Vlčková, M. Kubiatko, P. Najvar 0/2/0 z 2