B-SPD Speciální pedagogika: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

Atributy: SZSP_BK_povinnost, SZSP_BK_semestr a akreditace=2007

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v každém semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_BiEV Environmentální vzdělávání
E. Hofmann, V. Navrátil, P. Ptáček, A. Ruda, B. Rychnovský, H. Svatoňová 0/0/0 k 2
SZ7BK_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky
S. Střelec, B. Šmahelová, R. Pospíšil 0/0/1 k 3
SZ7BK_UFI Úvod do filosofie
E. Vonková 4/0/0 z 1
SZ7BK_UVPS Úvod do psychologie
E. Řehulka, T. Škubalová 0/0/1 k 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_AJA2k Vstupní test A2 - AJk
Pozn.: Vstupní test pro studenty bakalářského komb. studia. Tento test jazykových znalostí si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni A2 složí v lednu, a předmět bude absolvovat v jarním semestru.
J. Kollárová, R. Mlýnková, G. Durnová, D. Dvořáková, J. Vacek // z 1
CJV_NJA2k Vstupní test A2 - NJk
Pozn.: Vstupní test pro studenty bakalářského komb. studia. Tento test jazykových znalostí si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni A2 složí v lednu, a předmět bude absolvovat v jarním semestru.
J. Šubrtová, M. Mészárosová, J. Kollárová, J. Vacek // z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_DTI1 Informační technologie 1
A. Hyprová, G. Štěpánová 0/1/0 z 1
SZ7BK_PSDV Psychologie duševního vývoje
O. Čačka 0/0/1 zk 4
SZ7BK_SDi1 Úvod do školní didaktiky
O. Šimoník, J. Šťáva, R. Pospíšil 0/0/1 zk 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4BK_CJAJ Angličtina pro speciální pedagogy
Pozn.: Předmět bude zapsán po udělení zápočtu za Vstupní test CJV_AJA2k, který si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni B1 složí v lednu, a předmět absolvuje v jarním semestru.
R. Mlýnková, J. Kollárová, D. Dvořáková, G. Durnová, J. Vacek /15/ z 3
předp. CJV_AJA2k || CJV_AJA2
SP4BK_CJNJ Němčina pro speciální pedagogy
Pozn.: Předmět bude zapsán po udělení zápočtu za Vstupní test CJV_NJA2k, který si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni B1 složí v lednu, a předmět absolvuje v jarním semestru.
M. Mészárosová, J. Šubrtová, J. Kollárová, J. Vacek /15/ z 3
předp. CJV_NJA2k || CJV_NJA2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_DTI2 Informační technologie 2
A. Hyprová, G. Štěpánová, M. Dosedla 0/0/0 z 1
předp. SZ7BK_DTI1
SZ7BK_MET1 Základy pedagogické metodologie
O. Šimoník, J. Šťáva, R. Pospíšil, M. Novotná 0/0/0 z 1
SZ7BK_SOPS Sociální psychologie
J. Řezáč 0/0/1 zk 4
SZ7BK_TEV1 Teorie a metodika výchovy
M. Janda, S. Střelec, J. Krátká 0/0/1 zk 4

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_KOM1 Pedagogická komunikace
O. Šimoník, J. Krátká, H. Kneselová, R. Pospíšil, P. Vacek 0/4/0 z 1
SZ7BK_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I
J. Šťáva 6/0/0 zk 3
SZ7BK_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikultruní výchovy
L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/0 zk 3
SZ7BK_ZVZD Základy výchovy ke zdraví
V. Mužík, L. Mužíková, L. Procházková, A. Prokopová, J. Reissmannová 0/0/0 z 1

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_PTPS Patopsychologie a základy psychologického poradenství
J. Dan 0/0/1 z 1


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_DTLO Logika
J. Strach 0/0/4 z 1
SZ7BK_JKRE Základy jazykové kultury a rétoriky
H. Borovská 0/0/0 z 1
SZ7BK_PdPx Pedagogicko-psychologická praxe
Pozn.: Student zapisuje předmět buď v 5. nebo v 6. semestru studia.
O. Šimoník, J. Šťáva 0/0/1 z 2

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_PdPx Pedagogicko-psychologická praxe
Pozn.: Student zapisuje předmět buď v 5. nebo v 6. semestru studia.
J. Šťáva 0/0/1 z 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.