SPOLEČNÝ ZÁKLAD: N-SPD SPZP Speciální pedagogika N-SPD SPAN Speciální andragogika N-SPD SPPU Speciální pedagogika pro učitele N-ZS SPPU Speciální pedagogika pro učitele

Atributy: SZSP_NK_povinnost a SZSP_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MK_ODI1 Obecná didaktika
O. Šimoník, J. Šťáva, H. Filová, S. Klapilová, R. Pospíšil 8/0/0 zk 4
SZ7MK_PPPS Pedagogická psychologie
R. Kohoutek, J. Mareš, E. Řehulka 0/0/1 zk 4
SZ7MK_PsOs Psychologie osobnosti
O. Čačka 0/0/1 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4MK_CJAJ Analýza cizojazyčného odborného textu - anglický jazyk
Pozn.: Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen testem na úrovni B2.
R. Mlýnková, G. Durnová, D. Dvořáková, J. Kollárová, J. Vacek /15/ zk 4
SP4MK_CJNJ Analýza cizojazyčného odborného textu - německý jazyk
Pozn.: Předmět je vyučován v němčině a je zakončen testem na úrovni B2.
M. Mészárosová, J. Šubrtová, J. Vacek /15/ zk 4
SP4MK_CJRJ Analýza cizojazyčného odborného textu - ruský jazyk
Pozn.: Předmět je vyučován v ruštině a je zakončen testem na úrovni B2.
K. Štěpánková, I. Hobzová, K. Hertlová, J. Kollárová, J. Vacek /15/ zk 4

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MK_ALP1 Alternativní pedagogika
J. Škrabánková, R. Pospíšil, O. Šimoník 0/0/1 zk 3
SZ7MK_PsSP Psychologie ve školní praxi
J. Mareš 0/0/1 z 1
SZ7MK_PsVV Psychologie vyučování a výchovy
R. Kohoutek 0/0/1 zk 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2MK_APdE Aplikace pedagogiky
M. Novotná, R. Pospíšil, O. Šimoník, J. Škrabánková, M. Tannenbergerová 4/0/0 z 1
SZ2MK_DGN1 Pedagogická diagnostika
J. Šťáva 6/0/0 zk 3
SZ7MK_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II
J. Šťáva 6/0/0 zk 3