M-ZS5 ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Výpočetní technika

Atribut: TE1_MK_povinnost, TE1_MK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah:
počet hodin konzultací za semestr

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce,DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).
Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

9. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE1MK_PGR Počítačová grafika
M. Dosedla, J. Slabý 8 hodin z 3
TE1MK_TPZ Tvorba elektronických prezentací
M. Dosedla, J. Slabý 8 hodin z 3


10. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE1MK_INF Aplikace techniky
Pozn.: Pro zapsání je nutné absolvování předmětů: TE1MK_ATH;TE1MK_ATS;TE1MK_ATT;TE1MK_ATI;TE1MK_PGR;TE1MK_TPZ;TE1MK_TEX;TE1MK_TAB
M. Dosedla konz SoZk 6
předp. ( TE1MK_ATH && TE1MK_ATS && TE1MK_ATT && TE1MK_ATI && TE1MK_PGR && TE1MK_TPZ && TE1MK_TEX && TE1MK_TAB )|| souhlas
TE1MK_TAB Tabulky pro pokročilé
M. Dosedla 8 hodin z 3
TE1MK_TEX Pokročilá práce s textem
M. Dosedla 8 hodin z 3