N-SS UOPST Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství

Atributy: UOPST_NK_povinnost a UOPST_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

 

 

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_CAS1 Části strojů 1
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
Doc. Josef Chladil, Z. Píša //8 z 3
 
DI3MK_EKO Ekonomie P. Suchánek 0/0/12 zk 4
 
DI3MK_FYZ Fyzika
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
V. Navrátil 0/0/10 zk 4
 
DI3MK_MAT Matematika
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
J. Beránek //10 zk 4
 
DI3MK_TEM Technická mechanika
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
prof Jindřich Petruška //8 z 3
 
DI3MK_UOD Úvod do oborových didaktik P. Pecina, Z. Friedmann 0/0/10 z 3
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_AVT Aplikované výukové technologie J. Strach, M. Dosedla 0/0/10 z 2
 
DI3MK_TMO Tvorba multimediálních distančních opor A. Hyprová 0/0/10 z 2
 

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_PEDV Pedagogický výzkum M. Stojan 0/0/8 z 2
 
DI3MK_PSYA Psychohygiena E. Řehulka 0/0/8 z 2
 

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_CAS2 Části strojů 2
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
Doc. Josef Chladil, Z. Píša //8 zk 4
 
DI3MK_DOP Didaktika odborných předmětů P. Pecina, Z. Friedmann 0/0/12 zk 4
 
DI3MK_ME1 Metrologie 1
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
Doc. Alois Fiala //8 z 3
 
DI3MK_PEM Personální management V. Hřebíček 0/0/10 zk 4
 
DI3MK_STR1 Strojírentská technologie 1
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
Z. Píša //10 z 3
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_AEK Aplikovaná elektrotechnika a komunikace
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
J. Pecina //10 zk 4
 
DI3MK_APE Aplikovaná elektrotechnika
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
V. Navrátil, J. Pecina //10 zk 4
 

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_PSZT Programy pro statistické zpracování dat J. Strach 0/0/8 z 2
 

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_EPP1 Ekonomika a řízení průmyslových podniků 1
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
A. Klapalová, J. Novotný 0/0/8 z 3
 
DI3MK_FZM Fyzikální základy nauky o materiálech
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
V. Navrátil 0/0/10 zk 4
 
DI3MK_ME2 Metrologie 2
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírenství
Doc. Alois Fiala //10 zk 4
 
DI3MK_OPR1 Odborná praxe 1
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
M. Čadílek, Učitelé fak. škol 0/0/15 z 3
 
DI3MK_PPOR Psychologie práce, organizace a řízení R. Kohoutek 0/0/10 zk 4
 
DI3MK_SDOP Seminář z didaktiky odborných předmětů
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
P. Pecina, Z. Píša, A. Loveček, Z. Friedmann 0/0/10 z 3
 
DI3MK_STR2 Strojírenská technologie 2
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
Z. Píša, Doc Josef Chladil 0/0/10 z 3
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_KON Konstruování
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
Z. Píša 0/0/8 z 2
 
DI3MK_PST Pravděpodobnst a statistika
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
J. Novotná, J. Chvalina 0/0/8 z 2
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_TVP Tvorba výukových programů J. Strach 0//8 z 2
 

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_EPP2 Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
A. Klapalová, J. Novotný 0/0/10 zk 4
 
DI3MK_OPR2 Odborná praxe 2
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
M. Čadílek, Učitelé fak. škol 0/0/15 z 4
 
DI3MK_PIS Podnikové informační systémy
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
Ing. Antonín Doušek, Ph.D., Z. Píša 0/0/10 zk 4
 
DI3MK_PPK Počítačová podpora konstruování
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
Z. Píša 0/0/10 zk 4
 
DI3MK_STR3 Strojírenská technologie 3
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
Z. Píša, Doc Josef Chladil 0/0/10 zk 4
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
DI3MK_PCNS Programování na CNC strojích
Pozn.: Určeno pro specializaci - strojírentství
Z. Píša 0/0/15 z 3
 
DI3MK_PTSV Projektování a tvorba školních vzdělávacích programů M. Čadílek, Z. Friedmann 0/0/8 z 2