N-SS UOPS Učitelství odborných předmětů pro střední školy – specializace služby

Atributy: UOPS_NK_povinnost a UOPS_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
DT3MK_EKO Ekonomie
P. Suchánek 0/0/12 zk 4
DT3MK_UOD Úvod do oborových didaktik
P. Pecina 0/0/10 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
DT3MK_CST Části strojů
Josef Chladil 0/0/10 zk 4
DT3MK_STK Stavební konstrukce
Straka 0/0/10 zk 4
DT3MK_VHP Výživa a hygiena potravin
L. Procházková, V. Březková 0/0/10 zk 4

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
DT3MK_PEDV Pedagogický výzkum
M. Stojan 0/0/8 z 2
DT3MK_ZCH Základy chemie
J. Budiš, P. Ptáček 0/0/8 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
DT3MK_DOP Didaktika odborných předmětů
P. Pecina, Z. Friedmann 0/0/12 zk 4
DT3MK_PEM Personální management
V. Hřebíček 0/0/10 zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
DT3MK_STR1 Strojírenská technologie 1
Z. Píša 0/0/10 z 3
DT3MK_ST1 Stavební technologie 1
Hirš 0/0/10 z 3
DT3MK_ZTV1 Základy textilní a oděvní výroby 1
Mertlíková 0/0/10 z 3

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
DT3MK_PSZT Programy pro statistické zpracování dat
J. Strach 0/0/8 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
DT3MK_OPR1 Odborná praxe 1
M. Čadílek, Učitelé fakultních škol 0/0/10 z 3
DT3MK_PPOR Psychologie práce, organizace a řízení
R. Kohoutek 0/0/10 zk, z 4
DT3MK_SDOP Seminář z didaktiky odborných předmětů
P. Stejskalová, Z. Friedmann, L. Černý, P. Pecina, J. Strach, M. Čadílek 0/0/10 z 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
DT3MK_STR2 Strojírenská technologie 2
Z. Píša 0/0/12 zk 4
DT3MK_ST2 Stavební technologie 2
Hirš 0/0/12 zk 4
DT3MK_ZTV2 Základy textilní a oděvní výroby 2
Mertlíková 0/0/12 zk 4

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
DT3MK_TVP Tvorba výukových programů
J. Strach 0/0/8 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
DT3MK_EKOP Ekonomika a finanční řízení podniků
P. Suchánek 0/0/10 zk 4
DT3MK_OPR2 Odborná praxe 2
M. Čadílek, Učitelé fakultních škol 0/0/15 z 4
DT3MK_RJS Řízení jakosti ve službách
P. Suchánek 0/0/12 zk 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
DT3MK_STR3 Strojírenská technologie 3
Z. Píša 0/0/10 zk 4
DT3MK_ST3 Stavební technologie 3
Hirš 0/0/10 zk 4
DT3MK_TEPO Technologie potravin
Pažout 0/0/10 zk 4

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
DT3MK_PTSV Projektování a tvorba školních vzdělávacích programů
M. Čadílek, Z. Friedmann 0/0/8 k 2