B-SPE AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka pro ZŠ

Atributy: AJ2_BP_povinnost a AJ2_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Pro studenty 1. ročníku:
Pokud studující neukončí předmět AJ2BP_PJ1A v řádném zkušebním termínu, může si opravný termín odložit na zkouškové období následujícího semestru. V tom případě si v jarním semestru zapíše volitelný kurz AJ_RPL (Podpůrný jazykový kurz) nebo AJ_IRPL (Podpůrný intenzivní jazykový kurz).

Povinně volitelné předměty:
Studenti bakalářského studia si musí během studia zapsat nejméně čtyři povinně volitelné předměty, z nichž alespoň dva musí být literární semináře.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ. Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).  Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

Studenti, kteří budou psát bakalářskou práci na katedře anglického jazyka a literatury, by při registraci předmětu BPp_AJ (Bakalářská práce – Projekt) měli mít představu, jakým tématem by se chtěli zabývat, a mít toto téma schváleno budoucím školitelem. Ihned po zápisu, nejpozději během prvního týdne výuky, studenti kontaktují svého školitele, který jim sdělí své požadavky, zadá četbu, případně i harmonogram konzultací s konkrétními úkoly.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2BP_FF1A Fonetika a fonologie A
J. Ondráček 0/2/0 z 2
AJ2BP_GRAA Gramatika A
M. Němec 0/2/0 z 2
AJ2BP_PJ1A Praktický jazyk 1A
J. Chocholatá, A. M. Randall 0/4/0 z 4
AJ2BP_USAJ Úvod do studia anglického jazyka pro učitele
H. Havlíčková 0/1/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_GPRA Gramatická cvičení A
M. Malášková, M. Němec 0/2/0 zk, z 2
AJ_IJKZ Intenzivní jazykový kurz
S. Hanušová 0/0/0 z 1


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2BP_CF1B Cvičení k fonetice a fonologii B
J. Ondráček 0/2/0 z 1
předp. AJ2BP_FF1A
AJ2BP_FF1B Fonetika a fonologie B
I. Headlandová Kalischová 1/0/0 k 1
AJ2BP_GRAB Gramatika B
M. Malášková 0/2/0 z 2
předp. AJ2BP_GRAA
AJ2BP_PJ1B Praktický jazyk 1B
J. Chocholatá, A. M. Randall, N. Vojtková 0/4/0 z 4
AJ2BP_SOZK Souborná zkouška z AJ
J. Chocholatá, A. M. Randall, N. Vojtková 0/0/0 SoZk 3
předp. AJ2BP_PJ1A && AJ2BP_PJ1B && AJ2BP_GRAB && AJ2BP_CF1B
AJ2BP_ULIT Úvod do studia literatury
J. Izavčuk 1/0/0 z 1

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
V. Eliášová, Z. Janík 0/1/0 z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. M. Collier 0/1/0 z 2
AJ_GPRB Gramatická cvičení B
M. Malášková, M. Němec 0/2/0 z 2
AJ_IRPL Podpůrný intenzivní jazykový kurz
Pozn.: Kurz je určen pro studenty kteří neuspěli v kurzu AJ2BP_PJ1A nebo A2BK_PJ1A
A. M. Collier 0/0/0 z 2
AJ_RPL Podpůrný jazykový kurz
Pozn.: Kurz je určen pro studenty kteří neuspěli v kurzu AJ2BP_PJ1A nebo A2BK_PJ1A
A. M. Collier 0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2BP_DUSA Dějiny USA
Z. Janík 1/0/0 k 1
předp. AJ2BP_SZKO || AJ2BP_SOZK
AJ2BP_PJ2A Praktický jazyk 2A
M. Malášková 0/2/0 z 2
předp. AJ2BP_SZKO || AJ2BP_SOZK
AJ2BP_SDUS Seminář k dějinám USA
Z. Janík 0/1/0 z 1
předp. AJ2BP_SZKO || AJ2BP_SOZK
AJ2BP_SSYA Seminář k syntaxi A
R. Povolná 0/2/0 z 2
předp. AJ2BP_SZKO || AJ2BP_SOZK

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJPV_ASLI Akademické dovednosti: poslech
O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 z 2
AJPV_JC2A Jazyková cvičení 2A
H. Havlíčková 0/1/0 z 1
AJPV_MPRA Mluvený projev A
M. Malášková 0/1/0 z 1
AJPV_UTPR Úvod do teorie překladu
M. Němec 0/1/0 z 2
AJPV_VMK Vztahy mezi kulturami
M. George 0/2/0 z 2
AJPV_VYSA Výslovnostní cvičení A
J. Ondráček 0/1/0 z 1
AJPV_WRIA Písemný projev A
R. C. Collins 0/2/0 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
V. Eliášová 0/1/0 z 2
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích
M. George 0/2/0 z 4
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
J. Suchý 0/1/0 z 2
AJ_DELL Distanční výuka jazyka
A. M. Collier 0/2/0 z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. M. Collier 0/1/0 z 2
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. M. Collier, T. Váňová 0/1/0 z 2
AJ_GPRA Gramatická cvičení A
M. Malášková, M. Němec 0/2/0 zk, z 2
AJ_IJKZ Intenzivní jazykový kurz
S. Hanušová 0/0/0 z 1
AJ_INRE Samostatná četba
J. Izavčuk, H. Waisserová 0/1/0 z 2
AJ_NAAL Literatura amerických indiánů
P. Buchtová 0/2/0 z 4
AJ_UVOD Úvod do studia didaktiky cizích jazyků
V. Janíková, M. Píšová 1/0/0 k 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2BP_DVBR Dějiny Velké Británie
P. Doležel 1/0/0 k 1
předp. AJ2BP_SZKO || AJ2BP_SOZK
AJ2BP_PJ2B Praktický jazyk 2B
R. C. Collins 0/2/0 z 2
předp. AJ2BP_PJ2A
AJ2BP_SALI Britská literatura
V. Eliášová, J. Izavčuk 1/0/0 k 1
předp. AJ2BP_SOZK || AJ2BP_SZKO
AJ2BP_SDVB Seminář k dějinám Velké Británie
P. Doležel 0/1/0 z 1
předp. AJ2BP_SZKO || AJ2BP_SOZK
AJ2BP_SSYB Seminář k syntaxi B
R. Povolná 0/2/0 zk 4
předp. AJ2BP_SOZK

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJPV_ASSP Akademické dovednosti: mluvení
O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 z 2
AJPV_ASWR Akademické dovednosti: psaní
R. Vogel 0/2/0 z 2
AJPV_LOND Londýn v literatuře
V. Eliášová 0/2/0 z 3
AJPV_MPRB Mluvený projev B
M. Malášková 0/1/0 z 1
AJPV_SSAL Britská literární a kulturní studia
J. Izavčuk, Z. Janík 0/2/0 z 3
AJPV_SYNB Syntax B
R. Povolná 1/0/0 z 1
AJPV_SYRO Syntaktický rozbor
R. Povolná 0/1/0 z 1
AJPV_VYSB Výslovnostní cvičení B
J. Ondráček 0/1/0 z 1
AJPV_WRIB Písemný projev B
V. Eliášová 0/2/0 z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
V. Eliášová, Z. Janík 0/1/0 z 2
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích
M. George 0/2/0 z 4
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
J. Suchý 0/1/0 z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. M. Collier 0/1/0 z 2
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. M. Collier 0/1/0 z 2
AJ_GPRB Gramatická cvičení B
M. Malášková, M. Němec 0/2/0 z 2
AJ_INRE Samostatná četba
H. Waisserová 0/1/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2BP_AL19 Americká literatura
I. Přibylová 1/0/0 k 1
předp. AJ2BP_SZKO || AJ2BP_SOZK
AJ2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax
M. Adam 0/2/0 k 3
předp. AJ2BP_SZKO || AJ2BP_SOZK
AJ2BP_NALI Anglická literatura 19. století
J. Izavčuk 1/0/0 k 1
předp. AJ2BP_SZKO || AJ2BP_SOZK
AJ2BP_OPx1 Oborová praxe
S. Hanušová 0/0/0 z 1
předp. AJ2BP_SZKO || AJ2BP_SOZK
AJ2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A
R. C. Collins 0/2/0 zk 4
předp. AJ2BP_SZKO || AJ2BP_SOZK

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJPV_ACWR Akademické psaní
R. Vogel 0/1/0 z 1
AJPV_ASLI Akademické dovednosti: poslech
O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 z 2
AJPV_JC3A Jazyková cvičení 3A
H. Havlíčková 0/1/0 z 1
AJPV_MPRA Mluvený projev A
M. Malášková 0/1/0 z 1
AJPV_PCVB Překladatelská cvičení B
M. Němec 0/1/0 z 2
předp. AJPV_PCVA
AJPV_SAL1 Americká literatura: Na cestě
I. Přibylová 0/2/0 k 3
AJPV_SLD Výuka AJ u dětí se specifickými poruchami učení
R. C. Collins 0/2/0 z 4
AJPV_SNAL Britská literatura: Viktoriánský román
J. Izavčuk 0/2/0 z 3
AJPV_VDET Výuka dětí
I. Hrozková 0/1/0 z 1
AJPV_VMK Vztahy mezi kulturami
M. George 0/2/0 z 2
AJPV_VYSA Výslovnostní cvičení A
J. Ondráček 0/1/0 z 1
AJPV_WRIA Písemný projev A
R. C. Collins 0/2/0 z 2

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
V. Eliášová 0/1/0 z 2
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích
M. George 0/2/0 z 4
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
J. Suchý 0/1/0 z 2
AJ_CSTE Kulturní studie pro učitele angličtiny
Z. Janík 0/2/0 z 2
AJ_DELL Distanční výuka jazyka
A. M. Collier 0/2/0 z 2
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. M. Collier 0/1/0 z 2
AJ_ERKA Etnická a regionální kultura Ameriky
M. George 0/2/0 z 4
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. M. Collier, T. Váňová 0/1/0 z 2
AJ_IJKZ Intenzivní jazykový kurz
S. Hanušová 0/0/0 z 1
AJ_INRE Samostatná četba
J. Izavčuk, H. Waisserová 0/1/0 z 2
AJ_MLC Hudba při výuce jazyka
J. Suchý 0/2/0 z 2
AJ_NAAL Literatura amerických indiánů
P. Buchtová 0/2/0 z 4
AJ_PCVO Překladatelská cvičení online
M. Němec 0/1/0 z 2
AJ_SEVE1 Seminář k vědecko-výzkumné činnosti katedry
S. Hanušová, R. Vogel 0/2/0 z 2
AJ_TVPR Týmový výukový projekt
S. Hanušová, S. Šamalíková 0/0/1 z 2
předp. souhlas
AJ_UVOD Úvod do studia didaktiky cizích jazyků
V. Janíková, M. Píšová 1/0/0 k 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B
V. Eliášová 0/2/0 z 2
předp. AJ2BP_PJ3A

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJPV_ASSP Akademické dovednosti: mluvení
O. Dontcheva-Navrátilová 0/2/0 z 2
AJPV_ASWR Akademické dovednosti: psaní
R. Vogel 0/2/0 z 2
AJPV_JC3B Jazyková cvičení 3B
J. Chocholatá 0/1/0 z 1
AJPV_MADM Moderní angloamerické drama
P. Doležel 0/1/0 z 1
AJPV_MPRB Mluvený projev B
M. Malášková 0/1/0 z 1
AJPV_VDET Výuka dětí
I. Hrozková 0/1/0 z 1
AJPV_VYSB Výslovnostní cvičení B
J. Ondráček 0/1/0 z 1
AJPV_WRIB Písemný projev B
V. Eliášová 0/2/0 z 2

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
V. Eliášová, Z. Janík 0/1/0 z 2
AJ_CEEC Současné události v anglicky mluvících zemích
M. George 0/2/0 z 4
AJ_CSAT Kultura, společnost a tolerance
M. George 0/2/0 z 4
AJ_DRAM Anglo-americké drama na jevišti
A. M. Collier 0/1/0 z 2
AJ_ETAS E-learningoví tutoři
A. M. Collier 0/1/0 z 2
AJ_FMEC Lidová hudba anglicky mluvících zemí
I. Přibylová 0/2/0 z 2
AJ_INRE Samostatná četba
H. Waisserová 0/1/0 z 2
AJ_SEVE2 Seminář k vědecko-výzkumné činnosti katedry
S. Hanušová, R. Vogel 0/2/0 z 2
AJ_TVPR Týmový výukový projekt
S. Hanušová 0/0/1 z 2
předp. souhlas