B-SPE PR3 Pedagogické asistentství přírodopisu pro ZŠ

Atributy: BI2_BP_povinnost, BI2_BP_semestr a akreditace=2008

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v každém semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2BP_AEKC Praktikum k základům environmentálního vzdělávání 1
H. Jedličková, D. Křivánková, K. Slavíčková, K. Ševčíková 0/2/0 z 1
Bi2BP_AEKP Úvod do studia biologie
B. Brabcová, Z. Lososová, B. Rychnovský, R. Vlk 1/0/0 zk 3
Bi2BP_NPL1 Neživá příroda 1
J. Matyášek, J. Štelcl, M. Maruška 0/0/2 z 1
předp. NOW ( Bi2BP_NPP1 )
Bi2BP_NPP1 Neživá příroda 1
J. Matyášek, J. Štelcl, M. Maruška 1/0/0 zk 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2BP_NPL2 Neživá příroda 2
J. Matyášek, M. Maruška 0/0/2 z 1
předp. Bi2BP_NPL1
Bi2BP_NPP2 Neživá příroda 2
J. Matyášek, J. Štelcl, M. Maruška 1/0/0 zk 3
Bi2BP_TCNP Cvičení v terénu - neživá příroda
J. Matyášek 0/0/0 z 1
předp. Bi2BP_NPL1
Bi2BP_ZOBL Základy obecné botaniky
B. Brabcová, N. Čeplová 0/0/1 z 1
předp. Bi2BP_AEKP
Bi2BP_ZOBP Základy obecné botaniky
B. Brabcová, N. Čeplová 1/0/0 k 2
předp. Bi2BP_AEKP
Bi2BP_ZOZL Základy obecné zoologie
R. Vlk 0/0/1 z 1
předp. Bi2BP_AEKP
Bi2BP_ZOZP Základy obecné zoologie
R. Vlk 1/0/0 k 2
předp. Bi2BP_AEKP

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2BP_ABZP Praktikum k základům environmentálního vzdělávání 2
H. Jedličková, D. Křivánková, K. Slavíčková, K. Ševčíková 0/2/0 z 2
Bi2BP_UPCH Úvod do pěstitelských prací a chovatelství
Pozn.: seminární skupiny
H. Jedličková, D. Křivánková, V. Cikánková, K. Slavíčková, K. Ševčíková //2 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2BP_BHNL Základy systému a evoluce nižších rostlin a hub
B. Brabcová, N. Čeplová 0/0/2 z 1
Bi2BP_BHNP Základy systému a evoluce nižších rostlin a hub
B. Brabcová, N. Čeplová 1/0/0 zk 3
Bi2BP_ZZBL Základy zoologie bezobratlých
R. Vlk 0/0/2 z 1
předp. BI2BP_ZOZP
Bi2BP_ZZBP Základy zoologie bezobratlých
R. Vlk 1/0/0 zk 3
předp. BI2BP_ZOZP

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2BP_ARP1 Aranžování a úprava školních prostorů 1
H. Jedličková, K. Ševčíková /0/2 z 2
Bi2BP_DPRB Determin. praktika - bezobratlí
R. Vlk 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2BP_EKOL Ekologie pro základní vzdělávání
Z. Lososová, B. Rychnovský, R. Vlk 0/1/0 z 1
Bi2BP_EKOP Ekologie pro základní vzdělávání
Z. Lososová, B. Rychnovský, R. Vlk 1/0/0 k 2
Bi2BP_TCBZ Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie
B. Brabcová, N. Čeplová, Z. Lososová, B. Rychnovský, R. Vlk 0/0/0 z 1
Bi2BP_ZBVL Základy systému a evoluce vyšších rostlin
Z. Lososová 0/0/2 z 1
Bi2BP_ZBVP Základy systému a evoluce vyšších rostlin
Z. Lososová 1/0/0 zk 3
Bi2BP_ZZSL Základy zoologie strunatců
B. Rychnovský 0/0/2 z 1
Bi2BP_ZZSP Základy zoologie strunatců
B. Rychnovský 1/0/0 zk 3

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2BP_ARP2 Aranžování a úprava školních prostorů 2
H. Jedličková, K. Ševčíková 2/0/0 z 2
Bi2BP_DPVR Determin. praktika - vyšší rostliny
Z. Lososová 0/2/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2BP_FYRL Fyziologie rostlin
Z. Lososová 0/0/2 z 1
Bi2BP_FYRP Fyziologie rostlin
Z. Lososová 1/0/0 zk 3
Bi2BP_FYZL Fyziologie živočichů
P. Jůzlová, B. Rychnovský 0/0/2 z 1
Bi2BP_FYZP Fyziologie živočichů
B. Rychnovský 1/0/0 zk 3
Bi2BP_OPx1 Oborová praxe
P. Jůzlová 0/0/0 z 1
Bi2BP_ZA1L Základy antropologie 1
M. Havelková, T. Mráček, L. Procházková, J. Reissmannová 0/2/0 z 1
Bi2BP_ZA1P Základy antropologie 1
M. Havelková, J. Reissmannová 1/0/0 zk 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2BP_POBT Psaní odborných biologických textů
R. Vlk /2/ z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi2BP_ZA2L Základy antropologie 2
M. Havelková, T. Mráček, L. Procházková, J. Reissmannová 0/2/0 z 1
Bi2BP_ZA2P Základy antropologie 2
M. Havelková, J. Reissmannová 1/0/0 k 1