B-SPE CJ3 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro ZŠ

Atributy: CJ2_BP_povinnost, CJ2_BP_semestr a akreditace=2007

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v každém semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka
K. Ondrášková 0/1/0 zk 3
CJ2BP_JKFo Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka
K. Ondrášková 1/0/0 z 1
CJ2BP_JUCJ Úvod do studia českého jazyka
I. Kolářová 1/0/0 k 2
CJ2BP_LUSL Úvod do studia literatury a literární vědy
D. Kroča 0/2/0 z 2
CJ2BP_L9S1 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1
M. Reissner 0/1/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2BP_JPoJ Vybrané poznatky o jazyce a jazykovědě
Pozn.: Předmět bude vypsán pouze tehdy, zaregistruje-li si jej 10 a více studujících.
I. Kolářová 1/0/0 z 1
CJ2BP_LIN1 Interpretace textů z české literatury 19. století 1
M. Reissner 0/3/0 z 3
CJ2BP_L9K1 Kapitoly z české literatury 19. století 1
M. Reissner 1/0/0 k 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2BP_JMor Morfologie českého jazyka
K. Ondrášková 0/2/0 zk 4
CJ2BP_LTL1 Teorie literatury pro učitele 1
D. Kroča 0/2/0 z 2
CJ2BP_L9S2 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2
M. Reissner 0/2/0 zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2BP_JKMo Kapitoly z morfologie českého jazyka
K. Ondrášková 1/0/0 z 1
CJ2BP_JPCj Praktická cvičení ze současné češtiny
K. Ondrášková, D. Strejčková 0/2/0 z 2
CJ2BP_LIN2 Interpretace textů z české literatury 19. století 2
M. Reissner 0/3/0 z 3
CJ2BP_LKT1 Kapitoly z literární teorie 1
I. Němec 1/0/0 k 2
CJ2BP_L9K2 Kapitoly z české literatury 19. století 2
M. Reissner 1/0/0 z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2BP_JLex Lexikologie českého jazyka
I. Martinec, D. Strejčková 0/1/0 z 1
CJ2BP_JSla Základy slavistiky
H. Borovská 0/2/0 k 3
CJ2BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1
J. Poláček 0/1/0 z 1
CJ2BP_LTL2 Teorie literatury pro učitele 2
D. Kroča, I. Němec 0/1/0 zk 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2BP_JKLe Kapitoly z lexikologie českého jazyka
I. Martinec, D. Strejčková 1/0/0 z 1
CJ2BP_JKSL Kapitoly ze slavistiky
H. Borovská 1/0/0 z 1
CJ2BP_LIT1 Interpretace textů z české literatury 1. poloviny 20.století 1
J. Poláček 0/3/0 z 3
CJ2BP_LKT2 Kapitoly z literární teorie 2
I. Němec 1/0/0 z 1
CJ2BP_LOK1 Kapitoly z české literatury 20. století 1
J. Poláček 2/0/0 k 3
CJ2BP_LUP1 Umělecký přednes 1
D. Kroča 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2BP_JTSC Tvoření slov v českém jazyce
I. Martinec 0/2/0 zk 4
CJ2BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2
J. Poláček 0/2/0 zk 4
CJ2BP_L5S1 Česká literatura po r. 1945 1
M. Chocholatý 0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2BP_JKTS Kapitoly z tvoření slov v českém jazyce
I. Martinec 1/0/0 z 1
CJ2BP_JRTx Lexikální a morfologický rozbor textu
Pozn.: Předmět bude vypsán pouze tehdy, zaregistruje-li si jej 5 a více studujících.
I. Kolářová, I. Martinec 0/1/0 z 1
CJ2BP_LEXK Literárněvědná exkurze
M. Chocholatý, D. Kroča, I. Němec, J. Poláček 0/0/0 z 2
CJ2BP_LIT2 Interpretace textů z české literatury 1. poloviny 20. století 2
J. Poláček 0/3/0 z 3
CJ2BP_LKSM Kapitoly ze světové literatury pro mládež
M. Šubrtová 1/0/0 k 2
CJ2BP_LNT1 Interpretace textů z české literatury po roce 1945 1
M. Chocholatý 0/3/0 z 3
CJ2BP_LOK2 Kapitoly z české literatury 20. století 2
J. Poláček 2/0/0 z 2
CJ2BP_LUP2 Umělecký přednes 2
D. Kroča 0/2/0 z 2
CJ2BP_L5K1 Kapitoly z české literatury po roce 1945 1
M. Chocholatý 1/0/0 z 1
CJ3BP_LEXK Literárněvědná exkurze
M. Chocholatý, D. Kroča, I. Němec, J. Poláček 0/0/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2BP_JJAT Jazyková analýza textu
I. Kolářová 0/1/0 z 1
CJ2BP_JSy1 Syntax českého jazyka 1
I. Kolářová 0/2/0 zk 4
CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež 1
N. Sieglová 0/2/0 zk 4
CJ2BP_L5S2 Česká literatura po r. 1945 2
M. Chocholatý 0/2/0 zk 4
CJ2BP_OPx1 Oborová praxe
M. Chocholatý, I. Martinec, N. Sieglová, J. Zítková 0/0/0 z 1

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2BP_JKS1 Kapitoly ze syntaxe českého jazyka 1
I. Kolářová 1/0/0 z 1
CJ2BP_LIM1 Interpretace textů z literatury pro mládež 1
N. Sieglová 0/3/0 z 3
CJ2BP_LKLM Kapitoly z literatury pro mládež
N. Sieglová 2/0/0 z 2
CJ2BP_LNT2 Interpretace textů z české literatury po roce 1945 2
M. Chocholatý 0/3/0 z 3
CJ2BP_LUP1 Umělecký přednes 1
D. Kroča 0/2/0 z 2
CJ2BP_L5K2 Kapitoly z české literatury po roce 1945 2
M. Chocholatý 1/0/0 z 1


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2BP_JSCJ Stylistika českého jazyka
E. Minářová 0/2/0 k 3
CJ2BP_JSy2 Syntax českého jazyka 2
Pozn.: Předmět je možné zakončit jen po úspěšném složení zápočtu z předmětu CJ2BP_JSy1.
I. Kolářová 0/2/0 z 2
CJ2BP_LPM2 Literatura pro mládež 2
N. Sieglová 0/2/0 k 3

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2BP_JKSC Kapitoly ze stylistiky českého jazyka
E. Minářová 1/0/0 z 1
CJ2BP_JKS2 Kapitoly ze syntaxe českého jazyka 2
1/0/0 z 1
CJ2BP_LIM2 Interpretace textů z literatury pro mládež 2
N. Sieglová 0/3/0 z 3
CJ2BP_LUP2 Umělecký přednes 2
D. Kroča 0/2/0 z 2