N-ZS CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ

Atributy: CJ2_NP_povinnost a CJ2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2MP_JDC1 Didaktika českého jazyka 1
I. Martinec, D. Strejčková 0/2/0 z 2
CJ2MP_JZOn Základy onomastiky
R. Šrámek 2/0/0 z 2
CJ2MP_LDL1 Didaktika literární výchovy 1
J. Zítková 0/1/0 z 1
CJ2MP_LKSC Kapitoly ze starší české literatury
O. Sládek 1/0/0 z 1
CJ2MP_LStC Starší česká literatura
O. Sládek 0/2/0 zk 4
CJ2MP_VPx1 Výuková praxe 1
I. Martinec, J. Zítková 0/0/0 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2MP_JKD1 Kapitoly z didaktiky českého jazyka 1
K. Ondrášková 1/0/0 z 1
CJ2MP_JSL1 Slovinština 1
Pozn.: Předmět je vyučován v případě, že se do něj zaregistruje alespoň 10 studentů.
P. Hauser 0/2/0 z 2
CJ2MP_LDR1 České drama po roce 1945 1
I. Němec 1/0/0 z 1
CJ2MP_LKS1 Kapitoly ze světové literatury 1
I. Němec 2/0/0 k 3
CJ2MP_LSTI Interpretace textů ze starší české literatury
O. Sládek 0/3/0 z 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2MP_JDC2 Didaktika českého jazyka 2
I. Martinec 0/2/0 zk 4
CJ2MP_JHMC Historická mluvnice českého jazyka
H. Borovská 0/2/0 zk 4
CJ2MP_LDL2 Didaktika literární výchovy 2
J. Zítková 0/2/0 zk 4
CJ2MP_LKDV Kapitoly z didaktiky literární výchovy
J. Zítková 1/0/0 z 1
CJ2MP_LLKT Literární kritika a textologie
D. Kroča 0/1/0 z 1
CJ2MP_VPx2 Výuková praxe 2
I. Martinec, J. Zítková 0/0/0 z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2MP_JKD2 Kapitoly z didaktiky českého jazyka 2
E. Minářová 1/0/0 z 1
CJ2MP_JKHM Kapitoly z historické mluvnice českého jazyka
H. Borovská 1/0/0 z 1
CJ2MP_JMoJ Myšlení o jazyce
H. Borovská 0/2/0 k 2
CJ2MP_JOno Onomastika
Z. Hlubinková, R. Šrámek 0/2/0 z 2
CJ2MP_JSL2 Slovinština 2
P. Hauser 0/2/0 z 2
CJ2MP_JZKL Základy korpusové lingvistiky
Pozn.: Výuka předmětu probíhá při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
J. M. Tušková 0/2/0 z 2
CJ2MP_LDR2 České drama po roce 1945 2
I. Němec 1/0/0 k 2
CJ2MP_LKS2 Kapitoly ze světové literatury 2
I. Němec 2/0/0 k 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2MP_JVCJ Vývoj spisovné češtiny
H. Borovská 2/0/0 zk 4
CJ2MP_LPNL Průhledy do nejnovější české literatury
M. Chocholatý 0/2/0 k 3
CJ2MP_VPx3 Výuková praxe 3
I. Martinec, J. Zítková 0/0/0 z 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2MP_JAM1 Alternativní metody výuky ČJ 1
J. M. Tušková 0/2/0 z 1
CJ2MP_LMPR Meziválečná próza
M. Chocholatý 2/0/0 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2MP_JML1 Základy metodologie lingvistické práce 1
H. Borovská, P. Hauser, I. Kolářová, I. Martinec, E. Minářová, K. Ondrášková, R. Šrámek, J. M. Tušková 0/0/0 z 2
CJ2MP_JPSt Praktická stylistika
Pozn.: Předmět je vypisován pouze tehdy, zaregistruje-li se do něj nejméně 10 studentů.
E. Minářová 0/2/0 z 2
CJ2MP_JZDi Základy dialektologie
R. Šrámek 2/0/0 z 2
CJ2MP_JZK2 Základy korpusové lingvistiky 2
Pozn.: Výuka předmětu probíhá při minimálním počtu 10 zapsaných studentů
J. M. Tušková 0/2/0 z 2
CJ2MP_LINC Interpretace textů z nejnovější české literatury
M. Chocholatý 0/3/0 z 3
CJ2MP_LML1 Základy metodologie literárněvědného výzkumu 1
M. Chocholatý, D. Kroča, I. Němec, J. Poláček, N. Sieglová, M. Šubrtová, J. Zítková 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2MP_JAM2 Alternativní metody výuky ČJ 2
J. M. Tušková 0/2/0 z 1
CJ2MP_LSVE Světová literatura 20. století
J. Poláček 0/1/0 z 1

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2MP_JJEx Jazykovědná exkurze
R. Šrámek 0/0/0 z 2
CJ2MP_JJRo Jazykový rozbor
H. Borovská 0/2/0 z 2
CJ2MP_JML2 Základy metodologie lingvistické práce 2
H. Borovská, P. Hauser, I. Kolářová, I. Martinec, E. Minářová, K. Ondrášková, R. Šrámek, J. M. Tušková 0/0/0 z 2
CJ2MP_JPo2 Polština 2
K. Ondrášková 0/2/0 z 2
CJ2MP_JRe2 Rétorika 2
H. Borovská 0/2/0 z 2
CJ2MP_JTxL Textová lingvistika
Pozn.: Předmět bude vypsán pouze tehdy, zaregistruje-li si jej 10 a více studujících.
I. Kolářová 2/0/0 z 2
CJ2MP_LML2 Základy metodologie literárněvědného výzkumu 2
M. Chocholatý, D. Kroča, I. Němec, J. Poláček, N. Sieglová, M. Šubrtová, J. Zítková 0/2/0 z 2
CJ2MP_LPDC Průvodce dějinami české literatury
J. Rambousek, V. Válek 0/2/0 k 3