N-ZS DE2 Učitelství dějepisu pro ZŠ

Atributy: DE2_NP_povinnost a DE2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

 

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
De2MP_DED1 Dějiny dějepisectví 1 M. Řepa 1/0/0 z 2
 
De2MP_DID1 Didaktika dějepisu 1 K. Štěpánek, F. Čapka 1/1/0 z 2
 
De2MP_SODE Soudobé dějiny F. Čapka, J. Vaculík 2/2/0 zk 6
 
De2MP_VPx1 Výuková praxe 1 K. Štěpánek 0/0/0 z 3
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
De2MP_BKCZ Barokní kultura v českých zemích 1 T. Jeřábek 1/0/0 k 2
 
De2MP_BUMO Barokní výtvarné umění v perspektivě současné historiografie A. Filip 1/0/0 k 2
 
De2MP_CEZU Česká žurnalistika v 1. pol. 20.století M. Jeřábek 1// k 2
 
De2MP_CRVS Církevní řády ve středověku T. Černušák 1/0/0 k 2
 
De2MP_CUDE České ústavní dějiny J. Vaculík 1/0/0 k 2
 
De2MP_DEMO Dějiny Moravy v 19. a 20. století F. Čapka 1/0/0 k 2
 
De2MP_DUKR Dějiny Ukrajiny ve 20. století Mgr. Libor Svoboda 1// k 2
předp. De2MP_SODE
De2MP_HiG1 Historická geografie J. Mihola 1/0/0 k 2
 
De2MP_HOZI Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. 1/0/0 k 2
 
De2MP_JHVE Jihovýchodní Evropa v 19.- 20. století L. Hladký 1/0/0 k 2
 
De2MP_KRNO Kultura raného novověku K. Štěpánek 1/0/0 k 2
 
De2MP_MPOV Evropa v 19. století. Mezinárodně politické vztahy R. Vlček 1/0/0 k 2
 
De2MP_NEEN Vybrané kapitoly z dějin neolitu a eneolitu doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 1/0/0 k 2
 
De2MP_NSS3 Nejstarší slovanské státy
Pozn.: Předmět obsahově navazuje na De2MP_PSSU První slovanské státní útvary
B. Klíma 1/0/0 k 2
 
De2MP_PAPM Poutě a poutní místa J. Mihola 1/0/0 k 2
 
De2MP_PCSS Problematika českého středověku PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. 1/0/0 k 2
 
De2MP_PSPR Politické strany ČSR J. Vaculík 1/0/0 k 2
 
De2MP_SE20 Kulturní fenomén střední Evropy ve 20.století M. Jeřábek 1// k 2
 
De2MP_SRAN Slovensko v období raného novověku M. Marečková 1/0/0 k 2
 
De2MP_STVA Studená válka a třetí odboj 1948-1989 J. Vaculík 1/0/0 k 2
 
De2MP_VPMD Významné postavy moravských dějin F. Čapka 1/0/0 k 2
 
De2MP_ZEKA Zrod evropského kapitalismu PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. 1/0/0 k 2
 

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
De2MP_EPR3 Exkurze Praha 3 J. Mihola 0/0/0 z 3
 

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
De2MP_DED2 Dějiny dějepisectví 2 M. Řepa 1/0/0 zk 3
 
De2MP_DID2 Didaktika dějepisu 2 K. Štěpánek, F. Čapka 1/1/0 zk 4
 
De2MP_VPx2 Výuková praxe 2 K. Štěpánek 0/0/0 z 3
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
De2MP_ARCH Archivnictví T. Černušák 1/0/0 k 2
 
De2MP_CEZE České zemědělství ve 20. století L. Slezák 1/0/0 k 2
 
De2MP_CIDN Církevní dějiny v novověku J. Mihola 1/0/0 k 2
 
De2MP_CNPO Česko-německé potýkání do konce 2. světové války F. Čapka 1/0/0 k 2
 
De2MP_CPST Česko-polské vztahy ve středověku PhDr. Pavel Krafl, PhD. 1/0/0 k 2
 
De2MP_CRVN Církevní řády v novověku J. Mihola 1/0/0 k 2
 
De2MP_CSSL Státní dějiny Československa ve vztahu ke Slovensku (1918-1992) PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. 1/0/0 k 2
 
De2MP_CSVZ Česko-slovenské vztahy ve 20. století F. Čapka 1/0/0 k 2
 
De2MP_DERU Dějiny Ruska ve 20. století L. Svoboda 1/0/0 k 2
 
De2MP_HKS2 Hmotná kultura Slovanů ve středověku B. Klíma 1/0/0 k 2
 
De2MP_HOZ2 Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence 2 PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. 1/0/0 k 2
 
De2MP_KBCZ Barokní kultura v českých zemích 2 T. Jeřábek 1/0/0 k 2
 
De2MP_KDBR Kulturní dějiny Brna v období 1. ČSR M. Jeřábek 1// k 2
 
De2MP_KZRN Každodenní život v raně novověkých městech M. Marečková 1/0/0 k 2
 
De2MP_NAMI Národnostní minority J. Vaculík 1/0/0 k 2
 
De2MP_NAPR Národnostní problematika v ČSR F. Čapka 1/0/0 k 2
 
De2MP_OCDE Osobnosti církevních dějin Evropy P. Mazáčová 1/0/0 k 2
 
De2MP_OCSR Osobnosti 1. ČSR J. Vaculík 1/0/0 k 2
 
De2MP_PEVS Problematika evropského středověku PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. 1/0/0 k 2
 
De2MP_PPDB Prameny k politickým dějinám Balkánu L. Hladký 1/0/0 k 2
 
De2MP_REGE Regionální dějiny F. Čapka 1/0/0 k 2
 
De2MP_SUMO Secese: kapitoly z typologie výtvarného umění A. Filip 1/0/0 k 2
 
De2MP_TUME Tvář města (historický urbanismus) A. Filip, J. Mihola 1/0/0 k 2
 
De2MP_VE89 Dějiny východní Evropy v 18. a 19. století R. Vlček 1/0/0 k 2
 
De2MP_VSTE Vzdělanost ve středověké Evropě T. Černušák 1/0/0 k 2
 
De2MP_VZSS Všední život středověké společnosti R. Nekuda 1/0/0 k 2
 

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
De2MP_DEUK Dějiny Ukrajiny Mgr. Libor Svoboda 1// k 2
 
De2MP_ECR3 Exkurze ČR 3 J. Mihola 0/0/0 z 4
 

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
De2MP_VPx3 Výuková praxe 3 K. Štěpánek 0/0/0 z 3
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
De2MP_BKCZ Barokní kultura v českých zemích 1 T. Jeřábek 1/0/0 k 2
 
De2MP_BUMO Barokní výtvarné umění v perspektivě současné historiografie A. Filip 1/0/0 k 2
 
De2MP_CEZU Česká žurnalistika v 1. pol. 20.století M. Jeřábek 1// k 2
 
De2MP_CRVS Církevní řády ve středověku T. Černušák 1/0/0 k 2
 
De2MP_CUDE České ústavní dějiny J. Vaculík 1/0/0 k 2
 
De2MP_DEMO Dějiny Moravy v 19. a 20. století F. Čapka 1/0/0 k 2
 
De2MP_DUKR Dějiny Ukrajiny ve 20. století Mgr. Libor Svoboda 1// k 2
předp. De2MP_SODE
De2MP_HiG1 Historická geografie J. Mihola 1/0/0 k 2
 
De2MP_HOZI Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. 1/0/0 k 2
 
De2MP_JHVE Jihovýchodní Evropa v 19.- 20. století L. Hladký 1/0/0 k 2
 
De2MP_KRNO Kultura raného novověku K. Štěpánek 1/0/0 k 2
 
De2MP_MPOV Evropa v 19. století. Mezinárodně politické vztahy R. Vlček 1/0/0 k 2
 
De2MP_NEEN Vybrané kapitoly z dějin neolitu a eneolitu doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. 1/0/0 k 2
 
De2MP_NSS3 Nejstarší slovanské státy
Pozn.: Předmět obsahově navazuje na De2MP_PSSU První slovanské státní útvary
B. Klíma 1/0/0 k 2
 
De2MP_PAPM Poutě a poutní místa J. Mihola 1/0/0 k 2
 
De2MP_PCSS Problematika českého středověku PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. 1/0/0 k 2
 
De2MP_PSPR Politické strany ČSR J. Vaculík 1/0/0 k 2
 
De2MP_SE20 Kulturní fenomén střední Evropy ve 20.století M. Jeřábek 1// k 2
 
De2MP_SRAN Slovensko v období raného novověku M. Marečková 1/0/0 k 2
 
De2MP_STVA Studená válka a třetí odboj 1948-1989 J. Vaculík 1/0/0 k 2
 
De2MP_VPMD Významné postavy moravských dějin F. Čapka 1/0/0 k 2
 
De2MP_ZEKA Zrod evropského kapitalismu PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. 1/0/0 k 2
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
De2MP_EPR3 Exkurze Praha 3 J. Mihola 0/0/0 z 3
 

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
De2MP_ARCH Archivnictví T. Černušák 1/0/0 k 2
 
De2MP_CEZE České zemědělství ve 20. století L. Slezák 1/0/0 k 2
 
De2MP_CIDN Církevní dějiny v novověku J. Mihola 1/0/0 k 2
 
De2MP_CNPO Česko-německé potýkání do konce 2. světové války F. Čapka 1/0/0 k 2
 
De2MP_CPST Česko-polské vztahy ve středověku PhDr. Pavel Krafl, PhD. 1/0/0 k 2
 
De2MP_CRVN Církevní řády v novověku J. Mihola 1/0/0 k 2
 
De2MP_CSSL Státní dějiny Československa ve vztahu ke Slovensku (1918-1992) PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. 1/0/0 k 2
 
De2MP_CSVZ Česko-slovenské vztahy ve 20. století F. Čapka 1/0/0 k 2
 
De2MP_DERU Dějiny Ruska ve 20. století L. Svoboda 1/0/0 k 2
 
De2MP_HKS2 Hmotná kultura Slovanů ve středověku B. Klíma 1/0/0 k 2
 
De2MP_HOZ2 Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence 2 PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. 1/0/0 k 2
 
De2MP_KBCZ Barokní kultura v českých zemích 2 T. Jeřábek 1/0/0 k 2
 
De2MP_KDBR Kulturní dějiny Brna v období 1. ČSR M. Jeřábek 1// k 2
 
De2MP_KZRN Každodenní život v raně novověkých městech M. Marečková 1/0/0 k 2
 
De2MP_NAMI Národnostní minority J. Vaculík 1/0/0 k 2
 
De2MP_NAPR Národnostní problematika v ČSR F. Čapka 1/0/0 k 2
 
De2MP_OCDE Osobnosti církevních dějin Evropy P. Mazáčová 1/0/0 k 2
 
De2MP_OCSR Osobnosti 1. ČSR J. Vaculík 1/0/0 k 2
 
De2MP_PEVS Problematika evropského středověku PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. 1/0/0 k 2
 
De2MP_PPDB Prameny k politickým dějinám Balkánu L. Hladký 1/0/0 k 2
 
De2MP_REGE Regionální dějiny F. Čapka 1/0/0 k 2
 
De2MP_SUMO Secese: kapitoly z typologie výtvarného umění A. Filip 1/0/0 k 2
 
De2MP_TUME Tvář města (historický urbanismus) A. Filip, J. Mihola 1/0/0 k 2
 
De2MP_VE89 Dějiny východní Evropy v 18. a 19. století R. Vlček 1/0/0 k 2
 
De2MP_VSTE Vzdělanost ve středověké Evropě T. Černušák 1/0/0 k 2
 
De2MP_VZSS Všední život středověké společnosti R. Nekuda 1/0/0 k 2
 

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
De2MP_DEUK Dějiny Ukrajiny Mgr. Libor Svoboda 1// k 2
 
De2MP_ECR3 Exkurze ČR 3 J. Mihola 0/0/0 z 4