M-ZS5 ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Dramatická výchova

Atribut: DV1_MP_povinnost, DV1_MP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce,DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).
Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Pd1BP_DVT1 Dramatická výchova směrem k divadelnímu tvaru 1
T. Doležal, MgA Jiří Pokorný 0/2/0 z 2


6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Pd1BP_DD Dějiny divadla
L. Remsová 1/0/0 k 2
Pd1BP_DVT2 Dramatická výchova směrem k divadelnímu tvaru 2
Pozn.: Realizace divadla pro základní školy
T. Doležal, MgA Jiří Pokorný 0/2/0 k 4
Pd1BP_TDV Teorie dramatické výchovy
M. Pavlovská 2/0/0 zk 2


7. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Pd1MP_PADV Projekty a dramatická výchova
Pozn.: Součástí bude praktická práce s dětmi na základní škole
M. Pavlovská, L. Remsová 0/4/0 z 5


8. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Pd1MP_ZPAR Závěrečný projekt a jeho realizace
Pozn.: Realizace s dětmi na základní škole
T. Doležal, M. Pavlovská 0/0/4 zk 6