FJHC Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost

Atributy: FOS_BP_povinnost, FOS_BP_semestr a akreditace=2010

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v každém semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).
Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJHC_FF Fonetika a fonologie
Z. Schejbalová 1/0/0 z 1
předp. NOW ( FJHC_FFS )
FJHC_GF Geografie Francie
P. Chalupa, M. Poučová 1/0/0 z 1
předp. NOW ( FJHC_GFS )
FJHC_JC1A Jazyková cvičení 1A
P. Suquet 0/1/0 z 1
předp. NOW ( FJHC_JC1B )
FJHC_MO1 Morfologie 1
K. Sekvent, N. Krsková 1/0/0 z 1
předp. NOW ( FJHC_MO1S )

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJBV_CM Cvičení z morfologie
N. Krsková 0/2/0 z 3
FJHC_FFS Fonetika a fonologie - seminář
Z. Schejbalová 0/1/0 z 2
předp. NOW ( FJHC_FF )
FJHC_GFS Geografie Francie - seminář
J. Vives 0/1/0 z 2
předp. NOW ( FJHC_GF )
FJHC_JC1B Jazyková cvičení 1B
P. Suquet 0/3/0 z 6
předp. NOW ( FJHC_JC1A )
FJHC_MO1S Morfologie 1 - seminář
N. Krsková 0/1/0 z 2
předp. NOW ( FJHC_MO1 )


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJHC_GFZ Geografie frankofonních zemí
P. Chalupa 1/0/0 zk 3
předp. NOW ( FJHC_GFZS )
FJHC_JC2A Jazyková cvičení 2A
P. Suquet 0/1/0 zk 3
předp. FJHC_JC1A && NOW ( FJHC_JC2B )
FJHC_MO2 Morfologie 2
N. Krsková 1/0/0 zk 3
předp. FJHC_MO1 && FJHC_MO1S && NOW ( FJHC_MO2S )

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJBV_MK Mezinárodní konference
J. Vives 0/1/0 z 2
FJBV_RFZ Reálie frankofonních zemí
Z. Schejbalová 0/2/0 z 3
FJBV_SZ Světové zprávy z médií
P. Suquet 0/2/0 z 3
FJHC_GFZS Geografie frankofonních zemí - seminář
J. Vives 0/1/0 z 2
předp. NOW ( FJHC_GFZ )
FJHC_JC2B Jazyková cvičení 2B
P. Suquet 0/3/0 z 6
předp. NOW ( FJHC_JC2A )
FJHC_MO2S Morfologie 2 - seminář
N. Krsková 0/1/0 z 2
předp. FJHC_MO1 && FJHC_MO1S && NOW ( FJHC_MO2 )


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJHC_DKF Dějiny a kultura Francie
Z. Schejbalová 1/0/0 zk 3
předp. NOW ( FJHC_DKFS )
FJHC_OJ1 Odborný jazyk 1
J. Vives 0/2/0 z 2
FJHC_OK1 Obchodní korespondence 1
P. Suquet 0/2/0 z 2
FJHC_SY1 Syntax 1
K. Sekvent, N. Krsková 1/0/0 z 1
předp. NOW ( FJHC_SY1S )

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJBV_AD1 Odborný jazyk - administrativa 1
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2
FJBV_BF1 Odborný jazyk - banka a finance 1
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2
FJBV_DIP1 Odborný jazyk - diplomacie 1
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2
FJBV_SE1 Odborný jazyk - sekretariát 1
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJBV_CS Cvičení ze syntaxe
N. Krsková 0/2/0 z 3
FJHC_DKFS Dějiny a kultura Francie - seminář
Z. Schejbalová 0/1/0 z 2
předp. NOW ( FJHC_DKF )
FJHC_SY1S Syntax 1 - seminář
N. Krsková 0/1/0 z 2
předp. NOW ( FJHC_SY1 )


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJHC_LKF Literatura a kultura Francie
M. Poučová 1/0/0 zk 3
předp. NOW ( FJHC_LKFS )
FJHC_OJ2 Odborný jazyk 2
J. Vives 0/2/0 zk 4
předp. FOS_OJ1
FJHC_OK2 Obchodní korespondence 2
P. Suquet 0/2/0 z 2
předp. FOS_OK1
FJHC_SY2 Syntax 2
K. Sekvent, N. Krsková 1/0/0 zk 3
předp. FJHC_SY1 && FJHC_SY1S

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJBV_AD2 Odborný jazyk - administrativa 2
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2
FJBV_BF2 Odborný jazyk - banka a finance 2
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2
FJBV_DIP2 Odborný jazyk - diplomacie 2
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2
FJBV_SE2 Odborný jazyk - sekretariát 2
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJBV_MK Mezinárodní konference
J. Vives 0/1/0 z 2
FJBV_RFZ Reálie frankofonních zemí
Z. Schejbalová 0/2/0 z 3
FJBV_SOP Seminář k odborné praxi
J. Vives 0/2/0 z 3
FJBV_SZ Světové zprávy z médií
P. Suquet 0/2/0 z 3
FJHC_LKFS Literatura a kultura Francie - seminář
M. Poučová 0/1/0 z 2
předp. NOW ( FJHC_LKF )


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJHC_OJ3 Odborný jazyk 3
J. Vives 0/2/0 zk 4
předp. FOS_OJ1 && FOS_OJ2
FJHC_UPP1 Ústní a písemný projev 1
P. Suquet 0/2/0 zk 4
FJHC_UPT1 Úvod do překladu odborného textu 1
M. Poučová 1/0/0 z 1
předp. NOW ( FJHC_POT1 )

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJBV_AD1 Odborný jazyk - administrativa 1
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2
FJBV_BF1 Odborný jazyk - banka a finance 1
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2
FJBV_DIP1 Odborný jazyk - diplomacie 1
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2
FJBV_SE1 Odborný jazyk - sekretariát 1
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJHC_POT1 Překlad odborného textu 1
M. Poučová 0/2/0 z 4
předp. NOW ( FJHC_UPT1 )


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJHC_OJ4 Odborný jazyk 4
J. Vives 0/2/0 z 2
předp. FOS_OJ1 && FOS_OJ2 && FOS_OJ3
FJHC_UPP2 Ústní a písemný projev 2
J. Vives 0/2/0 z 2
předp. FJHC_UPP1
FJHC_UPT2 Úvod do překladu odborného textu 2
M. Poučová 1/0/0 z 1
předp. NOW ( FJHC_POT2 )

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJBV_AD2 Odborný jazyk - administrativa 2
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2
FJBV_BF2 Odborný jazyk - banka a finance 2
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2
FJBV_DIP2 Odborný jazyk - diplomacie 2
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2
FJBV_SE2 Odborný jazyk - sekretariát 2
P. Suquet, J. Vives 0/2/0 z 2

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJBV_SOP Seminář k odborné praxi
J. Vives 0/2/0 z 3
FJHC_POT2 Překlad odborného textu 2
M. Poučová 0/2/0 z 4
předp. NOW ( FJHC_UPT2 )