N-ZS FY2 Učitelství fyziky pro ZŠ

Atributy: FY2_NP_povinnost a FY2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2MP_DF1 Didaktika fyziky 1
J. Trna, I. Vaculová 1/0/0 k 1
FY2MP_MV Motivace ve výuce fyziky
J. Trna, I. Vaculová 0/1/0 z 1
Fy2MP_PR2 Pokročilé fyzikální praktikum
P. Sládek, L. Pawera, J. Válek 0/0/0 k 1
FY2MP_SDF1 Seminář z didaktiky fyziky 1
J. Trna, I. Vaculová 0/2/0 z 2
FY2MP_SKP1 Školní pokusy 1
L. Dvořák, P. Novák 0/0/2 z 2
FY2MP_TF3 Teoretická fyzika 3
P. Sládek 2/0/0 zk 2
FY2MP_VPX1 Výuková praxe 1
Pozn.: po dohodě s učitelem
L. Dvořák 0/0/0 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Fy2MP_EKSP Experimentální konzultační seminář podzim
Pozn.: témata dohodnout na katedře
P. Sládek, J. Svobodová 0/1/0 k 1
FY2MP_OCF Práce ve fyzikální laboratoři
P. Sládek, R. Bednárová, D. Kawuloková, T. Miléř, J. Svobodová 0/0/1 z 1


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2MP_DF2 Didaktika fyziky 2
J. Trna 1/0/0 zk 2
FY2MP_DGVF Diagnostika ve výuce fyziky
J. Trna, I. Vaculová 0/2/0 z 2
FY2MP_KMPF Kompendium fyziky
V. Navrátil, P. Sládek, I. Vaculová 0/2/0 k 2
předp. Fy2MP_SKP1
FY2MP_SDF2 Seminář z didaktiky fyziky 2
J. Trna, I. Vaculová 0/2/0 z 2
předp. Fy2MP_SKP1
FY2MP_SKP2 Školní pokusy 2
L. Dvořák, P. Novák, T. Miléř, J. Trna 0/3/0 z 2
předp. FY2MP_SKP1
FY2MP_VPX2 Výuková praxe 2
Pozn.: po dohodě s vyučujícím
L. Dvořák 0/0/0 z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2MP_ENKA Elektronika pro učitele
Pozn.: jen pro ty, kteří neabsolvovali v bakalářském studiu Fy2BP_ENKA
J. Svobodová, L. Pawera 2/0/0 k 3
předp. FY2MP_TF3
FY2MP_ENVI Environmentální fyzika
Pozn.: v rámci předmětu se koná obvykle i vícedenní exkurze
J. Svobodová 2/0/0 z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Fy2MP_EKSJ Experimentální konzultační seminář jaro
Pozn.: Témata pokusů po dohodě s vyučijícími
P. Sládek 0/1/0 k 1
FY2MP_OCD Práce ve fyzikální didaktické laboratoři
L. Dvořák, I. Vaculová 0/0/1 z 1
FY2MP_OCF Práce ve fyzikální laboratoři
P. Sládek, R. Bednárová, D. Kawuloková, T. Miléř, J. Svobodová 0/0/1 z 1
FY2MP_SLT Studium fyzikální literatury
P. Sládek, J. Svobodová 0/1/0 k 1
předp. Fy2MP_KMPF
FY2MP_TKSJ Teoretický konzultační seminář jaro
Pozn.: Úlohy k řešení po dohodě s vyučujícím
V. Kapička, P. Sládek 0/1/0 z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2MP_ALTF Alternativní přírodovědná výuka
J. Trna, I. Vaculová 1/0/0 z 1
předp. FY2MP_MV
Fy2MP_FBZ Fyzika v běžném životě
L. Dvořák, J. Svobodová 0/2/0 k 2
předp. FY2MP_SKP1
FY2MP_SDF3 Seminář z didaktiky přírodních věd
Pozn.: Společný přírodovědný didaktický seminář
J. Trna, I. Vaculová 0/2/0 z 2
FY2MP_VPX3 Výuková praxe 3
L. Dvořák 0/0/0 k 3
předp. FY2MP_VPX2
SC2MP_DPV Didaktika přírodních věd
E. Hofmann, P. Jůzlová, M. Kubiatko, I. Plucková, I. Vaculová 0/2/0 z 1

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2MP_DOZI Dozimetrie a ochrana před radiací
J. Svobodová 0/1/0 k 1
Fy2MP_EKSP Experimentální konzultační seminář podzim
Pozn.: témata dohodnout na katedře
P. Sládek, J. Svobodová 0/1/0 k 1
FY2MP_EL E-learning ve fyzikálním vzdělávání
R. Bednárová, J. Hrbáček, J. Svobodová 0/0/1 z 1
předp. Fy2MP_DPV
FY2MP_OCD Práce ve fyzikální didaktické laboratoři
L. Dvořák, I. Vaculová 0/0/1 z 1
FY2MP_OCF Práce ve fyzikální laboratoři
P. Sládek, R. Bednárová, D. Kawuloková, T. Miléř, J. Svobodová 0/0/1 z 1
Fy2MP_OVZU Fyzika ovzduší
T. Miléř, P. Sládek, J. Svobodová 1/0/0 k 1
předp. FY2MP_SKP1


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2MP_AKT Aktuální problémy přírodovědné výuky
J. Trna, I. Vaculová 0/1/0 k 2
předp. Fy2MP_VPX1
FY2MP_VYBF Vybrané kapitoly z fyziky
V. Navrátil, P. Sládek, J. Horský, V. Kapička 2/0/0 k 2
předp. Fy2MP_KMPF

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Fy2MP_EKSJ Experimentální konzultační seminář jaro
Pozn.: Témata pokusů po dohodě s vyučijícími
P. Sládek 0/1/0 k 1
FY2MP_FPZR Fyzikální pozorování
J. Hollan, T. Miléř, J. Svobodová 0/0/1 k 1
FY2MP_OCD Práce ve fyzikální didaktické laboratoři
L. Dvořák, I. Vaculová 0/0/1 z 1
FY2MP_OCF Práce ve fyzikální laboratoři
P. Sládek, R. Bednárová, D. Kawuloková, T. Miléř, J. Svobodová 0/0/1 z 1