N-SS GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Atributy: GAL3_NP_povinnost a GAL3_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
GP3MP_GE1 Galerijní exkurze 1
H. Babyrádová, R. Horáček // z 2
GP3MP_HTGP Historie a teorie galerijní pedagogiky
H. Babyrádová, R. Horáček 2// k 3
GP3MP_MAM1 Moderní architektura mezi utopií,ideálem a současností 1
J. Kroupa // z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
GP3MP_AGP1 Ateliér galerijní pedagogiky 1
H. Babyrádová, R. Horáček // z 3
GP3MP_PSU1 Proměny současného výtvarného umění 1
R. Horáček 2// k 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
GP3MP_GPR1 Galerijní praxe 1
H. Babyrádová, R. Horáček // z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
GP3MP_MAM2 Moderní architektura mezi utopií,ideálem a současností 2
R. Horáček, J. Kroupa // z 2
GP3MP_MGP Metodika galerijní pedagogiky
H. Babyrádová, R. Horáček 2// k 3
GP3MP_TPVU Oborový proseminář: Teorie a praxe vystavování umění, muzeum umění
R. Horáček, L. Kesner // k 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
GP3MP_GE2 Galerijní exkurze 2
H. Babyrádová, R. Horáček // z 2
GP3MP_PSU2 Proměny současného výtvarného umění 2
R. Horáček 2// k 3

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
GP3MP_GP1 Aktuality galerijní pedagogiky 1
R. Horáček // z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
GP3MP_ALP1 Autorský lektorský projekt 1
R. Horáček // z 3
GP3MP_LAZU Lektorské aktivity a zprostředkování umění
R. Horáček // k 3
GP3MP_TPVP Tvůrčí psaní a vědecká práce
Z. Fišer // z 2
GP3MP_ZPU1 Základy provozu umění 1
// k 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
GP3MP_GD2 Grafický design
J. Eliška // z 2
GP3MP_GPR2 Galerijní praxe 2
H. Babyrádová, R. Horáček // z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
GP3MP_GP2 Aktuality galerijní pedagogiky
R. Horáček // z 1


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
GP3MP_ALP2 Autorský lektorský projekt 2
R. Horáček // z 3
GP3MP_GPR3 Galerijní praxe 3
H. Babyrádová, R. Horáček // z 2
GP3MP_TUI Teorie umění a interpretace výtvarného díla
R. Horáček // z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
GP3MP_SAG Slovesné aktivity v galerii
Z. Fišer // z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
GP3MP_AGP2 Ateliér galerijní pedagogiky 2
H. Babyrádová, R. Horáček // z 3